Zarząd


Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych:


Sylwester Tonderys  -  przewodniczący

Bożena Dembińska  -  skarbnik

Krystyna Poradecka  -  sekretarz

Wioletta Kapusta  -  wiceprzewodniczący

Ewelina Strzelczyk  -  wiceprzewodniczący