Blog

21 kwietnia 2017

Otrzymaliśmy projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, pozwalający wyprowadzić pracowników socjalnych ze struktur Ośrodków Pomocy Społecznej do nowej jednostki "Centrum Usług". Projekt do zapoznania się publikujemy tutaj: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem". Swoje uwagi możecie do nas zgłaszać mailowo na adres: kontakt@socjalni.pl tytuł wiadomości "Zmiana ustawy" do końca kwietnia br.

4 kwietnia 2017

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS Łódź został zaproszony na spotkanie z Panem Markiem Kondraciukiem, Dyrektorem departamentu UMŁ nadzorującego MOPS, w czwartek 6 kwietnia 2017 r. Prosimy o pilny kontakt pracowników socjalnych z członkami Zarządu, czy w związku z planowanym spotkaniem z Dyrektorem Kondraciukiem jutrzejsza akcja na Radzie Miasta jest konieczna i czy pracownicy socjalni wezmą urlopy, aby wziać w niej udział? Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS Łódź proponuje, żeby wstrzymać się z tą akcją, aby dać szansę Dyrektorowi Kondraciukowi załatwić problem usług, a w przypadku niezałatwienia sprawy - zorganizować kolejną akcję protestacyjną, na przykład na kolejnej sesji. Ponadto w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację, że Dyrekcja MOPS ponownie zawnioskuje o zwiększenie środków na usługi.

3 kwietnia 2017

Zarząd ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi zaprasza pracowników socjalnych, opiekunki i rodziny osób korzystających z usług opiekuńczych MOPS  na sesję Rady Miasta w Łodzi dnia 5 kwietnia 2017 r. od godziny 9:30

Pracownicy MOPS muszą wziąć urlopy.

30 marca 2017

Dziękujemy pracownikom socjalnym, opiekunkom osób starszych i rodzinom naszych podopiecznych za udział wdzisiejszej manifestacji. Zaprszamy na sesję Rady Miasta w dniu 5 kwietnia 2017 r. od godziny 9 rano. Pracownicy socjalni będą musieli wziąć urlopy na żądanie.

Mamy pytania do Pani Rzecznik MOPS w Łodzi: co ma wspólnego konkurs na realizatora usług z tym ile pięniędzy mamy na te usługi? Stawka za usługi "cudownie" nie zmniejszy się do poniżej 11 zł, o tyle by żeby ludzie nie odczuli różnicy, a cięcia nie były konieczne. Jak zrobić polecone cięcia o 49% przyznawanych usług od kwietnia, tak żeby klienci tego nie zauważyli i nie było negatywnych skutków? Jak opiekunka ma wykonać te same zadania, tak aby klient nie odczuł różnicy, mając o połowę mniej na to czasu? Czy podając takie informacje celowo nie wprowadza się w błąd dziennikarzy, podopiecznych MOPS i opinii publicznej?   

Tak o nas pisały media: Dziennik Łódzki i Gazeta Wyborcza, portal Nasze Miasto pl Łódź.

Tutaj publikujemy link domateriału telewizyjnego w TV TOYA i TVP Łódź oraz radiowego: Radio ESKA i Radio Łódź

28 marca 2017

Pracownicy socjalni MOPS w Łodzi chcieliby podziękować Dyrekcji za docenienie ich pracy w marcu. Usługi opiekuńcze musiały być zrobione przed terminem, ale wypłata wynagrodzeń nie została jeszcze zrealizowana. Termin minął wczoraj. Szkoda, że Dyrekcja potrafi wymagać tylko od innych szybkich terminów pracy. Choć z naszych informacji wynika, że "dla swoich" wypłaty już przekazano. Deja vu? Duch Wagneryzmu wiecznie żywy? Dyrekcja się zmienia, MOPS dalej taki sam...

23 marca 2017

Dziś pomimo nawału pracą związaną z usługami opiekuńczymi Zarząd ZOZ ZZPS wystosował dwa ważne pisma, jedno do Dyrekcji MOPS i wiadomości Pana Tomasza Treli, I Wiceprezydenta Łodzi w sprawie proponowanego dodatkowego obciążenia pracą pracowników socjalnych poprzez zarzązdzenie Dyrektora MOPS w sprawie poszukiwania opiekunów prawnych. Pismo publikujemy tutaj.

Drugim ważnym pismem jest zgłoszenie manifestacji w dniu 30 marca 2017 w godzinach 17 - 19 polegającej na blokowaniu przejścia dla pieszych na Aleja Kościuszki pomiędzy ulicami Struga i 6-go Sierpnia w Łodzi. Manifestacja ma na celu obronę naszych podopiecznych, korzystających z usług opiekuńczych, którym grozi pozostawienie bez opieki z uwagi na brak środków w MOPS. Zapraszamy pracowników socjalnych, pracowników agencji opiekuńczych oraz rodziny podopiecznych MOPS korzystających z usług opiekuńczych do udziału w manifestacji. 

 

17 marca 2017 

Dziękujemy pracownikom socjalnym w MOPS Łódź, którzy nie przygotowali sprawozdania Pana Kowalskiego, dzięki Wam nie musimy co miesiąc tracić czasu na bezsensowne przekładnie papierów.

Sprawozdanie w obecnie proponowanej formie jest wynikiem kompromisu uzyskanego w rozmowach z Panią Agnieszką Duszkiewicz - Nowacką.

Pracownikom, którym Pan Kowalski dziękował za sporządzone sprawozdanie, proponujemy robienie tych sprawozdań w nie zmienionej formie przez cały rok.

14 marca 2017

Dziś w MOPS w Łodzi doszło do długo oczekiwanego spotkania z Panią Dyrektor. Omówiono kwestię "głośnego" sprawozdania, Pani Duszkiewicz - Nowacka ustosunkuje się do naszych uwag w najbliższym czasie. Ponadto omówiono wiele innych zagadnień, w tym usług opiekuńczych, zastępstw chorobowych i organizacji pracy. Omówiono też problem telefonów i karnetów, niestety dział zamówień jest praktycznie zdziesiątkowany chorobami zatrudnionych tam osób. Część z tych spraw będziemy jeszcze adresowali do władz naszego miasta, gdyż załatwienie ich jest w gestii Pani Prezydent i Rady Miasta.

10 marca 2017

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi wzywa pracowników socjalnych tu zatrudnionych do bojkotu sprawozdania na rzecz WKN. Dane, o które występuje Pan Kowalski mogą być w  większości pozyskane przez niego w inny sposób, niż zrzucanie tego zadania na pracowników socjalnych. Szczególnie w sytuacji, gdzie mamy na cito przygotować akcję usług opiekuńczych. Protest ten jest ostrzeżeniem dla Dyrekcji i przypomnieniem, że porozumienie zawieszające strajk nie jest realizowane.

9 marca 2017

Do dnia dzisiejszego ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi nie otrzymał opowiedzi od Pani Agnieszki Duszkiewicz - Nowackiej, p.o. Dyrektor MOPS, w sprawie sprawozdań dla WKN. Ponieważ dzisiejsze spotkanie z dyrekcją zostało odwołane, prosimy koleżanki i kolegów ze wszystkich wpś, aby wstrzymali się z przygotowaniem tego sprawozdania do podpowiedzi drekcji na nasze pismo lub spotkania z zarządem Związku i ustaleniem zasadnosci oraz sposobu przygotowania takiego sprawozdania.

2 marca 2017

W związku z inicjatywą Kierownictwa Ośrodka polegajacą na zbędnym obciążaniu pracowników socjalnych sprawozdawczością na rzecz WKN, wystosowaliśmy pismo do Dyrekcji z wnioskiem
o zaprzestanie takich działań. Zastanawiamy się nad wystąpieniem do Pana Tomasza Treli,
I Wiceprezydenta Łodzi, z prośbą o wpłynięcie na Kierownictwo Ośrodka w celu poprawy współpracy z nami w duchu podpisanego porozumienia.

Wpłynęlo do nas pismo pracowników socjalnych z PPS Rybna I WPŚ, dla zapoznania się z jego treścią publikujemy dokument w formacie pdf tutaj.

28 lutego 2017

Publikujemy korespondencję ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi z Dyrekcją Ośrodka w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu zastępstw pracowników socjalnych na przykładzie dwóch pracownic II WPŚ. Konkluzją tej korespondencji może być stwierdzenie, że nikt pracownicy socjalnej zastępującej chorą koleżankę nie polecił tego robić - była to z jej strony swoista samowola. Ponadto Pani Jaszczak oceniła, że zastępstwa te polegały wyłącznie na załatwianiu kwestii pilnych (!?), a suma łącznie wypłaconych premii ponad minimalne 10 % w 2016 r. przekroczyła oszczędności z absencji chorobowych zastepowanej koleżanki za dany rok. Pismo ZOZ ZZPS publikujemy tutaj. Odpowiedź MOPS tutaj.

30 stycznia 2017

Pouczający materiał w Radio Łódź: link tutaj.

12 grudnia 2016

Ponieważ w naszej opinii MOPS w Łodzi nieprawidłowo potrącił część ekwiwalentu za odzież od osób, które strajkwały w styczniu i lutym br. prosimy o wydrukowanie sobie i złożenie w Dyrekcji MOPS odwołań od wyliczenia ekwiwalentu. Pismo do pobrania tutaj. Jeżeli MOPS nie zmieni decyzji, złożymy wnioski do Sądu w imieniu wszystkich pokrzywdzonych pracowników socjalnych. Sprawy poprowadzi nasz prawnik.

2 grudnia 2016

Dziś w MOPS w Łodzi odbyło się spotkanie Zarządu ZOZ ZZPS z Dyrektorem naszego Departamentu w UŁ Panem Markiem Kondraciukiem i Dyrekcją Ośrodka. Pan Kondraciuk ponownie nas zapewnił, że realizacja porozumienia nie jest zagrożona, zaś zmiany w budżecie miasta zabezpieczające środki na podwyżkę w 2017 roku, mogą być przeprowadzone w późniejszym terminie. Pomimo niepokojących doniesień prasowych w  tej kwestii liczymy, że Władze naszego Miasta nas  nie zawiodą. 28 grudnia 2016 roku będzie głosowany budżet na przyszły rok, prosimy wszystkich pracowników socjalnych w Łodzi aby przygotowali się na ten dzień. O naszych planach dotyczących sesji budżetowej poinformujemy Was w późniejszym terminie.

24 listopada 2016

W Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego - Solidarni wobec problemów”. Konferencję zorganizowały nasze Koleżaki z trójmiejskiej sekcji pracowników pomocy społecznej NSZZ "Solidarność". Wśród prelegentów był nasz przedstawiciej, przewodniczący Związku Sylwester Tonderys, który przedstawił łodzkie doświdczenia Związku w kwestii poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych. Gratulujemy i dziękujemy organizatorom bardzo udanej i pożytecznej konferencji!

21 listopada 2016 

Wszystkiego najlepszego w dniu naszego Święta! Zamiast życzeń od Urzędu miasta publikujemy pismo Pana Dyrektora Kondraciuka ws nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

18 listopada 2016 

Zjazd delegatów wybrał władze ZZPS na kolejną kadencję, tutaj możecie poznać skład Zarządu Głównego.

Ponadto wybrano Główną Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Karol Orczykowski - przewodniczący

Karina Przyborowska - członek komisji

Anna Bojanowska - członek komisji

Gratulujemy!

17 listopada 2016 

Zjazd delegatów zaczyna się o godzinie 12:00. Potem zapraszamy na lużną imprezę w jednym z łódzkich klubów muzycznych, zbieramy się od 19:00 w Klubie Szafa na ul. Rewolcji 1905 r. Nr 10.

15 listopada 2016

Podczas dzisiejszego spotkania z Panem Wiceprezydentem Tomaszem Trelą omówiliśmy problemy z realizacją porozumienia kończącego spór zbiorowy w MOPS w Łodzi. Omówliliśmy nie realizowane punkty porozumienia, w tym dotyczące wyrównań dla pracowników zatrudnionych od stycznia na 1600 zł płacy zasadniczej. Omówiliśmy kwestię nagród na dzień pracownka socjalnego. Poznaliśmy też nowego Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Pana Marka Kondraciuka, z którym będziemy kontaktować się w sprawach realizacji porozumień wymagających interwencji ze strony Władz Miasta.

Delegaci ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi oraz członkowie Zarządu Głównego zostali oddelegowani w dniu 18 listopada 2016 r. w celu udziału w Zjeździe, z zachowaniem wynagrodzenia. Zgoda Dyrekcji pod linkiem tutaj.

14 listopada 2016

Zarząd Główny prosi o pilne przekazanie informacji o ilości osób, które wezmą udział w imprezie 18 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego w Łodzi - na adres e-mail: zarzad@socjalni.pl lub sms 537 108 444 (ilość osób, punkt pracy socjalnej w Łodzi lub Ośrodek z innych miast) oraz ilość delegatów z innych miast (wraz z imieniem i nazwiskiem), którzy będą potrzebowali noclegu w Łodzi po Walnym Zjeżdzie Delegatów. Informację prosimy przekazywać najpóźniej do środy.
Strona internetowa lokalu tutaj.

10 listopada 2016

Dziś odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z Panią Małgorzata Pyką, Dyrektor zajmującą się pomocą społeczną i Paniami, które kontrolowały MOPS w Łodzi, w trakcie oraz zaraz po strajku. Za konkluzję naszego spotkania można uznać wspólne stwierdzenie, że to organizacja pracy i nadmierna biurokracja są głównymi utrudnieniami naszej pracy w MOPS w Łodzi. Za taki stan rzeczy odpowiada Dyrekcja MOPS. Urząd wyjaśnił nam skąd wynika zmniejszenie dotacji na etat  terenowych pracowników socjalnych z 2600,- do 2450,- powodem był wzrost liczby etatów, o te finansowane wcześniej z projektów UE. NA pocieszenie zakrawa fakt, że są środki na nagrody w tym roku, jak co roku zresztą, lecz Urząd nie jest w stanie zagwarantować, że trafią one do nas, bo o tym zadecydują Władze Miasta i Dyrekcja MOPS.
15 listopada spotkanie z Panem Tomaszem Trelą, naszym resortowym Wiceprezydentem Łodzi.

8 listopada 2016

Dziś odtrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego na nasze pytania ws. nagród i wynagrodzeń, pytanie z dnia 27.10.2016 r. - odpowiedź z dnia 2 listopada 2016 r.

3 listopada 2016

Spotkanie z Dyrekcją MOPS w Łodzi przyniosło tylko dwa konkretne efekty - Dyrekcja zadeklarowała, że do piątku rozwiązany będzie problem obciążenia pracą PPS Senatorska, ponadto Dyrektor MOPS zobowiązała do przesłania informacji do związku o tym na jakiej podstawie stosowane są obecne procedury przeprowadzania i zlecania wywiadów cz. II w MOPS w Łodzi i kto jest autorem takiego rozwiązania. Na konkretne omówienie problemu nie realizowania porozumienia podpisanego na strajku, Dyrekcja niestety nie znalazła czasu. Nie wypłacono jeszcze wyrównań dla najniżej zarabiajacych 25 pracowników soccjalnych, zaś od sierpnia dostali wyrównania "najniżej" zarabiający strasi administratorzy w Domach Dziennego Pobytu i niektórzy kierownicy w MOPS. Nie ma wypracowanego systemu premiowania i jasnego rozdziału nagród rocznych, brak też środków na jakiekolwiek nagrody na "Dzień Pracownika Socjalnego".

28 października 2016

Sprawa odebranego porodu przez nasze Koleżanki z PPS Rybna zatacza szersze kręgi... Dyrektor MOPS Pani Duszkiewicz będzie dziś z naszymi Bohaterkami u Prezydenta Treli. UMŁ oficialnie podziękuje Dziewczynom za ich postawę. Największą ngarodą jest to, że udało się uratować tego chłopca. Dziewczyny jesteście wspaniałe!

19 października 2016

Dziś Zarząd ZZPS w MCPR w Sosnowcu zorgnizował spotkanie z Dyrekcją Ośrodka przedstawicieli działających tm Związków. Na spotkaniu, w którym uczestniczył Przewodniczący Z.G. ZZPS, poruszono kwestie organizacji pracy i utrudnień z niej wynikających, niepotrzebnie obciążających pracowników socjalnych. Dyrekcja wysłuchała związkowców, którzy w Sosnowcu mówili jednym głosem. W najblizszym czasie spotkanie Dyrekcji z kierownikmi działów Ośrodka, na które wbrew wcześniejszym planom zaproszono przedstawicieli Związków. Przykład śląskiej NSZZ "Solidarność" pokazuje, że współpraca pozwala rozwiązywać problemy pracownicze... w Łodzi załatwiane po kryjomu podwyżki i wyrównania, przyznawane na podstawie "ściśle tajnych" poprzumień, pozwalają skłócać załogę, oczerniać nasz Ośrodek, realnie nic nie zmieniając na korzyść załogi. Na takiej sytuacji konfliktu w MOPS korzystają chyba tylko politycy, dla których MOPS to wygodny temat na sesjach Rady Miejskiej, pozwalający łatwo zabłysnąć w lokalnych mediach.

18 października 2016

MOPS w Łodzi po ponad 4 latch rządów Pani Wagner przypomina spaloną ziemię. Nie ma pieniędzy na premie, na obiecane podwyżki 250 dla "pracownkiów unijnych", na świadzenia dla podopiecznych też środków jak na lekarstwo. Dzisiejsze spotkanie Zarządu ZOZ ZZPS w MOPS z Dyrektor Duszkiewicz - Nowacką nie pozostawia nam złudzeń, porozumienie na podstwie, którego zawieszony jest strajk, jest na progu zerwania. W sierpniu nie podjęto negocjacji w sprawie podwyżek i zwiększenia ekwiwalentu na najbliższe lata. Nie ma postulowanego nowego systemu premiowania, nie ma też pieniędzy na nagrody. Czyżby czekała nas powtórka stycznia 2016 roku?

29 sierpnia 2016

Szok i radość praconików socjalnych w MOPS w Łodzi, ich oprawca w końcu został odwołany z pełnienia obowiązków Dyekora MOPS. Cztery lata naszych działań mających na celu zwrócenie uwagi władz Łodzi na nieprawidłowości w MOPS za rządów Pani Wagner, których kuliminacją był strajk właściwy w styczniu i lutym tego roku, w końcu przyniosły porządany efekt. "Prywatny folwark" jak pracownicy nazwywali Ośrodek, doczekał się stosownej reakcji UMŁ dopiero po zapowiedzianym na strajku audycie, którego fatalne dla Wagner wyniki nie były dla nas niespodzianką. O nieprawidłowościach w MOPS informowaliśmy już w 2012 roku! Audyt Ośrodka zapowiadał już pod koniec 2013 roku Pan Piątkowski, Wiceprezydent odpowiedzialny za pomoc społeczną w poprzedniej kadencji samorządu. "Ale to już było..." Dyplom

24 sierpnia 2016

Dziś w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Gminy z Zarządem MOZ ZZPS. W spotkaniu brało udział kierownictwo MGOPS, Skarbnik Gminy oraz Przewodniczący Z.G. ZZPS. Omawiano kwestię zaniżonych wynagrodzeń pracowników tamtejszego Ośrodka w stosunku do wynagrodzeń w innych gminach, zarówno okolicznych jak i pozostałych w województwie łódzkim. Za zgodą Władz Gminy kierownictwo Ośrodka wygospodarowało środki na 10% podwyżki w tym roku. Niestety przy tak zaniżonych wynagrodzeniach jest to kropla w morzu potrzeb... dokładnie 118 zł do płacy zasadniczej dobitnie świadczy o biedzie pracowników tego Ośrodka! Stanowisko Związku jak i Kierownictwa Ośrodka jest takie samo - bez znacznej jednorazowej podwyżki dla wszystkich pracowników nie ma możliwości rozwiaznia problemu niskich płac w MGOPS. Regulacje po 4% do 10% rocznie nie rozwiążą problemu, który władze Gminy zamiatały pod dywan przez ostatnich 20 lat. We wrześniu zaplanowano kolejne spotkanie z władzami Gminy.

15 czerwca 2016

W tym miesiącu pracownicy socjalni w MOPS w Łodzi otrzymali angaże z podwyżkami po 300 zł do płacy zasadniczej. Czekamy na środki z budżetu Miasta na wyrównania dla pracowników zatrudnuionych na płace zasadnicze 1600 zł brutto.

31 maja 2016

Dziś w MCPR w Zamościu zakończyły się podpisaniem porozumienia rokowania ZOZ ZZPS w MCPR w Zamościu, reprezentowanym przez Z-cą Przewodniczącej Zarządu - Panią Annę Pawelec z Pracodawcą, reprezentowanym przez Dyrektor Centrum - Panią Halinę Rycak. W rokowaniach wzięła udział również Wiceprezydent Zamościa - Pani Magdalena Dołgan oraz Przewodniczący ZZPS - Pan Sylwester Tonderys. W wyniku porozumienia pracownicy socjalni zatrudnieni w Centrum otrzymają po 220 zł podwyżki do płacy zasadniczej oraz 500 zł ekwiwalentu za używanie prywatnej odzieży do pracy w terenie.

Należy podkreślić, że tamtejsi pracownicy socjalni nie mieli żadnych zastrzeżeń co do organizacji pracy MCPR, wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz własne biurka, organizacji pracy czy współpracy z Panią Dyrektor.

19 kwietnia 2016

Witamy w naszym gronie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, gdzie od dziś funkcjonuje Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPS. Załoga na Przewodniczącą wybrała Panią Jolantę Wilk, gratulujemy!

16 kwietnia 2016

Komisja skrutacyjna przeliczyła liczbę oddanych głosów oraz podała wynik Wyborów Uzupełniających na Delegatów ZOZ ZZPS na Walne Zebranie Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

Lista Delegatów ZOZ ZZPS:

1. Alicja Nowakowska
2. Anna Bojanowska
3. Agnieszka Głąbska
4. Urszula Siejka
5. Bożena Dembińska
6. Małgorzata Borowiecka
7. Karina Przyborowska
8. Sylwester Tonderys
9. Anna Tassarek
10. Teresa Myślińska
11. Jadwiga Kozik
12. Anna Woźniak
13. Karol Orczykowski
14. Ewlina Strzelczyk
15. Anna Pruś
16. Renata Bednarek
17. Krystyna Poradecka
18. Elżbieta Piotrowska
19. Agata Karpińska
20. Agnieszka Krawczyk

14 kwietnia 2016

Komisja Skrutacyjna ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi nie była w stanie przeliczyć wszystkich głosów oddanych na Delegatów na walne Zebranie Delegatów ZZPS. Startowało 30 osób na 20 miejsc z tej organizacji.Wyniki wyborów poznamy najwcześniej w poniedziałek18 kwietnia 2016 r.

13 kwietnia 2016

Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej w MOPS w Łodzi wyłoniło skład nowego Zarządu tej jednostki:

Alicja Nowakowska - Przewodnicząca (II WPŚ);

Agnieszka Głąbska - Zastępca (WWRPZ);

Krystyna Poradecka - Sekretarz (IWPŚ);

Karina Przyborowska, Anna Woźniak (III WPŚ)

Karol Orczykowski (IWPŚ)

Sylwester Tonderys (IIWPŚ)

Gratulujemy wyboru!

12 kwietnia 2016

Od dziś nasz kolega Sylwek Tonderys pracuje w PPS Tramwajowa. Jutro spotkanie Zarządu ZOZ z Dyrekcją MOPS w Łodzi, a następnie zebranie związkowe, zapraszamy.

8 kwietnia 2016

Impreza post-strajkowa całkiem się udała, dziękujemy za wasz udział.

6 kwietnia 2016

W gronie naszych związkowców witamy Koleżanki i Kolegów z Zamościa, gdziepowstała nasza Zakładowa Organizacja Związkowa. Przewodniczącą w Zamości została wybrana Pani Joanna Stroczyńska, gratulujemy i życzymy owocnej działalności związkowej!

4 kwietnia 2016

Pilna informacja w kwestii imprezy 8 kwietnia 2016 - do 1 kwietnia zgłosiło się 120 osób chętnych z wiekszości PPSów, brakuje mi informacji z PPS Perla i PPS Sprinterów!

31 marca 2016

Na północ dnia dzisiejszego jest 75 zgłoszeń na imprezę, z PPS Piłsudskiego, Paderewskiego, Piecza Zastępcza, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Piotrkowska, Elsnera... reszta socjalnych planuje pojawić się na imprezie i siedzieć przy pustym stole? Deadline mija jutro, 1 kwietnia i to nie prima aprilisowy żart :)

30 marca 2016

Z uwagi na zgłoszone obawy pracowników, że połączenie zebrania z imprezą może skutkować brakiem czasu na przygotowanie się po pacy do udziału w imprezie... przenosimy zebranie na dzień 13 kwietnia (środa) do auli AHE H120 na godzinę 18. Parking od ulicy Pomorskiej 51, aula znajduje się na I piętrze przy patio. Do budynku można też wejśc od strony ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

Termin i koszt imprezy bez zmian, 8 kwietnia 19 w Saffronie - 25 zł. od osoby. Listy osób przesyłamy do 1 kwietnia na mail: kontakt@socjalni.pl 

25 marca 2015

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

21 marca 2016

Pierwszy dzień wiosny! W ramach rozmów z pracodawcą omawialiśmy kwestię wypłaty ekwiwalentu za odzież. Niestety zgodnie z informacją ze strony pracodawcy nie było możliwości wcześniejszej wypłaty 2 rat w marcu przed świętami. Do końca marca wypłacone będzie 200 zł pierwszej transzy. Jest szansa na wypłatę dwóch kolejnych transz już do końca kwietnia, pozostała by jedna w grudniu. Od przyszłego roku myślimy nad systemem półrocznym - czerwiec i grudzień po 1/2 ekwiwalentu.

Przypominamy o imprezie 8 kwietnia - zgłoszenia z każdego z Punktów prosimy przesłać lub przekazać do przedstawicieli Związku w terminie do 1 kwietnia 2016 r. mail to kontakt@socjalni.pl

16 marca 2016

Dziś omawialiśmy z Dyrekcją MOPS różne kwestie pracownicze. Dowiedzieliśmy się, że premia kwartalna w marcu bedzie w tym roku wyższa niż w ubiegłych, zobaczymy na paskach/kontach. Omawialiśmy problem odbioru pasków, możliwości techniczne na przykład wysyłania ich na indywidualne adresy e-mail pracowników, zmiast w wersji papierowej, która jest pracochłonna i trochę archaiczna.

11 marca 2016

Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok. Z naszej strony w zebraniu uczestniczyła Alicja Nowakowska, która zna szczegóły ustaleń w kwestiach Funduszu.

Spotkanie z Dyrekcją w sprawie premii nie odbyło się z uwagi na brak danych, księgowośc nie wyliczyła wszystkich niezbędnych informacji z uwagi na wyrównywanie ZUSów. Spotkanie przeniesione zostało na środę 16 marca 2016 r.

8 kwietnia odbędzie się zebranie członków ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi, które wyłoni Zarząd tej Organizacji. Zebranie odbędzie się o godzinie 18 w lokalu Saffron przy ul. Obywatelskiej 102/104 w Łodzi. Po zebraniu od godziny 19 odbedzie się impreza dla strajkującej załogi MOPS pod roboczym tytułem - Powrót socjalnych do pracy. Członków Związku zapraszamy na godzinę 18, pozostałych pracowników na godzinę 19. Zgłoszenia na imprezę prosimy przekazywać do dnia 31 marca 2016 do członków Zarządu ZOZ ZZPS.

3 marca 2016

Podczas dzisiejszej Komisji BHP ustalono propozycję wypłaty ekwiwalentu za odzież w 2016 roku, pierwsza wypłata ma być jeszcze w marcu, zgodnie z propozycją Komisji. Potrącenia za nieobecności mogą być potrącone z ostatniej raty w grudniu br. Czekamy na opinię Dyrekcji w sprawie propozycji komisji.

Od poniedziałku 7 marca będą do odbioru w sekretariatach Wydziałów pisma dla strajkujących dotyczące sposobu wyliczenia wynagrodzeń za styczeń. Pisma te będą dostępne w II WPŚ już od jutra w Kancelarii. W III WPŚ Pracownicy PPS Kilińskiego 102/102 A mogą odebrać swoje pisma u Anny Bojanowskiej.

29 luty 2016

Dziś odbyło się spotkanie z Dyrekcją MOPS w sprawie zasad podziału premii, niestety nie było jeszcze danych dotyczących oszczędności za czas strajku. Kolejne spotkanie odbędzie się 11 marca 2016 roku.

25 luty 2016

W związku z ogromnymi różnicami w naliczeniu pensji za czas strajku prosimy wszystkich członków związku o przesyłanie informacji o wysokości wynagrodzenia, ilości dni obecności na strajku no i oczywiście imię i nazwisko oraz Wydział MOPS. Sprawa jest pilna, bo poniedziałek 29 lutego będziemy w Dyrekcji omawiać system premiowania oraz wyrównania wynagrodzeń. Mail: zarzad@socjalni.pl
lub zoz.zzps.lodz@gmail.com

22 luty 2016

Publikujemy pismo MRPiPS ws. windykacji świadczeń.

19 luty 2016

Dziś w Dyrekcji MOPS odbyło się spotkanie Zarządu ZOZ ZZPS z Paniami Elżbietą Jaszczak i Agnieszką Duszkiewicz - Nowacką, wicedyrektorkami MOPS. Omawiano powrót pracowników do pracy ze strajku, braki zgłaszana przez załogę, oraz najważniejsze - kwestię zasad premiowania pracowników socjalnych i koordynatorów rodzin zastępczych. Niestety nie są jeszcze wyliczone oszczędności za strajk, z uwagi na wiele zwolnień lekarskich, które trwały już po naliczeniu wynagrodzeń za styczeń. 29 lutego kolejne spotkanie w tej sprawie, zaś od marca premie będą już naliczane inaczej. Miejmy nadzieję, że bardziej satysfakcjonująco.

18 luty 2016

Dziś spotkanie władz miasta z pracownikami, którzy nie dostaną podwyżek w tym roku.

Są nowe zdjęcia w galerii - http://dokumenty.socjalni.pl/displayimage.php?album=24&pos=26

Czekamy na premie ;)

12 luty 2016

Pierwszy dzień w pracy minął różnie, najbardziej dał się we znaki koleżankom i kolegom z Kilińskiego... najciemniej pod latarnią. Interwencja u Pani Duszkiewicz - Nowackiej była niezbędna, gdyż Pani Wosik nigdy się nie zmieni. Mamy Nadzieję, że inni Koordynatorzy i Kierownicy są jednak reformowalni. Koniec z zamordyzmem w MOPS. Jak ktoś nie potrafi się zmienić, może powinien zmienić pracę? Do archiwum, a nie do ludzi?

Na Elsnera też było gorąco, Pani Buchalska obwieściła wracającej załodze, że powinni podziękować pracującym za zrobienie wielu spraw w styczniu i na początku lutego... tutaj w ich imieniu podziękujemy, także za to, że między innymi przez ich pracowitość strajk trwał 3 tygodnie dłużej niż musiał. Podwyżki dostaną też nie strajkujący pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy, czy już podziękowali powracającym ze strajku, czy Pani Buchalska ich o to też poprosiła? Jeśli nie, czekamy kiedy to zrobi i nie omieszkamy jej tutaj podziękować za tą słuszną inicjatywę pojednawczą.

11 luty 2016

Jutro o godzinie 8 rano wszyscy terenowi pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w MOPS w Łodzi znów będą obsługiwali swoich podopiecznych, mieszkańców miasta Łodzi. Podpisaliśmy porozumienie z MOPS w  Łodzi parafowane i gwarantowane przez Wiceprezydenta Łodzi, Pana Tomasza Trelę. Tekst porozumienia publikujemy tutaj.

Pan Prezydent zszedł do strajkującej załogi i podziękował za jutrzejszy powrót do pracy, tym miłym akcentem zakończyły się trudne rozmowy z MOPS w sprawie poprawy warunków pracy naszej grupy zawodowej.

Dziś tuż po ŁWD z godziny 18:30 Rozmowa dnia z naszym Przewodniczącym ZG ZZPS Sylwestrem Tonderysem w programie 3 TVP Łódź.

http://lodz.tvp.pl/17670977/lwd

http://lodz.tvp.pl/23986594/11022016-1830

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2016-02-11

Jeśli macie zdjęcia z dzisiejszego dnia lub inne fajne zdjęcia ze strajku - kontakt@socjalni.pl - prześlijcie do nas, opublikujemy je na stronie i facebooku :)

10 luty 2016

Kolejny dzień mediacji rozpoczął się interwencją Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi, która pozwoliła pracom nabrać tempa. Pan Tomasz Trela, Wiceprezydent Łodzi, kilkukrotnie angażował się w prace zespołu negocjacyjnego, konstruktywnie wspierając nasze prace. Jutro przedstawimy Wam efekt kilkunastu godzin mediacji z ostatnich dwóch dni. Jest wiele sukcesów, jest wiele rzeczy, których nie udało nam się przeforsować. Kompromis polega na tym, że obie strony odchodzą od stołu niezadowolone, ale gotowe do dalszej współpracy. Teraz wszystko zależy do Władz Miasta no i oczywiście Pani Wagner, która musi być formalnym sygnatariuszem porozumienia.

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2016-02-10

http://lodz.tvp.pl/23968666/10022016-1830

9 luty 2016

Ciężki dzień negocjacji z Panią Duszkiewicz, Wicedyrektor MOPS, trudno jest spisać i pogodzić nasze oczekiwania, obietnice Władz Miasta i realia budżetowe Łodzi. Oprócz podwyżek ważne są warunki pracy, organizacja pracy po powrocie ze strajku i inne ważne rozwązania zwiększające prestiż zawodu.

Jutro sesja Rady Miasta Łodzi, będzie tam omiawany punkt dotyczący sytuacji w MOPS w Łodzi. Zarząd bęzie dalej negocjował z Panią Wicedyrektor. Będzie to ważny i trudny dla nas dzień, liczymy na owocne rozmowy, w przypadku impasu oczekujemy wsparcia ze strony Pani Prezydent i Pana Wiceprezydenta.

Publikujemy List Pani Wagner.

8 luty 2016

List otwarty Wicepremiera RP Pana prof. Piotra Glińskiego skierowany do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi, publikujemy tutaj. Wersja pdf.

Nadal dyskutujemy w swoim gronie, strajkujących, o propozycjach Władz Miasta i możliwościch porozumienia. Jutro bardzo ważny dzień, poza tym czeka nas dużo pracy, czy przy przygotowaniu finalnego dokumentu porozumienia, czy przy przygotowaniu się do dalszego strajku.

6 luty 2016

Dziś o 19:45 emisja programu TVN Uwaga na temat strajku w MOPS w Łodzi. Pani Redaktor Joanna Pęcherska pomimo choroby i przez to braku możliwości uzupełnienia materiału zrobiła świetny program. Brawo.

http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/strajk-w-mops-ie-tematdlauwagi,192652.html

5 luty 2016

Dziś spokojny dzień na strajku w Łodzi, ładujemy akumulatory przez weekend do dalszej walki o nasze prawo do godnego traktowania i wynagradzania. Przykro nam, że nie możemy wrócić w poniedziałek do pracy, pomagać potrzebującym, zgodnie z naszymi kwalifikacjami i powołaniem. Termin powrotu do naszej ważnej i wartościowej pracy zależy głównie od Władz Miasta Łodzi. Wimy, że Ośrodek nie może funkcjonować kolejnego miesiąca w taki sposób. Szczególnie znaczące były te całe wózki dokumentacji wywożone z MOPS pod koniec tego tygodnia. Kontrola będzie miała sporo pracy. Czy warto było?

Poznaliśmy wstępny termin publikacji Listu otwartego Pana prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera RP, do Władz Miasta. Pan Premier o nas nie zapomniał, jak twierdzili publicznie niektórzy łódzcy radni.

Dzwonią do nas koleżanki z innych miast i z innych związków z poparciem, prosimy Was o wysyłanie listów poparcia do Władz Miasta, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej etc. Niech stanie się głośno o naszej grupie zawodowej, która stanowi filar pomocy społecznej i definiuje istnienie MOPS, OPS, MOPR czy GOPS. Pamiętajmy o strajkującej Wierzbicy, tam pracowników/łamistrajków zatrudniono na umowy śmieciowe, nie są formalnie pracownikami socjalnymi i zarabiają po 300 - 600 złotych. Tam kontrolą zajmie się Prokuratura Rejonowa w Szydłowcu.

W poniedziałek wszyscy socjalni na strajk!

4 luty 2016

Na dzisiejszej Radzie Dialogu Społecznego doszło do wielkiego przełomu, w końcu wszyscy mówiliśmy jednym głosem. Nie udało się napuszczanie na nas innych związków zawodowych i wzajemnie, my nie atakowaliśmy naszych koleżanek z NSZZ "Solidarność" i drugiego ZZPS. To jest wielki sukces tego gremium. Zawdzięczamy to Panu Zbigniewowi Rau, naszemu Wojewodzie, trudne zadanie miał teżprzed sobą Pan Waldemar Krenc, Przewodniczący Rady i NSZZ "Solidarność" naszego Regionu. Pan Krenc podkreślał, że poszliśmy na bardzo duże ustępstwa i miasto również powinno zrobić krok w naszą stronę.

Dajemy sobie czas do poniedziałku, sobie i Szanownym Władzom Miasta. Może przez weekend wszyscy przemyślimy swoje postawy. WSZYSCY - zarówno Prezydent jak i Strajkująca Rodzina Socjalnych.

3 luty 2016

Dziś manifestacja w Urzędzie Miasta, rozmowy z Prezydent Panią Hanną Zdanowską i Wiceprezydentem Panem Tomaszem Trelą... propozycję Władz Miasta przeanalizujemy na spokojnie jutro rano. Jeszcze przed posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Nasz przewodniczący był gościem programu "Rozmowa dnia" w TVP3 Łódź gdzie rozmawiał z Panem Tomaszem Trelą.  http://lodz.tvp.pl/23873304/rozmowa-dnia-03022016

Dziękujemy Pracownikom Socjalnym z całego kraju za wpłaty na Fundusz Strajkowy, oraz za słowa poparcia przy tym płynące.

2 luty 2016

Spokojny dzień naszego strajku zakończył się niespodziewaną woltą Pana Wiceprezydenta Tomasza Treli, który nie odważył się przedstawić swojego ultimatum kończącego z nim rozmowy. Jego asystentka dostarczyłą nam tuż przed końcem pracy pismo, które publikujemy tutaj. Pytamy się gdzie podziała się szumnie zapowiadana kwota 1000 zł w trzy lata? Na razie mamy tu 200 pod koniec roku i kolejne 300 enigmatycznie określone "w 2017 roku". Bez konkretnej daty. No i na rok dodatkowe 455 zł ekwiwalentu. Raptem kilkaset tysięcy złotych łącznie, czyli mniej niż MOPS zaoszczędził na strajku.

Apelujemy do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi, o rozpoczęcie rozmów w sprawie zakończenia strajku.

Jutro nasza manifestacja o 9 rano pod UMŁ na Piotrkowskiej 104, oraz wizyta na XXIV Sesji Rady Miasta.

Dziś w rozmowie dnia w Polskim Radio Łódź gościem był Pan Marek Michalik, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który trafnie spłentował sytaucję w MOPS w Łodzi.

https://www.radiolodz.pl/posts/22163-marek-michalik

1 luty 2016

Nowy dzień, nowy tydzień i nowy miesiąc trajku - od razu frekwencja idzie w górę. Dziś było nas 30 osób więcej niż w piątek. Mieliśmy spotkanie z Panem Prezydentem Tomaszem Trelą, które przebiegało w miłej i pokojnej atmosferze. Zupełnie inaczej przebiegało spotkanie na Piotrkowskiej 149, o którym nie powiemy nic, żeby nie powiedzieć nic złego.

Wracając do meritum, zaproponowaliśmy Panu Prezydentowi naszą obcję minimum, której konkretne koszty i możliwości budżetu miasta poznamy jutro. Niestety nie rano, a raczej późnym popołudniem, po powrocie Pana Prezydenta Treli z wizyty w Stolicy. Pracownicy obecni na strajku znają szczegóły propozycji, my tutaj powiemy tylko, że chodzi nam o pełny ekwiwalent za odzież oraz kwoty podwyżek w 2016 i 2017 roku. Oczywiście postulaty niefinansowe zgodnie z deklaracją Prezydenta, zostanął zrealizowane. Nie wiemy tylko co z ostatnio zgłoszonym postulatem - Pani Wagner musi odejść.

Pracownicy zaprezentowali dziś swoje miejsce pracy zarówno Panu Treli, jak i ekipie TVP3, obchód trwał krótko, gdyż nie było się czym chwalić. Pan Prezydent udał się więc na 3 piętro MOPS, tam zapewne zdziwił się, że jego gabinet w UMŁ, na tle innych, może wyglądć skromnie.

http://lodz.tvp.pl/23846651/ponowne-rozmowy-wladz-z-pracownikami-mops

Przypominamy o jutrzejszym terminie składania wniosków o zapomogi strajkowe, dla najbardziej potrzebujących pracowników, którzy z uwagi na udział w strajku utracili źródło utrzymania. Wnioski mogą być przesłane również e-mailem.

Zapraszamy darczyńców do dalszych wpłat na nasz fundusz strajkowy.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych
"Fundusz Strajkowy"
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, Filia w Łodzi
80 8980 0009 2019 0084 6565 0001

Niedługo opublikujemy listę darczyńców, nie będziemy podawać ich nazwisk z uwagi, że mogą sobie tego nie życzyć, a miejscowości i Ośrodki, z których napływa pomoc.

31 stycznia 2016

Jutro o 8:40 nasz Przewodniczący Sylwester Tonderys będzie gościem "Rozmowy dnia" w Polskim Radio Łódź. Ponadto o 11:30 "rozmowy ostatniej szansy" z Panem Wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Trelą, który tym razem odwiedzi strajkujących w siedzibie MOPS na Kilińskiego 102/102A. Poniedziałek to też drugi dzień kontroli MOPS w Łodzi, zleconej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

29 stycznia 2016

Dziś spotkaliśmy się z  Panem prof. Piotrem Glińskim, Wicepremierem RP, Panią Wiceminister Elżbietą Bojanowską oraz Panią Dyrektor Krystyną Wyrwicką MRPIPS. Pan prof. Gliński nie zainteresował się naszymi problemami bez powodu, czy tylko z uwagi na medialne zamieszanie - jest naukowcem, socjologiem. który ma kontakt z łódzką katedrą socjologii i zna problemy Łodzi. Pan Premier obiecał pomóc nam skontaktować się z Prezydent Łodzi, która do tej pory nas unika, na początek za pomocą listu otwartego. Po powrocie z podróży zagranicznej Pan Premier skontaktuje się też bezpośrednio z  Panią Prezydent,  której zależy na "Małym ekspo" i rewitalizacji Miasta. Zdaniem prof. Glińskiego program rewitalizacji w Łodzi nie jest realny bez pracy socjalnej, czyli poprawy tkanki ludzkiej. Łódź powinna być objęta specjalnymi programami wsparcia, bo jest miastem szczególnym - tutaj transformacja ustrojowa przeprowadzona była wyjątkowo boleśnie. W jego opinii pracownicy socjalni mają kluczową rolę do spełnienia w walce z negatywnymi skutkami dziedzicznej wyuczonej bezradności, która dotyka już trzecie pokolenie niektórych łódzkich rodzin.

https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/aktualnosci/wicepremier-piotr-glinski-spotkal-sie-z-protestujacymi-pracownikami.html

http://www.uml.lodz.pl/radamiejska/aktualnosci/?news=29981

https://www.radiolodz.pl/posts/22088-protest-pracownikow-mops-u-pis-krytycznie-o-wladzach-prezydent-lodzi-uspokaja 

Czytając niektóre artykuły pojawia się pytanie, skoro pozostali pracownicy Ośrodka są w gotowości do strajku, to dlaczego tylko nasze stare transparenty o "pogotowiu strajkowym" wiszą na wszystkich punktach pracy socjalnej i Wydziałach MOPS? Czy możemy w końcu poznać protokół rozbieżności czy porozumienie wieńczonce spór zbiorowy w MOPS, prowadzony przez cały zeszły rok przez nasze Koleżanki z "Solidarności"? Czy jest to dokument tajny, z klauzulą "spalić przed przeczytaniem"?

Drodzy Radni PiS, Panie Pośle Waldemarze Buda, dziękujemy że wstawiliście się za nami i jako pierwsi z łódzkich radnych i parlamentarzystów poparliście nas. Znajdźcie jednak proporcję w swoich wypowiedziach, bo w MOPS to tylko my strajkujemy, a reszta załogi biernie się temu przygląda. Jeśli Wasze wypowiedzi zostały błędnie zinterpretowane, wnioskujcie o sprotowanie. Z naszej strony wygląda to tak, jakby manifestacja na 11 stycznia była kontrmanifestacją do naszego strajku. Puste słowa o gotowości strajkowej pozostałych organizacji i pracowników MOPS nas bardzo bolą, bo my wcale tej gotowości nie odczuwamy. Z ich strony spotkała nas całkowita obojętność. Nawet w jednym oknie czy na jednych drzwiach do biura w MOPS nie pojawiłą się zwykła kartka z napisem - poperam socjalnych. Wygląda to tak jakby czekali, aż my wywalczymy dla nich pieniądze i jest tak nie pierwszy raz. Cały 2013 rok "Solidarność" nic nie zrobiła, a w styczniu 2014 roku pojawiła się na sesji budżetowej tylko po pieniądze. Nawet oczekiwali równego podziału, a to my pracownicy socjalni od 2007 roku byliśmy już w 3 sporach zbiorowych, zorganizowaliśmy 2 strajki ostrzegawcze, 2 blokady ulic i 3 manifestacje. Teraz od 3 tygodni trwa nasz strajk właściwy. To my nie mamy pensji za styczeń, bo 300-400 zł to jałmużna, a nie pensja. Dlatego owoce tego strajku, lub cięgi za jego zorganizowanie, zbierzemy my - strajkujący pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzin zastępczych. Pamiętajcie słowa Wicepremiera RP Pana prof. Piotra Glińskiego, że zawód pracownika socjalnego jest bardzo ważny i trudny. Wykonującym go należy się szacunek i godne warunki. Pracownicy socjalni nie mogą być lekceważeni, a główny ciężar odpowiedzialności spoczywa w tej sprawie na władzach lokalnych.

Nie ma czegoś takiego jak grupa zawodowa pracowników pomocy społecznej, pomoc społeczną tworzą i definiują pracownicy socjalni i praca socjalna. Bez niej jest to tylko kolejny urząd, z urzędnikami, kierowcami, księgowymi, ogrodnikami, kucharkami, kierownikami i dyrektorami. W sumie bez pracowników socjalnych nie istniałby MOPS w Łodzi. Teraz bez 2/3 pracowników socjalnych, którzy strajkują, pomoc społeczna faktycznie tutaj nie funkcjonuje.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wpłacają pieniądze na nasz fundusz strajkowy. Wiemy, że sami niestety też jesteście w trudnej sytuacji materialnej, co jest smutną codziennością całej pomocy społecznej w Polsce, tym bardziej Wasza pomoc jest dla nas wielkim wsparciem, też moralnym i duchowym. Teraz większość z Was jest już po wypłatach, niektórzy otrzymali tylko zaliczki, ta informacja bardzo nas zabolała, że są ptacownicy socjalni w jeszcze trudniejszej sytaucji materialnej niż łódzcy, a mimo wszystko pomagają... Dziękujemy Wam z całego serca!

Liczymy na dalszą pomoc, każda złotówka jest dla nas ważna. Na wagę sukcesu lub porażki całej naszej grupy zawodowej.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych
"Fundusz Strajkowy"
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, Filia w Łodzi
80 8980 0009 2019 0084 6565 0001

28 stycznia 2016

Dziś na strajku w MOPS w Łodzi:

Prezydent Trela po każdej przerwie w rozmowach proponował gorsze warunki porozumienia... dobrze, że nie zdecydowaliśmy się wrócić dziś na rozmowy po raz trzeci. Pewnie musielibyśmy wrócić do pracy za miskę ryżu i dobre słowo nadzo... p.o. Dyrektor. Zaostrzenie postawy Pana Prezydenta było zresztą dziwnie zbierzne z wizytami p.o. Dyrekcji MOPS i jej świty w Urzędzie.

Pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzin zastępczych obecni na strajku zadecydowali, że są gotowi bezterminowo strajkować. Obecnych było 158 strajkujących, decyzja zapadła stosunkiem 146 głosów "za" do 8 "przeciw". Cztery głosy oddano nieważne. Z tych ośmiu osób tylko 1 zadeklarowała powrót do pracy! Zatwierdzono też warunki brzegowe, na których wynegocjowanie pełną aprobatę ma Zarząd Związku, aby można było podpisać porozumienie i zawiesić strajk. Była to reakcja na ostatnią propozycję Pana Prezydenta.

Koleżanki, które kończą L4 - pamiętajcie, że strajk trwa i jest legalny. Pan Paweł Jankiewicz, prawnik Związku i specjalista Prawa Pracy, "prawa związkowego" potwierdził to dziś podczas wizyty u strajkujących. Ważą się losy naszych podwyżek i roli pracowników socjalnych i koordynatorów rodzin zatępczych w MOPS w Łodzi i całym kraju. Wracajcie do nas na Kilińskiego.

Jutro ważna wizyta w Warszawie. Szczegóły poznacie w piątek wieczorem. Być może z wizytą uda się do nas też ktoś z naszego ministerstwa. Na tą wizytę czekamy niecierpliwie w Łodzi.

Z frontu w Wierzbicy - Wójt na zagrodzie równy Wojewodzie? Pan Dulias nie musi przestrzegać norm ustawowych i na przykład może samodzielnie wydawać decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej, gdyż "nie musiał" upoważniać Kierownika GOPS do wydawania tych decyzji? Jaka to wygoda, gdy możesz zabrać zasilek krnąbrnemu wyborcy, a znasz ich sytuację osobistą, materialną i zdrowotną. Komitet Obrony Demokracji boi się PiS, a PSL w gminie bardziej skuteczny niż CBA i CBŚ razem wzięte. Gdzie nadzór Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Wojewody? Na sesji Rady Gminy Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej broni Pana Wójta. Gdzie GIODO i zarzuty dla osób, które za nic mają ochronę danych osobowych mieszkańców gminy Wierzbica? Mamy ndzieję, że nie są to te wzorce do naśladowania dla Łodzi z innych samorządów, o których wspominał w łodzkiej TVP3 Pan Prezydent Trela.

Dziewczyny z Wierzbicy są już na L4, ale naszym zdaniem to władze tego samorządu powinien przebadać biegły psychiatra. Dziewczyny trzymajcie się!

27 stycznia 2016

Kolejny dzień strajku w MOPS w Łodzi był bardzo pracowity. Przygotowywaliśmy się do rozmów na jutro, był u nas nasz Prawnik, z którym konsultowaliśmy dalszą strategię działania. Dziś była też konferencja prasowa naszego Związku. Założyliśmy konto na Facebook'u https://www.facebook.com/socjalni

Jutro postaramy się dogadać z Panem Prezydentem, dla dobra mieszkańców Naszego Miasta i pracowników socjlanych i koordynatorów rodzin zastępczych, którzy strajkują już trzeci tydzień.

Trzymamy kciuki za Dziewczyny z Wierzbicy! Pani Wagner utożsamiana jest z jedną partią z koniczynką w nazwie, ale to nie znaczy, że postanowiłą pomóc Waszemu wójtowi, ludowcowi, Panu Duliasowi ogłaszając tezę o nielegalności strajku w Łodzi... po prostu tonący chwyta się brzytwy. W piątek prośby, a we wtorek grożby i jak nie kijem ich, to marchewką. Pomoc społeczna w Łodzi leży. Trzymamy Pana Prezydenta Trelę za słowo: http://lodz.tvp.pl/23771046/rozmowa-dnia-27012016 polecamy od 10 minuty, niech skopiuje dobre rozwiąznia z pomocy społecznej z innych miast. Możemy podpowiedzieć jakie. Proponujemy najpierw szacunek do zawodu pracownika socjalnego, szczególnie u pracodawcy. Mówimy - sprawdzam :)

26 stycznia 2016 

Informacja ws. strajku w MOPS w Łodzi:

W opinii prawnika Związku oraz Zarządu ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi strajk jes legalny. Legalność strajku nadal w tym Kraju ocenia Sąd, a nie pracodawcą czy Prawnik Urzędu Miasta Łodzi.

Jutro widzimy się na Kilińskiego, tam omówimy strategię dalszego działania. Możemy kontynuować dialog z Panem Prezydentem Tomaszem Trelą lub w przypadku braku współpracy, zaostrzyć akcję protestacyjną.

25 stycznia 2016

Wrażenia po spotkaniu z Panem Tomaszem Trelą, Wiceprezydentem Łodzi, mamy mieszane. Z jednej strony padły pierwsze propozycje kompromisu, choś jeszcze daleko im do tak zwanego "spotkania w pół drogi". Z drugiej strony jest miejsce na kompromis i rozłożenie kosztów w czasie. Perspektywa przyszłego roku i kolejnych lat jest zbyt odległa, nadal oczekujemy konkretnej popozycji finansowej już w tym roku.

Dziś poprośiliśmy Pana Zbigniewa Rau, Wojewodę Łódzkiego, o mediację w porze pomiędzy strajkującymi, a Prezydent Łodzi. Jednocześnie poprosiliśmy Panią Hannę Zdanowską o osobiste zajęcie się problemem strajku w MOPS. Ze strajkującymi spotkał się Pan Karol Młynarczyk, Wicewojewoda Łódzki, który obiecał, że postara się skontaktować z Panią Prezydent w sprawie podjęcia rozmów ze strajkującymi.
Ponadto poprosiliśmy Radnych o pomoc w zmianie założeń budżetu na 2016 rok. Wszystkich Radnych, niezależnie od opcji politycznej. Jutro złożymy pismo do Skarbnika Miasta, gdzyż dziś już nie zdążyliśmy tego z robić. Spotkanie z Panem Trelą potrwało dłużej niż zakładaliśmy, momentami było burzliwe, ale warto dalej rozmawiać.

Są nowe zdjęcia w galerii oraz więcej tutaj.

22 stycznia 2016

Kolejny dzień strajku rozpoczął się wizytą p.o. dyrektora MOPS w Łodzi - Pani Wagner, która apelowała o nie skłócanie grup zawodowych (sic!) i powrót do pracy. Z jej słów wyłonił się obraz paraliżu MOPS w Łodzi w skutek długotrwałego strajku. Pani Wagner liczyła, że strajk potrwa 3 dni, a nie 3 tygodnie... załoga odpowiedziała informacją o planowanym zaostrzeniu akcji strajkowej. Od początku lutego, aby nie marznąć na parterze, przenosimy się na spokojne 3 piętro. Po 3 lutego będziemy wiedzieli czy Władze Miasta znalazły pieniądze na nasze postulaty, jeśli nie to rozpoczniemy okupację pomieszczeń MOPS w budynku przy Kilińskiego. Pani Wagner nie pojawiła się ponownie po 14 u załogi, jak obiecywała, wiadomość o planowanym zaostrzeniu akcji usłyszała od przedstawicieli strajkujących, tuż po 16.

Przenosiny na 3 piętro pozwolą rzeszy nie obsłużonych podopiecznych MOPS na spokojne obsłużenie na parterze przez dyrekcję i innych wskazanych urzędników. Zabezpieczy to zarówno bezpieczeństwo strajkujących jak i pozostałych pracowników Ośrodka oraz zgłaszających się podopiecznych po informację, co stało się z ich świadczeniami za styczeń.

Pani Wagner poinformowała, że wszystkie wypłaty wynagrodzeń w styczniu zostaną zrealizowane w planowym terminie.

Pozdrawiamy strajkujących pracowników GOPS w Wierzbicy, trzymajcie się! Pozdrawiamy Was z Łodzi, która nie odpuszcza tak samo jak Wy.

Czeka nas pracowity tydzień - wizyty w wielu miejscach w Łodzi,a być może i w Warszawie. Ruch to zdrowie, a pracownicy socjalni przywykli do poruszania się w rejonach - potrzebują świeżego powietrza. Zobaczymy jak przywitają nas instytucje i urzędy, które odwiedzimy po 25 stycznia. Jedno jest pewne, nas nie bęzie na parterze w czasie gdy wraz z odwilżą i wzrostem temperatur ruszy fala nieobsłużonych podopiecznych do Dyrekcji i Władz Miasta.

21 stycznia 2016

Ten dzień upłynął nam w towarzystwie kamery TVN Uwaga, program ma pokazać dzień z życia strajkującej załogi, wizyty zrozpaczonyc podopiecznych MOPS, którzy jeszcze nie otrzymali pomocy w styczniu. Zobaczymy jak zostanie wyemitowany, laki będzie jego wydźwięk.

Częśc pracowników była dziś na urlopach na żądanie, kilka osób zachorowało, ale nikt nie wrócił do pracy - na strajku ponad 180 dobrych dusz. Osoby przebywające na L4 deklaruja przystąpienie do strajku, a nie powrót do pracy. Niestety postawa Władz Miasta każe nam się obawiać, że strajk jeszcze potrwa... ze stratą dla naszych podopiecznych i naszych portfeli.

Do strajku przygotowywaliśmy się kilka lat, mamy fundusze na strajkujących członków Związku, ale musimy też zadbać o niezrzeszonych i członków NSZZ "Solidarność", którzy z anmi strajkują. Dlatego ponawiamy apel, o wpłaty na "fundusz strajkowy", mogą to być składki od pracowników socjalnych z innych Ośrodków, lub darowizny od osób, które nie mogłyby zostać członkami Związku. Od darowizn niestety zapłacimy podatek :( Jęśli możecie być w ZZPS, ale nie chcecie składać deklaracji i tak prosimy o Wasze wpłaty, zapłacimy z bólem portfela ten podatek.

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych
"Fundusz Strajkowy"
ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Łodzi
80 8980 0009 2019 0084 6565 0001

20 stycznia 2016

Dziś odwiedziliśmy łódzkich Radnych w miejscu ich pracy, na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Dopiero od nas dowiedzieli się o strajku w MOPS. Wielu było zaskoczonych i zadziwionych tą wizytą. Tak skutecznie Pani Wagner informowała władze miasta o strajku. Dyskusja była gorąca, opozycja starała się przedstawić nasze potrzeby na Radzie, niektórzy radni SLD starali się zrzucić winę za strajk na zaniedbania opozycji, kiedy ta rządziła miastem. Nasz przedstawiciel - Przewodniczący Zarządu Głównego ZZPS, Sylwester Tonderys zabrał głos na posiedzeniu Rady. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej grupy zawodowej Radnym w ten sposób  bezpośrednio, a nie poprzez pytania i dyskusję prowadzoną przez Radnych opozycji.
http://lodz.tvp.pl/23670368/xxiii-sesja-rady-miejskiej

Pani Dyrektor stwierdziła jak zwykle, że wszystko jest w porządku, około 40% wniosków zostało rozpatrzonych w styczniu. Pytamy czy to jest norma, że 60% osób odesłano dotychczas z kwitkiem? Pytamy czy dopiero strajk lub nadwyżka pieniędzy do wydania z końcem roku, są w stanie spowodować, że pomoc wydawana jest na podstawie wywiadów, które są w aktach? Bez takich zdarzeń, każda pomoc wymaga nowego wywiadu, pomimo, że wywiad teoretycznie ważny jest pół roku! Te 40% w większości wypadków to sprawy przygotowane przez samych strajkujących przed strajkiem lub pomoc przyznana do wywiadu, który był już w aktach.

19 stycznia 2016

Strajk trwa już 9 dni i dopiero dziś doszło do pierwszego spotkania z władzami miasta. Pan Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, spotkał się z delegacją strajkujacych. Prezydent nie miał propozycji finansowych na ten rok, zaproponował podwyzki w nieznanych kwotach w 2017 roku. Strajkujący chcą podwyżek w tym roku. Kompromisu brak. Jutro idziemy na Radę Miasta.

Otrzymaliśmy do wiadomości kopię listu, który Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w MOPS w Legnicy wysłała do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi. Serdecznie dziękujemy Koleżankom z "Solidarności" za poparcie. List z 18 stycznia br. publikujemy tutaj.

18 stycznia 2016 

Dziś do strajku przystąpiły Koleżanki z punktu 10-lutego, dziewczyny jesteście wielkie! Trudno jest dołączyć w trakcie, ale Wy udowadniacie, że nie niemożliwe! Dołączyły do nas koleżanki z L4 i innych punktów w tym Paderewskiego. Dziewczyny jesteście Wielkie!

Pan Trela zaproponował spotkanie o 17 dziś, bo wcześniej miał zaplanowane inne ważne spotkania. Przez tydzień strajku, nie zauważono w UMŁ, że jest to sytuacja wyjątkowa...

Ponoć w poniedziałek znaleziono 10 nowych osób w teren, nie wiemy czy są to koordynatorzy, osoby zatrudnione w MOPS na innych stanowiskach czy nowi pracownicy "z ulicy". Może są to emeryci? Jeśli tak, powinni dołaczyć do strajku, żeby poprawić warunki tych, którzy tutaj pracują, a nie dorabiają, no i nie mają emerytur, żeby się z nich utrzymać. Od poniedziałku strajkuje 210 osób.

15 stycznia 2016

Dziś dowiedzieliśmy się, że pracownicy socjalni nie są pracownikami Pani Wagner, są związku. Wszystko co złe, to my. Ponadto o 17:30 będziemy w programie To jest temat w TVP Info. Niestety nasze lokalne media nadal udają, że nic się nie dzieje... czy naprawdę nie zależy im na rzetelnym informowaniu mieszkańców miasta? Strajk trwa pięć dni i nic.

Dziękujemy Telewizji Publicznej za zainteresowanie problemami pracowników socjalnych w Łodzi i w sumie w całym kraju. Wierzbica się wykrwawia.

Link do materiału TVP info tutaj.

 

14 stycznia 2016

Dziś na strajku stawiło się więcej osób niż wczoraj, dotarły do nas osoby, które byłyna L4 i korzystały z urlopów okolicznościowych. Składamy kondolencje naszej koleżance Kasi z II WPŚ, która straciła w ostatnich dniach członka bliskiej rodziny.

Pan Trela zapowiedział w mediach, że przyjdzie rozmawiać ze strajkującym... niestety nie o warunkach płacowych. Pytamy zatem o czym chce rozmawiać Pan Trela z pracownikami socjalnymi?

Pani Wagner również zaproponowała spełnienie postulatów niefinansowych pod warunkiem zawieszenie strajku przynajmniej na kilka miesięcy. Kontrpropozycji spełnienia postulatu podwyżek, wzamian naszego ustępstwa w pozostałych kwestiach - nie przyjęła. Nie dogadaliśmy się, pomiomo udziału Kierowników wszystkich Wydziałów, których pracownicy strajkują.
Z propozycji spełnienia jednego z postulatów finansowych - premii, bez kosztów dla budżetu miasta, czyli przyjęcia propozycji wszystkich trzech związków zmiany regulaminu tak, aby konsultować wysokość średnich premii raz na kwartał... nie przyjęła. Czyżby jednak miała coś do ukrycia w kwestii machinacji z wysokością premii i dysponowaniem środkami z oszczędności za zastępstwa?

Prosimy osoby nie strajkujące, o nie udzielanie informacji osobom dzwoniącym z innych Ośrodków z pytaniami o strajk. Strajkujący najlepiej wiedzą co się dzieje na Kilińskiego, ile osób strajkuje, jakie są nastroje etc.

Telefony do strajkujących:

Ala Nowakowska - 606-25-30-71
Sylwek Tonderys - 537-108-444

13 stycznia 2016

Trzeci dzień strajku, strajkujących nadal nie ubywa... pracowników na L4 przybywa. Wolelibyśmy, aby przybywało strajkujących! Na zdrowie pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzin.
Nadal strajkują pracownicy GOPS w Wierzbicy, powiat radomski - trzymamy za Was kciuki i wysyłamy pozytywną energię wsparcia - nie dajcie się!

Przygotowaliśmy apel - petycję do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi, którą podpisało prawie dwustu strajkujących pracowników. Petycja trafiła dziś bezpośrednio do sekretariatu Pani Prezydent. Apel publikujemy tutaj, podpisy z drugiej strony tutaj. Przepraszamy za jakość tej kopii... taki sprzęt mają do dyspozycji pracownicy socjalni. Brakuje tutaj podpisów chorych i łamistrajków, ale nie pojechaliśmy do nich na punkty pracy socjalnej, czekamy, aż ruszy ich sumienie i przyjdą do nas na Kilińskiego.

Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Pani Dyrektor otrzymane z okazji dnia pracownika socjalnego ok. 300 tysięcy złotych na nagrody ze środków Wojewody, wydatkowała na bieżące funkcjonowanie MOPS, a następnie oddała niezrealizowane środki w wysokości ok. 300 tysięcy złotych z funduszu płac do budżetu miasta.  Dotacja Wojewody wyliczana jest "na etat pracownika socjalnego"!
W ten sposób Pani Dyrektor zarabia na swoje doroczne premie/nagrody od władz miasta.
Mamy pytanie, co się stanie, jak w tym roku wystapimy do Pana Wojewody, żeby nie przekazywał dodatkowych środków na MOPS, skoro i tak nie trafiają one do pracowników socjalnych? Z czego Pani Dyrektor zapłaci ZUSy i inne zobowiązania i czy będzie miała co oddać na koniec roku, aby zarobić na premię od władz miasta "za gospodarność"?
Może w ten sposób po raz pierwszy to my "polecimy po premii" Pani Dyrektor, a nie ona nam?

12 stycznia 2016

Drugi dzień strajku, dziś również w pracy nie było ponad 200 pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawiciele Zarządu Zwiazku/Komitetu Strajkowego spotkali się z Panem Karolem Młynarczykiem, Wicewojewodą Łódzkim i Panią Agnieszką Łukomską - Dulaj, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Spotkanie związane było z zaniepokojeniem Urzędu Wojewody wpływem strajku łódzkich pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na funkcjonowanie pomocy społecznej w naszym mieście. Pan Wojewoda nie ma bezpośredniego wpływu na pracę MOPS w Łodzi, ale ma możliwość sprawdzenia sposobu wykorzystania dotacji z budżetu oraz przestrzegania przez MOPS przepisów ustaw na podstawie, których ośrodkek funkcjonuje. Przedstawiliśmy Panu Wojewodzie sutuację strajkujących pracowników oraz wpływ protestu na pomoc, na którą mogą liczyć mieszkańcy miasta. Liczymy na rozwiązanie problemu niewaloryzowanego od 12 lat dodatku terenowego, który wypłacany jest z dotacji budżetowej.

Wysłaliśmy pisma do Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz do Pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, których treść znajduje się pod tymi linkami: Prezydent RP; Minister RPiPS.

11 stycznia 2016

Pierwszy dzień strajku, w pracy dziś nie było ponad 200 pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wszyscy strajkujący byli razem na parterze siedziby MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102A, częśc pracowników była na zwolnieniach lekarskich, w tym na długotrwałych. Czekamy na pracowników, którzy dziś byli w pracy, liczymy, że jutro będziecie na Kilińskiego z nami.

Doszło do nieprzyjemnego nieporozumienia podczas pikiety pod Ośrodkiem, pracownicy zdecydowali się wyjść do manifestujących, ale ostatecznie pozostali w Ośroku. W emocjach związanych ze strajkiem i pikietą nie doszło do porozumienia między organizatorami - czy pracownicy strajkujący mogą wyjść do manifestantów, czy manifestanci mogą wejść do strajkujących...

W galeii są zdjęcia ze strajku, na razie kilka wrzuconych na biegu z telefonu. Zdjęcia

7 stycznia 2016

Dziś odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą w kwestii organizacji pracy Ośrodka w czasie strajku oraz sposobu przeprowadzenia strajku w siedzibie Ośrodka przy ul. Kilińskiego 102/102A. Omawialiśmy też kwestię przekazania kluczy do punktów oraz zgłoszeń od podopiecznych - pracodawca poinformuje pracowników czy koordynatorzy będą pracowali dłużej w piątek - do godziny 17.
Dziś składamy też pismo do Pana Wojewody z informacją o sytuacji w MOPS w Łodzi. Analogiczną informację wyślemy też do Ministerstwa i Kancelarii Premiera i Prezydenta RP. Złożone w ŁUW pismo publikujemy tutaj.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" zwróciłą się do nas z prośbą o publikację apelu o udział w manifestacji przed siedzibą MOPS. Koleżanki z "Solidarności" nie mają możliwości takiej komunikacji z załogą jak my. Zarząd ZOZ ZZPS poprosił o opublikowanie poniższego apelu, który dziś został przesłany mailem do Związku:

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w MOPS Łódź  organizuje pikietę pod budynkiem MOPS ul. Kilińskiego 102/102a z żądaniem podwyżek płac dla pracowników MOPS. Pikieta rozpoczyna się o godzinie 12, zapraszamy niezdecydowanych i przestraszonych do udziału. Konieczne jest wzięcie urlopu na ten dzień. Pracownicy socjalni strajkują reszta pikietuje. Pokażmy, że jesteśmy razem, dość narzekania po kątach.
Lidia Saktura

5 stycznia 2016

Nowy rok witamy przygotowaniami do strajku, zapraszamy na forum i do kontaktu telefonicznego, aby omówić plany strajkowe. Post na forum publikujemy tutaj.
Dodatkowo publikujemy odpowiedź Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie środków przekazanych MOPS na nagrody. Pismo do zapoznania się jest tutaj. Nasze wrażenie jest takie - Pan Trela delikatnie mówiąc minął się z prawdą, twierdząc, że wygospodarował środki na niesławne nagrody po 3000 zł. dla wybrańców Dyrekcji. Środki te pochodziły z dotacji Wojewody. Ponadto sam sposób wyliczenia środków po 874 zł. na każdy etat pracownika socjalnego rodzi pytanie dlaczego tam mało pracowników socjalnych dostało nagrody? Dlaczego sam Pan Wojewoda może i potrafi docenić naszą grupę zawodową, podkreślić jej rolę, a słowa takie nie są w stanie przejść przez usta Pana Treli, a tym bardziej Pani Wagner. Tutaj jest pełna lista nagrodzonych, zobaczcie ilu tu pracowników socjalnych...
Oficjalną wersję Pani Wagner, na co wykorzystała dotację Wojewody publikujemy tutaj.

28 - 29 grudnia 2015

W poniedziałek do MOPS w Łodzi wpłynęło niniejsze pismo informujące o strajku terenowych pracowników socjalnych i koordnatorów rodzinnej pieczy zastępczej w MOPS w Łodzi od dnia 11 stycznia 2016 roku. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Związku z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi Panią Małgorzatą Wagner w sprawie ustalenia posobu organizacji strajku i pracy Ośrodka w trakcie akcji strajkowej. Strajk odbędzie się wsiedzibie Ośrodka przy ul. Kilińskiego 102 w Łodzi, codziennie w godzinach pracy MOPS. Pracownicy socjalni i koordynatorzy biorący udział w strajku będą stawiali się w MOPS przy ul. Kilińskiego, gdzie będą też podpisywali listę obecności.

17 grudnia 2015

Dziś podpisano Protokół rozbieżności więczońcy mediacje w sporze zbiorowym z pracodawcą w MOPS w Łodzi. Publikujemy tutaj cały dokument.
Zła wiadomość spadła na pracowników zatrudnionych dotychczas w ramach Projetu NOPS, a mających umowy o pracę na czas określony do końca 2015 roku, jak usłyszeli w kadrach - dyrekcja nie podpisze z nimi nowych umów i powinni oni wybrać ewentualne zaległe urlopy w grdniu. Wiadomość ta wstrząsnełą też pozostałych pracowników socjalnych, koleżanki i kolegdzy z pracy - solidaryzujemy się z Wami i postaramy się Wam pomóc także poprzez nasz strajk.

9 grudnia 2015

Ciąg dalszy "zabawy" w konkurs wymyślony przez p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi, tym razem z dnia na dzień M. Wagner zmieniła regulamin wspomnianego konkursu w taki sposób, że w kapitule znalazło się miejsce tylko dla jednego przedstawiciela wszystkich związków. W reakcji na tą zmianę organizacje działające w MOPS w Łodzi zbojkotowały udział w tej kapitule. Władze reprezentowane przez Pana Granatowskiego nadal forsują ten kontrowersyjny pomysł na nagrody, nawet planują "fetę" w Urzędzie Miasta na dzień 14 grudnia. Pismo MOPS z 7 grudnia 2015 ws. kapituły publikujemy tutaj.

4 grudnia 2015

Związki Zawodowe działające w MOPS w Łodzi wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem ws. nagród z okazji "Dnia pracownika socjalnego". Stanowisko publikujemy tutaj. Jednocześnie złożono 840 wniosków o przyznanie nagrody w konkursie organizowanym wbrew woli załogi przez p.o. Dyrektor M. Wagner i Pana Trelę, wiceprezydenta Łodzi.

3 grudnia 2015

Koniec mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi a pracodawcą. Gotowy protokół rozbieżności zostanie podpisany 17 grudnia 2015 roku w obecności mediatora. Nie mamy dobrych wiadomości dla pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których interesów pracowniczych dotyczy ten spór - nie ma szans na polubowne rozstrzygnięcie tj. jakiejkolwiek deklaracji dającej gwarancję podwyżek w tym lub w przyszłym roku. Realną i chyba ostatnią szansą jest strajk z początkiem 2016 roku. Na marginesie pozostaje nam tylko zauważyć całkowitą bierność naszego resortowego wiceprezydenta w tym sporze, jakże inną postawę prezentował Pan Krzysztof Piątkowski, który nie bał się wziąć udziału w mediacjach i niejako przyczynić się do ich pozytywnego zakończenia, zresztą wbrew woli p.o. Dyrektor. Nie jeden raz okazał on swoją wyższość nad swoim następcą, m.in. ukrócając "pomysłowość" p.o. Dyrektor - nie dopuścił do likwidacji świetlic, nie zgodził się na sztuczną specjalizację zawodu pracownika socjalnego, przeciwko której protestowały związki zawodowe etc. No i najważniejsze - za jego czasów co roku były nagrody na Dzień pracownika socjalnego!

2 grudnia 2015

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej łódzkiej Rady Miejskiej okazało się ciekawym źródłem informacji dotyczących m.in. źródeł poparcia ZSZZ "Solidarność" dla reorganizacji MOPS w Łodzi. Z wypowiedzi Przewodniczącej Sekcji Regionu p. Marii Tokarskiej wynika, że w zamian za poparcie reorganizacji MOPS p.o. Dyrektor Małgorzata Wagner obiecywała po 1000 zł. podwyżki dla pracowników łódzkich DPS.

Drugim interesującym faktem jest to, że p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi otrzymała do dyspozycji ze środków Wojewody po ok. 800 zł. na etat. Pieniądze te można by wykorzystać na nagrody dla pracowników, czego nie chce zrobić p.o. Dyrektor. Naszym zdaniem wyłącznie dlatego, że wymagałoby to uzgodnień ze związkami. Uniemożliwia to machinacje tymi nagrodami i obdzielenie "swoich" wielotysięcznymi nagrodami (tak, takie wysokie nagrody dostawali zaprzyjaźnieni z p.o. pracownicy MOPS w poprzednich latach), gdyż związki są za równym podziałem tych środków pośród wszystkich pracowników. Pewnie dlatego p.o. Dyrektor woli zapłacić z tych pieniędzy zaległe rachunki czy świadczenia, analogicznie jak to zrobiła w zeszłym roku. Trudno nam uwierzyć, że i w tym roku Pan Trela i Pan Granatowski "nic o tym nie wiedzą, bo dopiero zaczęli swoje urzędowanie w UMŁ".

30 listopada 2015

W MOPS w Łodzi odbyło się okresowe spotkanie pracodawcy ze związkowcami. Omawiano kwestię planowanych nagród dla 5 % wybrańców - "najlepszych pracowników MOPS", w planowanej kwocie po 3000 brutto. Przykro  grudnia nam, że znów nagrody mają otrzymać wybrańcy... w innych miastach, gminach czy nawet w łódzkim RCPS nagrody są dla wszystkich. Niestety nie wiemy nadal co ze środkami od Wojewody, może coś skapnie dla pozostałych 95 % wykonujących swoją pracę, szczególnie dla wszystkich pracowników socjalnych, których święto wypada 21 listopada, jak co roku od 2015 roku. Niestety jak co roku, wraz z początkiem swojego urzędowania, Pan Trela nie był na nasze święto przygotowany i pomimo naszych próśb, jak co roku nie znalazł środków na nagrody. Na osłodę nagrody dla 5 % "zasłużonych", które odbieramy jako autorską inicjatywę Pani Wagner.

21 listopada 2015

Dzień pracownika socjalnego, nasze święto. Między innymi w Łodzi odbyły się małe imprezy z tej okazji - spontanicznie zainicjowane przez różnych pracowników i jedna mała impreza naszego Związku, dziękujemy za udział 41 osobom, które się zdecydowały bawić z nami.

20 listopada 2015

Dziś "Czarny piątek w pomocy społecznej", tak pracownicy postanowili zamanifestować swoje rozgoryczenie sytuacja panującą w pomocy społecznej przy okazji naszego święta - "Dnia pracownika socjalnego", które wypada 21 listopada czyli już jutro. Przy tej okazji życzymy Wam dużo satysfakcji z pracy, w tym oczywiście z wynagrodzeń i nagród za dobrą i odpowiedzialną pracę, którą wykonujemy!

19 listopada 2015

W MOPS w Łodzi odbyły się mediacje do sporu zbiorowego z pracodawcą. Kolejna, miejmy nadzieję ostatnia, tura negocjacji odbędzie 2 grudnia br.

22 października 2015

Dziś w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstał Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. Przewodniczącą MOZ ZZPS została wybrana Pani Wioletta Kapuska, pracownik MGOPS w Żychlinie. Gratulujemy!

16 października 2015

Dziś w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Sosnowcu zawiązała się Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPS. Przewodniczącą ZOZ została wybrana Pani Zuzanna Paluchowska, gratulujemy jej i jej koleżankom z Zarządu wyboru, zaufania ze strony załogi MOPS zrzeszonej w ZZPS. Życzymy powodzenia w działalności związkowej i zawodowej!

9 października 2015

Dziś w Sądzie Pracy w Łodzi wydany został wyrok w sprawie naszego Kolegi Sylwestra Tonderysa przeciwko MOPS w Łodzi. Sąd w całości przyznał rację naszemu Koledze i zawyrokował zgodnie z jego pozwem przeciwko MOPS. Czekamy na uprawomocnienie się wyroku, ale już teraz gratulujemy sukcesu w Sądzie. Nota bene sukcesu, który był oczywisty dla wszystkich stron tego konfliktu... w naszej opinii szkoda tylko, że zacietrzewienie p.o. Dyrektor przekroczyło tu granice zdrowego rozsądku. Szkoda też, że nowe władze miasta, a dokładniej naszego pionu w UMŁ nadal nic nie zrobiły z kuriozalną sytuacją Pani Wagner, która pełni swoje obowiązki od ponad czterech lat. W naszej opinii mało skutecznie pełni te swoje obowiązki. Poza tym kuriozum jest sam fakt pozostawiania sytuacji tymczasowej, pełnienia obowiązków, na tak długi czas. Najwyższy czas na konkurs na to stanowisko w MOPS w Łodzi!

30 września 2015

Dziękujemy pracownikom socjalnym i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej z MOPS w Łodzi za udział w dzisiejszy zebraniu Związku. Na zebraniu rozdaliśmy przygotowane karty do głosowania w Referendum Strajkowym. Niestety zauważyć się dało, że w takich spotkaniach biorą udział głównie najbardzej aktywne osoby z punktów pracy socjalnej, zwykle te same osoby, na które zawsze można liczyć. Szczególnie im za to dziękujemy! Dziękujemy też tym osobom, które pojawiły się pierwszy raz, lub pojawiają się rzadziej, ale chcą coś zmienić. Liczymy, że uda nam się zmotywować pozostałych socjalnych, w których dobrze pojętym interesie jest podjęcia działania i zaangażowanie się w nasze wspólne próby zmiany oblicza MOPS.
Podczas dzisiejszego zebrania Związku w Łodzi obecni byli przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Pan Paweł Maczyński i Pan Piotr Lipa, którzy podzielili się z nami planami Federacji dotyczącymi zmian ustawowych, ich doświadczeniami na polu pracy związkowej i uwagami na tematy poruszane na zebraniu, a dotyczące akcji protestacyjnych i strajkowych w Łodzi i Warszawie.

21 września 2015

Dziś kolejny dzień mediacji w MOPS w Łodzi. W związku z pytaniami członków związku o postępy mediacji, plany związku dotyczące akcji protestacyjnej i strajkowej, na dzień  30 września 2015 roku (środa) od godziny 17:15 planujemy zebranie z pracownikami socjalnymi i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

18 września 2015

Zarząd Główny ZZPS wystąpił dziś z pismem do Pana Mateusza Szczurka, Ministra Finansów, w sprawie sfinansowania dodatków terenowych z rezerwy budżetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku MPiPS wystąpiło z wnioskiem o takie wykorzystanie rezerwy budżetowej, co nie spotkało się z pozytywnym przyjęciem Ministerstwa Finansów. Brak tej dotacji może zmusić nas do zorganizowania manifestacji w Warszawie.

Dziś odbyło się okresowe spotkanie Zarządu ZOZ ZZPS z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi, gdzie omawiano kwestie m.in. nagród z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego", windykacji za usługi opiekuńcze, którą zajmują się pracownicy socjalni, wywiadów zlecanych przez Centrum Świadczeń Socjalnych, doposażenia PPS w komputery. Omawiano też propozycję wprowadzenia podziału pracy socjalnej na wnioskowe przyznawanie pomocy finansowej i pracę socjalną sensu stricto. Ponadto p.o. Dyrektora MOPS stwierdziła, że zamierza wprowadzić okresowe oceny pracy terenowych pracowników socjalnych, analogiczne do stanowisk urzędniczych w MOPS.

- Dyrekcja MOPS nie wystąpiła o dodatkowe środki na nagrody.

14 września 2015

Dziś w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie odbyło się spotkanie - debata dotycząca programu Emp@tia. Dyskutowano przydatność narzędzi dostępnych pracownikom socjalnym i pracownikom pozostałych instytucji wsparcia socjalnego, obecnym stopniu ich wykorzystania i możliwościom rozwoju tych narzędzi i ich wykorzystania. Poruszane były kwestie zgłoszone m.in. przez pracowników socjalnych MOPS w Łodzi dotyczące pracy w tym systemie - brak możliwości wykorzystania terminali Emp@tia do jakichkolwiek innych celów niż proste wprowadzanie wywiadów - prawie trzy kilogramowy netbook jest obecnie swoistym formularzem wywiadu i niczym więcej. Być może kontrola NIK zmotywuje Ministerstwo do poprawy funkcjonalności portalu Emp@tia i samych terminali, z których korzysta obecnie m.in. 14 pracowników socjalnych MOPS w Łodzi.

3 września 2015

Dziś odbył się pierwszy dzień mediacji w sporze zbiorowym z pracodawcą w MOPS w Łodzi. Przebieg mediacji objęty jest tajemnicą, więc nic więcej nie napiszemy.

23 i 24 lipca 2015

Na kolejnych Punktach Pracy Socjalnej zawisły nasze transparenty. Omawialiśmy z pracownikami socjalnymi pomysł zorganizowania manifestacji w Warszawie.

22 lipca 2015

Przedstawiciele Zwiazku odwiedzali Punkty Pracy Socjalnej na terenie Łodzi. Zawieszono transparenty informujące o ogłoszonym pogotowiu strajkowym. Zdjęcia z punktów można obejrzeć tutaj.

15 lipca 2015

Ministerstwo wyznaczyło już mediatora do sporu zbiorowego w MOPS w Łodzi. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej zadecydował o ogłoszeniu pogotowia strajkowego.

6 lipca 2015

Związki przygotowują wspólną odpowiedź na propozycje Pana Treli, wiceprezydenta Łodzi.

1 lipca 2015

Spotkanie z Panem Trelą nie należało do satysfakcjonujących, ani konstruktywnych. Pan Prezydent skrytykował stanowisko Związków Zawodowych, zaś jego propozycje zmian, szumnie nazywane systemowymi, w naszej opinii mają na celu spłaszczene wynagrodzeń w MOPS i podległych mu placówkach. Szanujemy pracę wszytkich pracowników MOPS i DPS itd. lecz ne godzimy sę na to, żeby pracownik socjalny zarabiał tyle samo co sprzątaczka. Do tego sprowadza się propozycja Pana Treli. Związki zawodowe przygotowały wspólne stanowsko, które zabezpiecza interes większości pracowników Ośrodka i jest realnym, systemowym programen naprawy warunków płacowych w MOPS. Nie chcemy tworzyć kominów płacowych, ale nie godzimy się też z proponowaną urawniłowką płac rodem z poprzedniego ustroju - wszystkim po równo, bo to jest szkodliwy populizm. Liczymy na uszanowanie opinii partnera społecznego przez władze miasta.

30 czerwca 2015

Pracowity dzień dla Dyrekcji MOPS i Zwązków Zawodowych tu działających. Rano odbyło się spotkanie w siedzibie Ośrodka z Panem Sławomirem Granatowskm, Dyrektorem departamentu UMŁ pod który podlega MOPS. Rozmowy dotyczyły systemowych rozwiązań kwestii podwyżek w MOPS i jednostkach podległych. Po spotkaniu z Panem Granatowskim, które przebiegało w dość napiętej atmosferze, Zwązkowcy pozostali w MOPS  przygotowali kontr propozycję ws. podwyżek. Następnie odbyło się spotkanie z p.o. Dyrektor Paną Wagner, z którą omówiliśmy nasze propozycje. Spotkaliśmy się z pozytywną reakcję Dyrekcji. Liczymy na Pana Trelę, naszego resortowego Wceprezydenta, z którym spotkanie odbędzie się jutro.

26 czerwca 2015

Dziś w MOPS we Łodzi odbyło się finalne spotkane ws. naszych postulatów, przygotowywany jest protokół rozbierzności. Jestśmy w soporze zbiorowym w MOPS w Łodzi. 

12 czerwca 2015

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ws. postulatów naszej organizacji związkowej z pracodawcą w MOPS w Łodzi. Pracodawca deklaruje brak możliwości realzacji większości postulatów z uwagi na brak środków w budżecie Ośrodka.

3 czerwca 2015

Związki zawodowe przedstawiły wspólną propozycję podwyżek w MOPS w Łodzi i podległych jednostkach na lata 2015 - 2018 na Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łodzi. Pani Wagner przedstawiła własną propozycję podwyżek, nie satysfakcjonującą strony związkowej. Propozycję związków poparło ponad 20 organizacji związkowych działających w MOPS i podległych mu jednostkach jak DPS, Domy Dziecka itp. Niestety Przewodniczący Komisji Pan Wieczorek zmienił swoje poglądy o 180 stopni - teraz to nie związki mają się dogadać między sobą, aby liczyć na pomoc radnych w konflikcie z pracodawcą, a za to związki mają się dogadać z Panią Wagner (!?) i wspólne z nią stanowisko przedstawić Komisji. Dziwna to wolta ze strony Pana Wieczorka i prawnie nielogiczna, bo Pani Wagner nie jest pracodawcą w jednostkach podległych, tak więc nie jest jedyną stroną pracodawcy w tym sporze. DPS i Domy Dziecka czy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mają swoich dyrektorów. O ile związki zawodowe mogą reprezentować wszystkich pracowników, nawet nie zrzeszonych o tyle rola Pani Wagner jako rzecznika pracodawców z jednostek podległych jest bardzo dyskusyjna. Pani Wagner najlepiej się sprawdza w roli rzecznika Skarbnika Miasta i jest ostatnią osobą, o której pomyślelibyśmy, że zależy jej na zwiększeniu budżetu MOPS. Przecież wykazuje się przed Prezydentem zwrotami z tego budżetu. Czekamy na rozwój wydarzeń... i szykujemy się do ogólnołódzkiej, wspólnej, akcji protestacyjnej.

27 maja 2015

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej dyskutowane były propozycje regulacji wynagrodzeń w MOPS w Łodzi i podległych mu jednostkach, przedstawione przez MOPS oraz Zarząd Regionu ZSZZ "Solidarność". Wszystkie związki zawodowe uczestniczące w Komisji przeciwne były propozycji MOPS, tak zwany "plan Granatowskiego" zakładał brak podwyżek w 2015 roku i podwyżki w latach następnych rozłożone na dwie kadencje samorządu. Pan Adam Wieczorek Przewodniczący Komisji odnotowywał wszystkie uwagi związków i zaproponował, aby wypracować wspólną propozycję strony związkowej, której koszt dla budźetu MOPS przygotować ma MOPS. Po posiedzeniu Komisji odbyło się zebranie przedstawicieli obecnych tam związków zawodowych, na którym wstępnie opracowano wspólne stanowisko. Jeśli projekt takiego stanowiska otrzyma poparcie wszystkich związków, zostanie przekazany Panu Przewodniczącemu w dniu jutrzejszym.

22 maja 2015

W dniu dzisiejszym w MOPS w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi z pracodawcą w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych. W spotkaniu uczestniczył też Radca Prawny Związku Pan Paweł Jankiewicz. Zarząd postanowił podjąć rozmowy zpracodawcą, jako gest dobrej woli, pomiomo że ten nie podją we wskazanym terminie działań wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Warunkiem podjęcia rozmów było określenie szybkiego terminu ich zakończenia tj. 12 czerwca 2015 roku, a następnie w przypadku braku porozumienia - wystąpienia pracodawcy o wyznaczenie mediatora. Pracodawca nie zgodził się z żadnym z naszych postulatów powołując się przy tym na różne przyczyny - od dyscypliny finansów i braku wpływu na zmiany budżetu, gdzie autorstwo planu podwyżek dla pracowników socjalnych 150 zł. w ciągu 5 lat Pani Wagner przypisuje Panu Granatowsiemu, po porozumienie z NSZZ "Solidarność", które zakłada wzrost dodatku za używanie odzieży o 10% od 2016 roku. W sprawie zadaniowego czasu pracy dla pracowników socjalnych, którzy chcieliby z takiego rozwiązania skorzystać, Pani Wagner stwierdziła, że Kierownicy Wydziałów negatywnie ocenili to rozwiązanie, w ich opinii ponoć jest ono zbędne. Ponadto Pani Wagner stwierdziła, że wyposażenie pracowników socjalnych w komputery, kserokopiarki czy urządzenia wielofunkcyjne nie jest konieczne, gdyż treść niektórych decyzji administracyjnych i zaświadczeń mogą oni przepisywać ręcznie do wywiadów. Jako wisienkę na torcie podamy odpowiedź Pani Wagner na pytanie w sprawie środków na przystosowanie nowej siedziby Dyrekcji przy ul. Kilińskiego - otóż prace te mają być sfinansowane z oszczędności za wynajem lokalu przy ul. Wróblewskiego, MOPS nie otrzymał żadnych dodatkowych środków na ten cel z budżetu miasta. Tak więc nowe salony dla Pani Wagner sfinansują wszyscy pracownicy - brakiem kserokopiarek, papieru itp. oraz w szczególności pracownicy PPS Wróblewskiego, których ulokowano w pakamerach bez okien. Pani Wagner nie zgodziła się na przeprowadzenie wspólnie z nami ankiety dotyczącej warunków pracy pracowników socjalnych przeniesionych na ul. Kilińskiego, czyżby lansowana przez nią znacząca poprawa warunków pracy nie miała miejsca...

14 maja 2015

Dziś odbyło się spotkanie zarządu ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi z członkami Związku z I i III WPŚ z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego Związku. Omawiane były postulaty związku do sporu zbiorowego, możliwość organizacji manifestacji lub strajku. Przypominamy, że z uwagi na utknięcie w martwym punkcie negocjacji z pracodawcą dotyczących postulatów z 2014 roku wystąpiliśmy z nowymi postulatami do sporu zbiorowego.

5 maja 2015

Otrzymaliśmy Pismo Pani Małgorzaty Wagner ws. sporu zbiorowego. W naszej opinii jest to jej swobodna iterpretacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, niestety dla niej - nie trafiona. Z pismem można zapoznać się tutaj.

27 kwietnia 2015

Dziś odbyło się pilne spotkanie w MOPS w Łodzi w sprawie dzialalności sportowo - rekreacyjnej z Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Liczymy na szybkie wdrożenie "kart benefit", na które czekamy już czwarty miesiąc.

23 kwietnia 2015

Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą w MOPS w Łodzi, dziś miną termin realizacji postulatów z dnia 9 kwietnia 2015, na które pracodawca nie odpowiedział nie podejmując z nami rozmów. Być może p.o. Dyrektor nie miała czasu zająć się postulatami naszej grupy zawodowej gdyż zapoznawała się z nowinkami technicznym najnowszego i-phone'a, który to przypadł wybrańcom losu w nowej umowie MOPS na usługi telekomunikacyjne. Pracownicy socjalni otyrzymali zwykłe tanie telefony, zaś wybrańcy dyrekcji będą korzystać z najnowszych produktów dość snobistycznej firmy Apple. Czyż nie jest to kolejny przykład rodem z Folwarku zwierzęcego Orwella - wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi?

22 kwietnia 2015

Otrzymaliśmy pismo sygnowane przez Pana Sławomira Granatowskiego, którego treść i inne szczegóły zdradzają autorstwo MOPS. Pismem tym Pan Granatowski broni polityki finansowej Pani Wagner. Prosimy zapoznać się z jego treścią tutaj.

16 kwietnia 2015

MOPS w Łodzi przesłał odpowiedź na nasze pismo ws. nierównego traktowania pracownikow socjalnych przeniesionych do nowej siedziby Ośrodka przy ul. Kilińskiego. Pracownicy zajęli tam pomieszczenia w rodzaju "pakamery" po technicznej obsłudze budynku, bez okien i sprawnej wentylacji. Odpowiedź ta wpisuje się w politykę dyskryminacji naszej grupy zawodowej, tworzenia "złotej klatki" dla Dyrekcji i wybranych przez nią pracownikow, którzy otrzymają znacznie lepsze warunki pracy niż pracownicy socjalni. Dyrekcja wygenerowała sztucznie oszczędności  rezygnując z najmu lokalu przy ul. Wróblewskiego, gdzie pracownicy mieli zapewnione dobre warunki pracy, wcześniej przez kilka lat nie robiąc praktycznie nic dla pozyskania innego lokalu z zasobów miasta. Mało tego przez dwa lata utrzymywano pustostan przy ul. Pogonowskiego, co kosztowało drugie tyle co wynajem biur przy ul. Wroblewskiego, budynek który teraz też oddano miastu tworzy kolejne "oszczędności zaradnej p.o. Dyrektor". Z tych oszczędności Dyrekcja stworzy swoje salony na Kilińskiego, z osobną windą wyłącznie do własnej dyspozycji. Pismo MOPS z 16 kwietnia publikujemy tutaj.

10 kwietnia 2015

Drogą e-mailową zostaly przeslane do Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej wspólne pytania Związku Zawodowego Pracownikow Samorządowych, Komisji Zakladowej NSZZ "Solidarność" oraz Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych działających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, a dotyczące niejasnej polityki płacowej Ośrodka. Możecie zapoznać się z tym pismem tutaj.

9 kwietnia 2015

Wystąpiliśmy z nowymi postulatami do pracodawcy, p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi. Postulaty zostały uaktualnione, publikujemy je tutaj.

8 kwietnia 2015

Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich trzech związków zawodowych dzialających w MOPS w Łodzi dotyczące propozycji podwyzek na lata 2016 -2021. Związki zawodowe nie zgadzają się z polityka placową kierownictwa MOPS, dlatego przygotowano wspólne pismo do Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z prośbą o uzyskanie z MOPS dodatkowych informacji. Po otrzymaniu rzetelnych danych dotyczących polityki placowej MOPS w Łodzi planujemy wystąpić z wspolnym stanowiskiem w sprawie podwyżek.

1 kwietnia 2015

W MOPS w Łodzi podpisano nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

30 marca 2015

Publikujemy propozycję MOPS ws. planu podwyżek - Pismo z dnia 30 marca 2015 roku. Propozycja ta jest kolejnym dowodem na to, że p.o. Dyrektor MOPS nie planował i nie planuje realizować porozumienia kończącego spór zbiorowy z naszą grupą zawodową. Nie pozostawimy tej sprawy bez interwencji u władz miasta. W najbliższych dniach opublikujemy nowe postulaty naszego Związku do sporu zbiorowego z pracodawcą.

25 marca 2015

Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczyli w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Gorąca dyskusja rozgorzała po zapowiedzi Pana Granatowskiego, który prezentował pomysły MOPS w zastępstwie Pani Wagner, że w 2015 roku nie będzie podwyżek w MOPS. Ponadto zakłada się 150 zł. podwyżki w latach 2017 - 2021 dla terenowych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, tj. po 25 zł. do 30 zł. rocznie. Przedstawiciele naszego związku mieli wrażenie, że Pan Dyrektor Granatowski wystąpił w roli rzecznika nieobecnej Pani Wagner, a cały pomysł takiego skłócenia załogi to jej autorski program, którego wolała sama nie ogłaszać. Taka wygodna nieobecność pozwoli jej przecież nadal twierdzić, że ona chce tylko dobrze. Występowała nawet o 50 zł, podwyżek dla wszystkich, tylko żli radni jej nie dali. 

Po Komisji związkowcy z naszego Związku i z NSZZ "Solidarność" udali się do pracowników socjalnych przeniesionych na ulicę Kilińskiego. Brak sprawnej wentylacji, duszący zapach świeżej farby, klaustrofobiczne ciemne korytarze i pokoje bez dostępu do światła dziennego to spory szok dla pracowników, którzy wcześniej pracowali przy ul. Wróblewskiego. Nas tylko zastanawia skąd w dyrekcji MOPS tyle niechęci do pracowników socjalnych okazywanej zarówno planowaną podwyżką 150 zł. w pięć lat, ale też umieszczeniem ich w przypominających lochy pomieszczeniach po PUP? Jednocześnie bez jakiejkolwiek żenady dla "swoich" pracowników zajęła trzy piętra tego budynku oraz kawałek parteru w oficynie. Tym pracownikom warunki pracy poprawią się bardzo zauważalnie. Nawet toalety mają tam okna i choćby przez to są przyjemniejsze niż pokoje pracowników socjalnych na parterze.

Przypomina nam się nieprzejednana krytyka Pani Wagner, w której celował Pan Piotr Bors, będąc radnym opozycji - w ramach reorganizacji MOPS Wagner tworzy złotą klatkę na Piotrkowskiej. Dziś Pan Granatowski nie krytykuje Wagner za takie rozdysponowanie budynku po PUP... można powiedzieć, że optyka zmieniła się tu z opozycyjnej na koalicyjną, teraz złota klatka na Kilińskiego już nie razi, a że pochłonie wszystkie środki na utrzymania ośrodka? kogo to obchodzi, Pana Borsa nie ma już z nami i nie zada Wagner trudnych pytań, do których zadawania Pan Granatowski jakoś się nie pali.

23 marca 2015

Pracownicy socjalni MOPS w Łodzi z punktu przy ul. Wróblewskiego przeprowadzili się do nowej siedziby komórek gospodarczych dawnego PUP przy ul. Milionowej. Pełniąca obowiązki Dyrektor MOPS w Łodzi ponownie pokazała swój stosunek do grupy zawodowej pracowników socjalnych - w jej opinii najmniej ważnej grupy zawodowej w łodzkim MOPS. Niestety podczas spotkania z dyrekcją jeszcze w starej siedzibie pracownicy bali się wyrażać swoją opinię na temat przeprowadzki. Niedoczekaliśmy się nawet opisu tego spotkania na forum, co można było zrobić zupełnie anonimowo. Nikt też nie powiadomił nas o tym spotkaniu, tak więc nie mogliśmy pomóc pracownikom zadając niewygodne pytania i kontestując samozadowoloną dyrekcję podczas wywodów o zbyteczności biurek i podczas zaprezentowanego przez nią barku kultury - polegającej na myszkowaniu po szufladach pracowników i komentowaniu co tam znalazła. Takie aroganckie i butne oblicze p.o. dyrektor, jej prawdziwe oblicze, mają nieszczególną przyjemność poznać pracownicy MOPS. W mediach i przed swoimi zwierzchnikami dyrekcja zachowuje się jak tresowany piesek, łasi się i w zębach przynosi "oszczędności", tak pożądane przez władze. Może czas pójść z taczką do MOPS? Ale żeby związki mogły działać potrzebujemy Waszej pomocy, więc jeśli coś się dzieje i wiecie o tym, dajcie nam znać - przyjedziemy. Jeśli organizujemy protest czy manifestacje, przychodźcie na nie - przynajmniej zagłosujcie nogami przeciwko głupim pomysłom dyrekcji. Dajmy do zrozumienia Panu Treli i Pani Zdanowskiej, że Pani Wagner musi odejść. Teraz.

Pismo ws. budynku przy ul. Kilińskiego przekazane do wiadomości Pana Treli.

18 marca 2015

Zaskakujące informacje z Bałut, okazuje się, że w MOPS można znaleźć duże oszczędności. Wystarczy zlikwidować dział windykacji w MOPS, który prawie wszystkie swoje zadania już scedował na pracowników socjalnych. To oni mają poszukiwać spadkobierców dłużników MOPS i wykonywać wiele innych zadań, które w normalnie zarządzanych instytucjach wykonuje dział windykacji, jeśli taki tam istnieje. Na razie to pracownicy z I Wydziału dostali zadania działu windykacji do realizacji, prawdopodobnie pozostałe wydziały również wkrótce zajmą się windykacją. Ponadto w I WPŚ organizuje się liczenie kartotek, które ma wykazać zmniejszenie ilości podopiecznych. Czy ilość podopiecznych uległa zmniejszeniu? Nie uległa. Co się robi w MOPS, ustala takie zasady liczenia, aby wykazać zmniejszenie ilości podopiecznych zwyczajnie poprzez manipulację sposobem liczenia kartotek.

12 marca 2015

Na okresowym spotkaniu z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi, Pani Wagner potwierdziła, że w 2015 roku nie planuje podwyżek w MOPS. Ponadto Dyrekcja stwierdziła, że budżet płac został w 2015 roku zaplanowany z zabezpieczniem 1 miliona złotych w związku z podwyżkami w 2014 roku. Przypominamy, że tylko podwyżki dla terenowych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej skutkowały zwiększeniem funduszu płac w 2014 roku o 1.9 miliona złotych. Tak zaplanowany budżet będzie naszym zdaniem skutkował dalszym zmniejszaniem premii i pogarszaniem sytuacji zarobkowej pracowników MOPS w Łodzi.  Publikujemy nową korespondencję Związku z Dyrekcją MOPS i władzami miasta. Pismo do Pana Treli oraz do Skarbnika Miasta w związku ze zmniejszonym funduszem wynagrodzeń.  Pismo MOPS ws. zmniejszonego funduszu płac. Dyrekcja nadal planuje zatrudniać nowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowy zlecenia. Trwają też prace nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w chwili obecnej dopracowywane są zapisy funduszu po zaopiniowaniu projektu przez radcę prawnego MOPS. W związku z przeprowadzką MOPS do nowej siedziby trwają prace adaptacyjne w nowo pozyskanym budynku. W naszej opinii koszt adaptacji nowego "Pałacu dla p.o. Dyrektor" skutecznie wydrenował środki na utrzymanie Wydziałów Pracy Środowiskowej, co możemy zaobserować w tym roku. Po pierwszym kwartale wspomniany w Liście otwartym Pani Wagner długopis i druk wywiadu może okazać się pieśnią przeszłościi zbędnym luksusem jak biurko i komputer, gdyż nawet na długopisy zabraknie pieniędzy. Nasze pytania o sensowność utrzymywania pustostanu na ulicy pogonowskiego przez dwa lata i prawdopodobnego prowadzenia tam prac adaptacyjnych przy wykorzystaniu zasobów MOPS pozostaja bez odpowiedzi. Taka to jest gospodarność naszej medialnie "skutecznej" Pani Wagner. Pismo ws. budynku przy ul. Kilińskiego przekazane do wiadomości Pana Treli.

27 luty 2015

Dziś ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi otrzymał odpowiedź ws. realizacji budżetu MOPS w Łodzi w tym funduszu płac za 2014 rok oraz plan funduszu płac na 2015 rok. Odpowiedź przygotował MOPS w Łodzi, pytanie złożyliśmy do Skarbmika Miasta (do wglądu tutaj). Z odpowiedzi na nasze pytanie jasno wynika, że z funduzu płac "wyparowało" około 4 miliony złotych. Ponadto p.o. Dyrektor nie zabezpieczył dostatecznych środków na zatrudnienie pracowników socjalnych, których płace obecnie pokrywa się z projektu unijnego oraz na zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, gdzie w  tym roku planuje się zatrudnić dodatkowe 22 osoby. Efekt zeszłorocznych podwyżek zostanie zniweczony poprzez zaplanowanie tak zaniżonwego budżetu Ośrodka. Teraz już wiemy dlaczego p.o. Dyrektor jest tak bliski sercu władz naszego miasta. Odpowiedż MOPS publikujemy tutaj

25 luty 2015

Wczoraj odbyło się zebranie członków związku ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi, gdzie omawiane były plany organizacji dotyczące sporu zbiorowego z pracodawcą. Planowany wybór Delegatów związku nie doszedł do skutku, wybory przeprowadzimy w późniejszym terminie na mniejszych zebraniach. Wybór Delegatów musi zostać przeprowadzony we wszystkich Zakładowych Organizacjach Związkowych ZZPS.

22 luty 2015

Nadal można dokonywać wpłat na konto akcji wsparcia dla dzieci naszych tragicznie zmarłych Koleżanek z Makowa. Jak dowiedzieliśmy się od organizatora zbiórki na dzień 19 lutego łączna wysokość wpłat przekroczyła 120.000 zł. Środki te zostaną przekazane w pełnej wpłaconej przez darczyńców kwocie w czterech równych częściach dla osieroconych dzieci. Niestety od otrzymanej kwoty dzieci w przyszłym roku będą musiały zaplacić 19% podatku, tak więc każda Wasza wpłata się liczy, a konto będzie aktywne do końca lutego!

19 luty 2015

Pan Piotr Płocharczyk i Sylwester Tonderys uczestniczyli w dniu dzisiejszym w kolejnym spotkaniu ws. poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych w Warszawie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie opracowywane są zagadnienia dotyczące szkoleń mających na celu poprawę bezpieczeństwa naszej grupy zawodowej. Nasz Związek stoi na stanowisku, że szkolenia takie winny być obligatoryjne, co podkreśli wagę problemu poprawy bezpieczeństwa pracowników i utrudni unikanie organizacji szkoleń przez te ośrodki, gdzie stwierdzano by "brak zainteresowania tematyką szkoleń przez pracowników". Niedługo zostanie opracowany pełny dokument z tych konsultacji, który postaramy się opublikować na naszej stronie internetowej.

18 luty 2015

Przewodniczący naszego Związku, Pan Sylwester Tonderys, brał udział w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łodzi. Podczas tego spotkania padły przykre dla nas słowa, jakoby pracownicy socjalni MOPS w Łodzi byli szczególnie lepiej traktowaną grupą zawodową. Zarzutem są podwyżki, które otrzymaliśmy od 2011 roku. Przedstawiciele innych związków zawodowych dyskretnie przemilczeli podział środków z "reorganizacji" MOPS w Łodzi, gdzie pracownicy socjalni otrzymali rzekomo po 100 zł. do płacy zasadniczej, a pzostałe grupy zawodowe po 150 zł. co notabene ustalono bez udziału naszego Związku. Dyrekcja nie zatrudniła też, naszym zdaniem, 6 terenowych pracowników socjalnych, na których zatrudnienie "złożyliśmy" się niejako po 50 zł. w skutek porozumienia z dyrekcją, które zawarły pozostałe związki w MOPS. Nie znamy nawet jednego pracownika socjalnego, który otrzymał wtedy rzeczone 100 zł. ale znamy wielu, którzy otrzymali po 20 zł. i mniej.

Skutkiem podjętej akcji "wyrównywania" nienależnych podwyżek pracowników socjanych w stosunku do zarobków pozostałych grup zawodowych ma być wieloletni program zapowiedziany przez Pana Granatowskiego, a szacowany na 40 milionów złotych, jego głównym beneficjentem będą pracownicy łódzkich Domów Pomocy Społecznej, jako grupa najniżej opłacanych pracowników pomocy społecznej.

Gratulujemy Pani Tokarskiej sukcesu, o który nie musiała zabiegać. Pracownicy socjalni dwa razy strajkowali i wielokrotnie organizowali manifestacje, czego Pani Tokarska i NSZZ "Solidarność" nie robiła, aby otrzymać swoje "niesłuszne i niesprawiedliwe" podwyżki, trzykrotnie byli też w sporze zbiorowym z pracodawcą. Innym zamiast takiej rzetelnej związkowej roboty wystarczyło naopowiadać bajek Radnym, a oni nie odróżniając protestujących pracowników socjalnych od opiekunek, daliby tym, którzy pierwsi ustawią się przy politycznym stoliku rozdawać nie wywalczone przez siebie środki... tym razem się nie udało, dlatego słyszymy teraz krzyk o rzekomej dyskryminacji w MOPS.

12 luty 2015

Dziś do naszego Związku wpłynęło pismo Prokuratury Generalnej z dnia 2 grudnia 2014, będące odpowiedzią na wniosek Przewodniczącego Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Pana Jerzego Gilewicza, w sprawie często spotykanej bierności prokuratorów w sprawach dotyczących ataków na pracowników socjalnych. Pismo to otrzymaliśmy od Przewodniczącego Federacji. Prokuratura Generalna poprosiła o informację o wszystkich takich sprawach, które zostały umorzone przez prokuratury. Prosimy o informację o takich sprawach, termin zgłoszenia, Prokuratura, która zajmowała się zgłoszeniem, sygnatura akt. Przekażemy te informacje do Pana Przewodniczącego Jerzego Gilewicza.

11 luty 2015

Dziś w MOPS w Łodzi odbyło się spotkanie Zarządu Związku z Panem Sławomirem Granatowskim, Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych UMŁ oraz Panią Małgorzatą Wagner, p.o. Dyrektor MOPS. Spotkanie dotyczyło zgłaszanych przez pracowników utrudnień i złych praktyk w pracy MOPS w Łodzi. Podczas spotkania omawiana była m.in. sprawa zarządzenia p.o. Dyrektor MOPS ws. prowadzenia zeszytów wyjść terenowych pracowników socjalnych. Omawiano kwestię przeniesienia PPS Wróblewskiego na ul. Kilińskiego, z czym zarówno nasz Związek jak i pracownicy tego punktu się nie zgadzają. Jednocześnie dementujemy pogłoski jakoby punkt pracy socjalnej przy ul. Piotrkowskiej 61 na wniosek naszego Związku miał być przeniesiony również na ulicę Kilińskiego.

W związku z tym spotkaniem planujemy zebranie pracowników socjalnych MOPS w Łodzi w dniu 25 lutego 2015 roku od godziny 17:30 w Auli H020 AHE przy ul. Pomorskiej 51 w Łodzi, na którym poruszymy wiele ważnych kwestii dotyczących podejmowanych przez nas działań i inicjatyw.

6 luty 2015

W dniu dzisiejszym zakończyły indywidualne prace zespoły powołane w trakcie debaty ws. poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych, zorganizowanej w Warszawie 16 stycznia 2015 roku przez MPiPS. Nasz Związek bierze udział w pracach tych zespołów, zgłosiliśmy nasze propozycje zmian, które obecnie są konsultowane między zespołami. Dziękujemy też za propozycje rozwiązań przesłane przez członków Zakładowych Organizacji Związkowych. 19 lutego 2015 roku odbędzie się kolejne spotkanie w Ministerstwie, na którym będziemy Was reprezentować.

3 luty 2015

Wizyta Zarządu Związku u Pana Tomasza Treli, Wiceprezydenta Łodzi, któremu zgłosiliśmy nasze zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania MOPS w Łodzi, braku nagród z okazji "Dnia Pracownika Socjalnego", za które odpowiada p.o. Dyrektor Małgorzata Wagner. Podczas spotkania ustalono, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Zarządu Związku z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi, w obecności Pana Sławomira Granatowskiego. Spotkanie ma na celu jak najszybsze rozwiązanie najważniejszych problemów dotykających pracowników socjalnych. Przypominamy, że nasz Związek w MOPS w Łodzi jest w sporze zbiorowym z pracodawcą.

23 stycznia 2015

Pracownicy socjalni zatrudnieni w III WPŚ MOPS w  Łodzi zwrócili się z prośbą o interwencję ws. przeniesienia ich miejsc pracy do nowo pozyskanej siedziby Dyrekcji MOPS  przy ul. Kilińskiego w Łodzi (do niedawna siedziba PUP). Nasz związek nie rozumie jakie przesłanki przyświecały osobom, które podjęły tak idiotyczną decyzję o przenosinach? W sytuacji gdy budowane jest Nowe Centrum Łodzi do ich miejsca pracy praktycznie nie ma sensownego dojazdu. Ponadto podopieczni MOPS, mieszkańcy łódzkich dzielnic Górna i Polesie będą obsługiwani w punkcie na pograniczu Śródmieścia i Widzewa. Pełniąca obowiązki w swoistym stylu stara się wykazać oszczędnościami przed władzami, ma to być jej sukces "za wszelką cenę", dzięki któremu może zapomnimy o budynku na Pogonowskiego, który kosztował MOPS około pół miliona złotych, nie służył niczemu przez dwa lata, a teraz ma być zwrócony miastu. Kolejna bezsensowna decyzja osoby nie mającej pomysłu na pełnienie swoich obowiązków.

22 stycznia 2015

Dobra wiadomość dla pracowników socjalnych w Łodzi, pojawiła się możliwość dorobienia sobie w MOPS na umowę zlecenie. Wystarczy posiadać odpowiedznie wykształcenie lub kwalifikacje do wykonywania pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas dzisiejszego zebrania z załogą Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, okazało się, że kilka osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatorów pracuje też w innych zakładach pracy na etatach. Skoro to nie przeszkadza w wykonywaniu tej pracy, to nie można jednocześnie dyskryminować pracowników MOPS, którzy chcieliby dorobić sobie dzięki umowie zlecenia na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej!

16 stycznia 2015

Dziś w Warszawie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznejodbyła się debata ws. poprawienia bezpieczeństwa pracowników socjalnych w związku z tragicznymi wydarzeniami w Makowie. Na debacie Łódź reprezentowana była przez Panią Małgorzatę Wagner, reprezentującą Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "Forum", oraz Pana Piotra Płocharczyka i Pana Sylwestra Tonderysa z zarządu naszego Związku.

Wśród proponowanych rozwiązań cieszących się ogólnym uznaniem w toku debaty były między innymi:

- zmiana sposobu organizacji pracy w punktach pracy socjalnej, omawiana na przykładzie OPS Warszawa - Wola (ośrodek jest przebudowany na sposób znany nam z Bałut czy Rybnej - z osobnym pokojem obsługi interesanta odseparowanym od miejsca pracy pracowników).

- wyposażenie punktów pracy socjalnej w przyciski alarmowe dla pracowników.

- możliwości wychodzenia w teren po dwóch pracowników socjalnych.

Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy pozytywną postawą kierowników jednostek, otwartością na zmiany ułatwiające nam pracę i zwiększające nasze bezpieczeństwo. Zwłaszcza mile zaskakująca była postawa p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi - trzymamy za słowo, liczymy na szybką realizację tych rozwiązań, o które nieraz już przecież postulowaliśmy. Mamy nadzieję, że rozsądna postawa, jaką wielokrotnie prezentowała pani Wagner podczas debaty, była wynikiem poglądów nie tylko przedstawiciela Stowarzyszenia "Forum", ale przede wszystkim dyrektora MOPS w Łodzi.  

A tego kierownika, który powiedział ostatnio - skoro chodzicie we dwójkę w teren, to nie macie pewnie nic do roboty, chcielibyśmy przy okazji serdecznie pozdrowić i zyczyć miłego dnia. 

15 stycznia 2015

Dziś w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu została zawiązana Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPS. Przewodniczącą Zarządu nowo powołanej Organizacji została Pani Edyta Kłobut, gratulujemy Pani wyboru i zaufania jakim obdarzyła Panią załoga! Życzymy Wam owocnej i satysfakcjonującej pracy i działalności związkowej.

W MOPS w Łodzi odbyło się pierwsze okresowe spotkanie p.o. Dyrektor ze związkami zawodowymi. Pani Wagner stwierdziła tam, że nie konsultowała ze związkami zawodowymi zasad podziału dodatkowych premii wypłaconych części pracowników MOPS 30 grudnia 2014 roku, gdyż w jej opinii nie było na to już czasu. Ponadto stwierdziła, że następnym razem zwróci środki do budżetu, aby nie musieć konsultować zasad ich podziału ze związkami.

Podczas spotkania omówiono też kwestię bezpieczeństwa pracowników socjalnych - między innymi konieczność usunięcia krat w punktach gdzie okna zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ewakuację. Wagner zadeklarowała chęć współpracy w sprawie poprawy bezpieczeństwa. Ponadto poruszono też kwestię przeniesienia punktów pracy socjalnej II WPŚ z budynku "Urbaniki" przy ul. Wróblewskiego do nowej siedziby MOPS przy ul. Kilińskiego do marca tego roku.

13 stycznia 2015

Dziś w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze została zawiązana Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPS. Na przewodniczącą Organizacji załoga wybrała Panią Helenę Stefaniak, gratulujemy. Życzymy udanej i satysfakcjonującej działalności związkowej w MOPS w Jaworze.

12 stycznia 2015

Już 15 stycznia pierwsze w nowym roku spotkanie Związku z Dyrekcją MOPS, po grudniowej "aferze" z premiami, nagrodami na "Dzień Pracownika Socjalnego" oraz pomocy na koniec roku z fumduszu socjalnego mamy wiele pytań do Pani Wagner. Owocność tego 45 minutowego spotkania opiszemy na blogu Związku.

16 stycznia w Warszawie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się debata ws. poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych. Nasi przedstawiciele wezmą w niej udział. Prosimy o uwagi na Forum związku dotyczące Waszych propozycji zmian prawnych, które poprawią nasze bezpieczeńtwo i prestiż zawodu. Na pewno poruszymy tam kwestię ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, a raczej braku takiej ustawy oraz skandaliczne naszym zaniem utrzymywanie dodatku za pracę w terenie w niezmienionej wysokości... od 10 lat.

20 grudnia 2014 roku

Dziś w Makowie odbył się pogrzeb naszej tragicznie zmarłej Koleżanki Renaty Białkowskiej, dziękujemy grupie pracowników socjalnych z Łodzi, która w imieniu nas wszystkich wzięła udział w tej smutnej uroczystości. We wtorek o godzinie 14 odbędzie się pogrzeb drugiej ofiary ataku w Makowie, Pani Małgorzaty Kowalczyk.

18 grudnia 2014 roku

Jutro w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach odbędzie się zbiórka pieniędzy dla rodzin ofiar napaści w Makowie. Myślimy, że jest to inicjatywa warta naśladowania we wszystkich Ośrodkach pomocy Społecznej.

17 grudnia 2014 roku

Zarząd Związku w MOPS w Łodzi wystąpił z dwoma pismami do Wojewody i do Pana Tomasza Treli, Pierwszego Wiceprezydenta Łodzi ws. nagród na Dzień Pracownika Socjalnego w MOPS w Łodzi, a raczej ich braku. Ponadto dziś przedstawiciel naszego Związku Pan Sylwester Tonderys, wraz z przedstawicielami pozostałych Związków w MOPS, spotkał się z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi, Panią Małgorzatą Wagner. W związku z prośbami pracowników WPŚ o wypłatę premii w miesiącu grudniu zgodnie z planem przygotowanym przez Kierowników WPŚ, związki zawodowe nie podpisały protokołu z wczorajszych rozmów. Przygotowano nowy protokół i ustalenia, z których wynika, że premie zostaną wypłacone zgodnie z planem Kierowników WPŚ. Niestety wyrównanie do tego planu nastąpi dopiero 30 grudnia. Wypłaty w piątek zostaną zrealizowane z mniejszą premią w wysokości ok. 10-12%. Porozumienie takie sygnowali już przedstawiciele NSZZ "Solidarność" i Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych. Nasz przedstawiciel zapozna się z treścią porozumienia jutro i wtedy zostanie ono popisane przez nasz związek. Pismo do Wojewody publikujemy tutaj. Pismo do Pana Treli publikujemy tutaj.

Podczas roboczego spotkania z Panem Sławomirem Granatowskim, Dyrektorem Departamentu UMŁ pod którego nadzorem znajduje się MOPS, ponownie zgłosiliśmy oburzenie naszej grupy zawodowej na rozdysponowanie przez p.o. Dyrektor MOPS środków od Wojewody bez uwzględnienia nawet minimalnych kwot na nagrody. Pan Dyrektor stwierdził, że również liczył na wygospodarowanie środków na nagrody, do czego niestety nie doszło. Pan Dyrektor podkreślił też, że Władze Miasta widzą potrzebę zmian w Ośrodku, planują takie zmiany i liczą na wsparcie Związków Zawodowych, ale zmiany te, z uwagi na ogrom zadań, które realizuje MOPS, będą postępowały stopniowo i w sposób przemyślany. Zmiany te mają poprawić wizerunek MOPS, usprawnić jego pracę, ale też poprawić warunki pracy i atmosferę panującą w Ośrodku.

16 grudnia 2014 roku

Na dzisiejszym spotkaniu w MOPS w Łodzi Związki Zawodowe tam działające zostały poinformowane, że dodatkowe środki na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, o które Związki występowały do Wojewody Łódzkiego, Pani Wagner rozdysponowała na zaległości Ośrodka wobec dostawców, za czynsze oraz na wyplatę środków dla rodzin zastępczych. W ten sposób Pani Wagner najpierw doprowadziła, swoim brakiem kompetencji do pełnienia obowiązków Dyrektora, do zagrożenia płynności finansowej Ośrodka, a potem uniknęła pełnej kompromitacji zasypując dziurę w budżecie środkami na nagrody. Ale czy uniknęła? Nawet na pożegnanie zabrakło jej klasy i zostawi po sobie niesmak - po raz pierwszy od wielu lat nie będzie nagród na dzień Pracownika Socjalnego w MOPS w Łodzi. W ten sposób mszcząc się na Pracownikach Socjalnych, którzy w jej wizji MOPS są na najniższym szczeblu hierarchii tej instytucji i niesłusznie otrzymali podwyżki, przygotowała władzom miasta niezły orzech do zgryzienia już na początek kadencji. Trudno oczekiwać, żeby ktokolwiek oprócz Pani Wagner wyszedł z dzisiejszego spotkania zadowolony.

12 grudnia 2014 roku

Podczas spotkania z Wiceprezydentem Panem Tomaszem Trelą poruszony został ponownie problem całkowitego braku zaufania naszej grupy zawodowej do p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi i działań przez nią podejmowanych. Potwierdzeniem słuszności naszego przekonania jest fakt, że Pani Wagner w poniedziałek stwierdziła, że nie ma środków na nagrody na "Dzień Pracownika Socjalnego" w tym roku, gdy z informacji od Wojewody wiemy, że do MOPS 28 listopada 2014 roku wpłynęła  dotacja celowa na nagrody dla Pracowników Socjalnych. Pismo z dnia 3 grudnia 2014 roku publikujemy tutaj. Pani Wagner teraz próbuje zamydlić nam oczy 200 zł. dodatkowej premii w grudniu ze środków MOPS, nawet zaprasza nas na spotkanie w tej sprawie 16 grudnia 2014 roku. Jest to dodatkowo ciekawy precedens - dotychczas twierdziła, że nie widzi potrzeby konsultowania spraw dotyczących premii ze związkami zawodowymi. Jakaż nagła zmiana zdania, może nieobecność w pracy jej tak dobrze służy? Ponadto Pani Wagner zasygnalizowała Panu Prezydentowi, że w MOPS jest za mało pracowników socjalnych (!) niestety rozwiązanie tego problemu przez nią zaproponowane przypomina leczenie kataru dżumą - zatrudnić pracowników socjalnych na "umowy zlecenie". Pomysł taki miał kiedyś Pan Mertyn, może w jego prywatnej firmie takie cięcie kosztów się sprawdziło, ale MOPS nie jest jego ani Wagner prywatną firmą.

10 grudnia 2014 roku

W Miejsko - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku zawiązała się Zkładowa Organizacja Związkowa ZZPS, której przewodniczącym został Pan Szymon Skrzypczak. Nowym Związkowcom życzymy owocnej i skutecznej pracy zawodowej oraz działności związkowej. Członkom Zarządu w Czersku gratulujemy wyboru i zaufania jakie otrzymali od załogi!

8 grudnia 2014 roku

Spotkanie mediacyjne z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi. Zarząd zderzył się z całkowitym brakiem chęci współpracy czy rozwiązania sporu zbiorowego ze strony kierującej MOPS. Pani Wagner w towarzystwie Kierowników WPŚ dokazywała w sposób skazujący nas do podjęcia działań protestacyjnych - w tym strajku ostrzegawczego, który jest możliwy w przypadku braku postępu mediacji. Znów p.o. Dyrektora swoimi działaniami chce doprowadzić do konfliktu, który przeniesie się na ulicę i do mediów. Może potem twierdzić, że nie można się z nami dogadać i do tego ciągle atakujemy władze miasta, które dały już nam podwyżki, ale sama kreuje ten konflikt dając podwyżki, a potem zabierając premie pracownikom socjalnym.

5 grudnia 2014 roku

Spotkanie z Panem Tomaszem Trelą, naszym nowym "resortowym" Prezydentem. Pan Prezydent znalazł dla nas trochę czasu i wysłuchał naszych najważniejszych bolączek, związanych z funkcjonowaniem MOPS w Łodzi, a szczególnie wynikających z postawy Kierownictwa tej instytucji i braku realnej chęci współpracy. Liczymy na szybką zmianę w MOPS w Łodzi, a w dalszej perspektywie skuteczną poprawę funkcjonowania Ośrodka, z korzyścią dla jego podopiecznych i pracowników socjalnych w nim zatrudnionych.

24 listopada 2014 roku

Dziś spotkanie u Pana Piątkowskiego. Obecni byli członkowie Zarządu ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi oraz zaproszone przez Pana Piątkowskiego - p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi Małgorzata Wagner, Pani Tamara Sagan, główny Księgowy MOPS. Do spotkania dołączyła także Pani Luiza Staszczak - Gąsiorek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UMŁ. Na spotkaniu omówiliśmy wstępne założenia audytu funduszu płac MOPS w Łodzi, który przeprowadzi Wydział Audytu UMŁ.

Ponadto poruszaliśmy kwestię pracowników socjalnych zatrudnionych ze środków Projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi", którym grozi utrata pracy po 31 grudnia 2014 roku. Pani Wagner stwierdziła, że do końca roku będzie miała informację z WUP co do możliwości dalszego finansowania etatów tych pracowników w ramach Projektu. Przez Dyrekcję rozważana jest sytuacja braku tych środków, kiedy pracowników tych mogliby zastąpić koordynatorzy z Punktów Pracy Socjalnej. Chodzi tu o 25 pracowników socjlanych i 23 koordynatorów. Nasz Związek przypomniał p.o. Dyrekcji, że nie tylko koordynatorzy mają uprawnienia do pracy w tereni, a pracownicy w MOPS także często mają takie uprawnienia. Stanowisko naszego Związku jest takie - problem pracowników "projektowych" był syganlizowany wielokrotnie pracodawcy i władzom miasta. Konieczność zapewnienia środków na przedłużenie umów o pracę też była przez nas poruszane już od kilku tat. Teraz w ostatniej chwili p.o. Dyrekcji szuka znów rozwiązań "bezkosztowych"... nie licząc się z kosztami społecznymi czy dyskryminacją tych pracowników "unijnych" wynikającą wprost z zapisów kodeksu pracy. Nie godzimy się na takie przedmiotowe traktowanie tej grupy pracowników, miasto od wielu lat oszczędzało na nas poprzez zatrudnianie pracowników  w projekcie. Czas teraz poszukać środków na kontynuację ich ztrudnienia ze środków własnych, a nie oddawać co roku niezrealizowane pieniądze z funduszu płac.

Rozmowy dotyczyły też niemożności uzyskania kompromisu z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi i jej listu otwartego do pracowników. Również ostatnie kwestie zaostrzania dyscypliny pracy zostały przedstawione Prezydentowi Piątkowskiemu, jako rodzaj zemsty i zastraszania załogi. Sczególnie jest to widoczne w sprawie naszego Kolegi Sylwestra Tonderysa.

Pani Wagner stwierdziła też, że w jej  opinii pracownicy socjalni powinni być zatrudniani na umowy cywilno-prawne, co rozwiązało by wiele kwestii spornych. Jest to ciekawe podejście z cyklu - po cóż szkole nauczyciel, niech przyjdzie ktoś z umowy o dzieło i coś dzieciakom naopowiada. Taniej i bez związków zawodowych. Szczególną grupą, na której taki eksperyment chciałby przeprowadzić, są pracownicy Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którzy upominają się ostatnio o zadaniowy czas pracy.

Generalnie nie widzimy możliwości realnego kompromisu z p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi, a przedstawiane przez nią pomysły rozwiązań kwestii spornych przypominają raczej dolewanie oliwy do ognia, a nie dialog. Nawet porozumienie kończące spór zbiorowy okazało się inicjatywą Pana Piątkowskiego, bo Pani Wagner uważa, że nie należało go podpisywać bo lepiej byłoby dopuścić w ten sposób do strajku. Liczymy na szybką wymianę kadr na tym stanowisku, może jej następca będzie bardziej ugodowy.

22 listopada 2014 roku

Dziękujemy Wam za liczne przybycie na "Dzień Pracownika Socjalnego" i świętną atmosferę na naszej imprezie... Nasze Panie przywdziały na ten dzień piękne kreacje, Panowie też byli elegancko ubrani, a zabawa przypominała dobry bal sylwestrowy! Za co serdecznie Wam dziękujemy!

Kilka zdjęć z imprezy pojawi się na stronie internetowej, pozostałe postaramy się Wam udostępnić indywidulanie. Link do zdjęć na stronie - tutaj.

21 listopada 2014 roku

Dziś nasze święto - Dzień Pracownika Socjalnego! Zapraszamy też spóźnione dusze na imprezę w Szaffronie :) i życzymi miłej i udanej zabawy!

Ponadto publikujemy list otwarty ZZPS w sprawie roli Pracownika Socjalnego w MOPS. List otwarty - str. 1 i List otwarty - str. 2

18 listopada 2014 roku

Przygotowania do imprezy na "Dzień Pracownika Socjalnego" w toku. Poszczególne PPSy w Łodzi przesyłają listy osób, które wezmą w niej udział - szacujemy, że będzie to 170 osób. Imprezy organizowane przez Związek Zawodowy odbędą się w Łodzi oraz w Starachowicach, co warto podkreślić - wszystkie osoby zrzeszone w Związku w Starachowicach biorą udział w tym wydarzeniu. Pracowników Socjalnych w Starachowicach chciał ugościć też Pan Sylwester Kwiecień, Prezydent Miasta, ale wybrali własną skromną imprezę - aby się jeszcze lepiej zintegrować. W Łodzi jak zwykle tylko wierchuszka MOPSów będzie się bawić w Nasze Święto w Teatrze...
Zarząd Związku jeszcze raz życzy Pracownikom Socjalnym udanej zabawy w Nasze Święto - Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada!

Poza tym trwa zwykła praca związkowa - przygotowujemy się do sprecyzowania, na prośbę dyrekcji, postulatów do sporu zbiorowego, które w opinii naszego prawnika i tak już są jasne i precyzyjne. Ale nic nie jest doskonałe, okoliczności też się zmieniają, więc znów p.o. dyrektor czeka pewnie niemiła niespodzianka z naszej nic nie rozumiejącej i roszczeniowej strony... a nawet kilka. Może pojawi się Rzecznik i nam powie, że jest dobrze ;)

17 listopada 2014 roku

Otrzymaliśmy odpowiedź od Skarbnika Miasta w sprawie wykonania budżetu MOPS od momentu nastania miłościwie nam pełniącej obowiązki... szok to mało powiedziane. Stosunek Pani Wagner do Pracowników Socjalnych, ciągłe kłamstwa na spotkaniach ze związkami, postawa w stylu "pies ogrodnika" to kilka trafnych porównań. Pani Wagner wykazując się instynktem "dobrej uczennicy" oddała 2.330.540 zł. z funduszu płac w samym 2011 roku. To jej "menadżerskie zarządzenie" skutkowało słynną "Nagrodą za reorganizację", która o 10.000 zawyżyła jej dochód w 2012 roku. Za te dziesięć tysięcy oddała lekką ręką łącznie prawie 3 miliony z funduszu płac w trakcie swego pełnienia obowiązków. Tak więc z jednej strony kominy płacowe i wybrańcy, którzy mają premie i uznanie, a  z drugiej strony traktowanie Pracowników Socjalnych jako pariasów MOPS, którym nic nie dam, a nawet oddam do budżetu.

Do tego systematyczne oddawanie milionów ze środków na pomoc dla naszych podopiecznych, w tym na usługi opiekuńcze... a my się mamy tłumaczyć, za brak środków na pomoc.

Pani Rzecznik na pewno ma już odpowiedź Pani Wagner na nasze zastrzeżenia - pewnie nie wiemy co czytamy! ;)

Pismo Skarbnika Miasta str. 1

Pismo Skarbnika Miasta str. 2

14 listopada 2014 roku

Odpoczywamy po manifestacji, szykujemy się do imprezy na Dzień Pracownika Socjalnego! Jest bardzo duże zainteresowanie tą imprezą, większe niż spodziewaliśmy się :) Na forum będziemy ustalać szczegóły organizacyjne.

Ponadto dziś p.o. dyrekcji MOPS w Łodzi popełniła pismo ws. Komisji BHP i naszego przedstawiciela w niej - Kolegi Sylwestra Tonderysa. Odpowiedź na pismo przygotuje prawnik Związku. Zachowanie udzielnie pełniącej obowiązki stawia pod znakiem zapytania sensowność okresowego spotkania Związku Zawodowego z nią, które wypada 20 listopada. Pani Wagner rości sobie prawa także do udzielnego decydowania o Funduszu Socjalnym, mając za nic wspólne stanowisko Związków Zawodowych. Wagner wprowadza też nowe obyczaje prawne, polegające na samodzielnym wybieraniu sobie, kto jest w jej mniemaniu, a kto już nie jest przedstawicielem samorządnego i niezależnego od pracodawcy Związku Zawodowego. Przypominamy Pani Wagner, że czasy gdy telefon z Komitetu decydował kogo wybierze załoga, a kogo nie, minęły wraz z przemianami ustrojowymi w 1989 roku. Wspominanie młodości bywa miłe, lecz nie ma wpływu na bieg czasu i powstanie społeczństwa obywatelskiego w kraju, nawet jeśli jest nam niewygodne przy popełnianiu obowiązków.

13 listopada2014 roku

Dziś manifestacja, spotkaliśmy się na Sienkiewicza pod Komendą, a potem przeszliśmy na ulicę Piotrkowską. Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność, pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzin zastępczych! Dziękujemy też Policji, która świetnie się spisała, Panowie też zwyczajnie byli sympatyczni.

Było nas znacznie więcej niż poprzednim razem, dziękujemy Wam! Policjanci pochwalili nas, jako kulturalnych i dobrze zorganizowanych manifestantów :) Obyło się bez zamykania ruchu na ulicy Sienkiewicza, a kierowcy byli dla nas cierpliwi bardziej niż na Alei Kościuszki - im też dziękujemy. Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni znów blokować jakiejś ulicy... lub Urzędu Miasta. Ponadto dziękujemy za poparcie i udział w naszej manifestacji Związkowcom z Łódzkiej Oświaty, Komisji Łódź Widzew, Górna i Bałuty, oraz osobiście Panom Wiesławowi Łukawskiemu i Ryszardowi Zdrzalikowi!

W Dzienniku Łódzkim, który nie ma absolutnie żadnych powiązań personalnych z Panią Rzecznik MOPS, ukazał się artykuł obnażający roszczeniowość naszej grupy zawodowej - pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Ponadto ustala się tam panujący dobrostan finansowy w tej grupie zawodowej. Dyrekcja skarży się też, że padła ofiarą manipulacji związku zawodowego - odpowiadając na nasze precyzyjne pytania grubo po terminie, dała zapędzić się w kozi róg. To jest manipulacja manipulacją, a raczej kabaret. Dane takie można by w normalnej, sprawnie zarządzanej  instytucji, uzyskać w jeden góra dwa dni. Tutaj muszą minąć miesiące. Dane te są analogiczne dla roku 2013 i 2014 - dotyczą pensji zasadniczych z premią i stażowym. Nie pytaliśmy o 13 wynagodzenia, dodatki terenowe czy za udział w projekcie unijnym. Po pierwsze dodatek terenowy to nie łaska Dyrekcji, a oblig ustawowy. Po drugie projekty i dodatki za ten raz są, a raz ich nie ma. Jeśli Dyrekcja nie wie jak odpowiedzieć na pytanie, lub nie wie co już odpowiedziała na nasze pytania, widocznie nie nadaje się do wykonywania tej pracy.

Publikujemy pytanie Związku o płace w 2013 i 2014 roku.

12 listopada 2014 roku

Zaczniemy od drugiej strony, co się dziś nie odbyło - nie było kolaudacji Pani Wagner ani na Radzie Miasta, ani też na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy mogli i przybyli wesprzeć nas na tej sesji! Tych którzy nie mogli dziś przyjść, zapraszamy jutro na manifestację.

Pani Wagner odwołała jutrzejszą Komisję BHP, ponoć z uwagi na jej niepełny skład. Nie wiemy o co jej może chodzić, gdyż nie dalej jak dziś telefonowała do przewodniczącej Alicji Nowakowskiej Pani Iza Robak. Alicja Nowakowska potwierdziła, kto jest przedstawicielem Związku w tym gremium.

Za to przedstawiciele naszego związku obecni dziś w Urzędzie Miasta przedstawili opinię na temat współpracy z p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi Panią Małgorzatą Wagner, na temat bolączek MOPS w Łodzi, oraz ustosunkowali się do kontrowersyjnego Listu otwartego z dnia 10 listopada 2014 roku. Zdjęcia z UMŁ - tutaj.

10 listopada 2014 roku

Pani Wagner, będąc ponoć na zwolnieniu lekarskim, pojawiła się dziś w MOPS oraz w Urzędzie Miasta. Po wysoce prawdopodobnym wysłuchaniu reprymendy od swoich zwierzchników, opublikowała list otwarty. Nie mamy pewności kto jest adrsatem tego utworu, ale publikujemy go w nowym dziale dokumentów.

List otwarty.

7 listopada 2014 roku

Ciąg dalszy wizyt w punktach zabawnie skorelował się z wizytą Pani Rzecznik. Nasi związkowcy czuli się wręcz śledzeni;-) Odzew na manifestację 13 listopada jest duży, szczególnie mile zaskoczyła nas reakcja pracowników na punktach Widzewa i Śródmieścia. Piotr i Sylwek dziękują jednej Koleżance, która wykazała się szczególnym refleksem i przytomnością umysłu podczas współwizyty rzeczniczej. Swoją drogą ciekawe jest to, że po kilku niefortunnych wypowiedziach do mediów, które raczej nie przyspożyły popularności Pani Pawlak u pracowników socjalnych, miała ochotę w końcu zobaczyć tych pracowników, ich miejsca pracy... i klientów. Niestety na słowo przepraszam się nie zdobyła, ani na żadną sensowną rozmowę z załogą. W sumie całkowicie ignorowała zarówno pracowników jak i ich klientów - tak, zwiedzanie odbyło się też w pokojach, gdzie akurat obsługiwano klientów. Dobrze, że żadne zdjęcia na fejsbuku się nie pojawiły, z naszymi podopiecznymi w tle ;-) ot taka mała sweet focia z nowej pracy. A propos zdjęć z pracy, może przygotujemy zdjęcia z miejsc, których Pani Rzecznik nie chciał fotografować, bo ich wygląd nie zachwalałby sukcesu reorganizacji?

Otrzymaliśmy także dziś trochę interesującej korespondencji, szczególnie ciekawy jest list Pana Piątkowskiego, który proponuje nam przeprowadzenie audytu MOPS, aby sprawdzić rzetelność wypłaty podwyżek przez p.o. Dyrekcji. List można przeczytać tutaj.

6 listopada 2014 roku

Przedstawiciele naszego związku wizytują punkty pracy socjalnej gdzie informują pracowników o planowanej akcji protestacyjnej. Pracownicy socjalni spotykają się w swojej pracy z różnymi formami agresji, czy to werbalnej, czy tż w skrajnych przypadkach fizycznej, nawet z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Dlatego musimy informować społeczeństwo i władze miasta o roli pracowników socjalnych, ich trudnej i odpowiedzialnej pracy i zagrożeniach jakie ich spotykają. Nie jesteśmy w stanie sami, jako redakcja strony czy zarząd związku, odnotowywać i pamiętać wszystkich przypadków, które spotykają pracowników socjalnych w pracy, wszystkich dobrych pomysłów akcji czy transparentów. Dlatego też zapraszamy do naszego forum, gdzie proponujemy założyć temat - "Zdarzyło się w MOPS w Łodzi", gdzie opiszemy wszystkie ciekawe przypadki, absurdy dyrekcji, agresję klientów itp.

Forum

5 listopada 2014 roku

W wyniku trwających konsultacji z załogą, Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi postanowił przesunąć termin protestu na czwartek 13 listopada. Podejmowane są działania mające na celu publikację listu otwartego do Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi. Odwołanie manifestacji 7 listopada ma na celu m.in. nasze lepsze przygotowanie się do manifestacji w późniejszym terminie oraz ma być wyrazem dobrej woli i troski o współmieszkańców naszego miasta. Nie możemy całkowicie zrezygnować z tej formy protest, gdyż brak jest dobrej woli współpracy ze strony władz miasta, a w szczególności Dyrekcji MOPS. Jest to  w naszej opinii jedyna szansa na realną poprawę warunków naszej pracy, ale też jakości finansowania i organizacji pomocy dla naszych klientów.

Tylko nasz liczny udział w organizowanej manifestacji lub konkretna deklaracja ze strony Pani Prezydent daje nam szansę zmiany MOPS na lepsze, bo dotychczas doświadczyliśmy tylko szumnie nazwywanych reorganizacją słabych i szkodliwych machinacji kadrowych i księgowych.

3 listopada 2014 roku

Dziś Związek zawodowy poinformował władze miasta o kolejnej blokadzie ulic planowanej na 7 listopada na ul. Sienkiewicza 33 (Komenda Policji) od godziny 17.

W telewizji Toya w programie "Konfrontacje" udział wzięli przedstawiciele naszego Związku Alicja Nowakowska i Sylwester Tonderys. Pani Wagner nie było, przy wyborach zachorowała zupełnie jak swego czasu Pan Osiborski, tak więc Dyrekcję reprezentowały Panie Jaszczak i Sagan oraz Pan Piątkowski - Wiceprezydent. Zarząd zaprezentował uzasadniony brak zaufania naszej grupy zawodowej do Dyrekcji MOPS i Piątkowskiego, który zasłynął m.in. przy pierwszych podwyżkach tym, że zgubil gdzieś 250.000 zł. i dopiero interwencja Pani Zdanowskiej pomogla odnaleść tą "niewielką" kwotę. Ponadto wykazaliśmy kolejne kłamstwo Dyrekcji, wbrew wielokrotnie powtarzanym zapewnieniom p.o. Dyrektora MOPS o nie zwracaniu do budżetu środków finansowych z funduszu plac, okazało się, że tylko w 2013 roku było to 284.988,19 zł. niewykorzystanych środków. Ponadto nie zrealizowano 15440 godzin usług opiekuńczych, na kwotę 169.840,00 zł. - i gdzie tu wrażliwość społeczna na los osób starszych naszych władz?

Pismo skarbnika miasta: strona 1 i strona 2

Zgaszony początkowo Pan Piątkowski przeprowadził na koniec małą kampanię wyborczą na rzecz Alicji Nowakowskiej, która startuje do sejmiku wojewódzkiego z list SLD, za co Alicja mu podziękowała! Swoją drogą mamy tą satysfakcję, że Alicję Nowakowską chcą w jakimś gremium, bo z tego co pamiętamy to Pana Piątkowskiego wyrzucono z jego partii.

Tak więc podwyżki, ktore w naszej opinii były tylko machinacją księgową MOPS, bronione były przez trzech przedstawicieli władzy. Nieobecność Pani Wagner oszacowana została na równoważną obecności w zastępstwie przynajmniej jednego zastępcy i głównego księgowego MOPS razem wziętych. Przypadła im wątpliwa przyjemnośc tłumaczenia się z polityki płacowej wielkiej nieobecnej, która zakłada, że można ukarać niskimi premiami całą grupę zawodową i tylko tą jedną grupę zawodową.

2 listopada 2014 roku

Dziś od 15:30 do 17:00 odbyła się manifestacja związkowców NSZZ "Solidarność" łódzkiej oświaty. Do manifestantów wyszła Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Pani Beata Jachimczak, Pan Prezydent nie odważył się wyjść do zdesperowanych pracowników oświaty. Jako szara eminencja pojawił się tylko p. Sebastian Wujek, asystent Wiceprezydenta Piątkowskiego, który z ubocza przyglądał się manifestantom.

W manifestacji wzięło udział kilkadzisiąt osób, które nie bały się wyrażać swego niezadowolenia z postawy władz miasta.

Związkowcy z "Solidarnośći" łódzkiej oświaty popierają nasz protest, wyrazili chęć wzięcia udziału w manifestacji 7 listopada.                                                                                                                                      Serdecznie im za to dziękujemy i zapraszamy!

31 października 2014 roku

Od wczoraj w MOPS w Łodzi odbywają się wzmożone kontrole dyscypliny pracy, które dotykają głównie pracowników socjalnych oraz pracowników Wydziałów Pracy Środowiskowej. W naszej opinii jest to łabędzi śpiew naszej dyrekcji, która za wszelką cenę chce się wykazać przed władzami miasta, że jednak panuje nad sytuacją w powierzonej jej zarządowi placówce.

Pani Alicja Nowakowska wystosowała pismo do Prezydent Miasta o pilne spotkanie w celu rozpoczęcia rozmów w sprawie sytuacji w MOPS. Pismo z dnia 31 października 2014 roku do wglądu w dokumentach. Ponadto przygotowaliśmy komunikat prasowy do mediów.

Związkowcy z łodzkiej oświaty zapraszaja nas na swoją manifestację w dniu 4 listopada (wtorek) na ul. Piotrkowskiej 104 od godziny 15:30.

29 października 2014 roku

Dziś od 17 manifestacja w Łodzi na Alei Kościuszki!

O godzinie 8:00 odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi z Pracodawcą. Podczas spotkania nie doszło do porozumienia w sprawie któregokolwiek z postulatów Związku. Ponadto p. Małgorzata Wagner stwierdziła, że postulat dotyczący zwiększenia środków na ekwiwalent za użycie odzieży jest już nieaktualny, gdyż planuje zakup odzieży roboczej dla pracowników socjalnych w MOPS w Łodzi. Niestety jest to stała postawa prezentowana przez p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi, polegająca na przyjmowaniu rozwiązań jak najmniej korzystnych dla pracowników socjalnych, a także na przeszacowywaniu swojej roli w kwestiach będących wyłącznie w gestii związków zawodowych tj. decyzji co jest, a co nie jest postulatem związku zawodowego, postawa taka weszła już do kanonu zachowań pracodawcy w kontaktach ze związkiem zawodowym. Poruszono także sprawę naszego kolegi Sylwestra Tonderysa, co w opinii pracodawcy jest sprawą prywatną członka naszego zarządu(sic!).

Dziękujemy za udział w manifestacji, bardzo prawdopodobne jest to, że za tydzień znów się spotkamy na manifestacji. Liczymy na Was, czekamy na pozostałe Koleżanki i Kolegów socjalnnych! Razem zmienimy MOPS, ten MOPS :-)

Postulaty

28 października 2014 roku 

Jutro odbędzie się manifestacja na Alei Kościuszki w Łodzi. Dziś tuż po godzinie 13 wpłynęło zaproszenie do MOPS w Łodzi dla przedstawiciela naszego związku, na godzinę 8:00 w sprawie postulatów złożonych 23 października 2014 roku. Również dziś Alicja Nowakowska, przewodnicząca ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi, przeszła przeprowadzoną ad hoc  kontrolę zeszytu wyjść. Czy to już jest próba "przygotowania gruntu" do jutrzejszych rozmów? Czy raczej gruntu do zwolnienia z pracy kolejnego członka zarządu tej organizacji?

27 października 2014 roku

Pani Alicja Nowakowska podpisała w MOPS w Łodzi porozumienie międzyzwiązkowe ws. zasad przyznawania jednorazowej pomocy z okazji świąt z ZFŚS MOPS w Łodzi w 2014 roku.

23 października 2014 roku

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi złożył pismo do Prezydent Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, informujące o niewywiązywaniu się p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi z podpisanego porozumienia ws. podwyżek wynagrodzeń. Ponadto ponformowano Panią Prezydent o nierównym traktowaniu terenowych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przy podziale premii oraz o ponawianych próbach bezprawnego zwolnienia naszego kolegi Sylwestra Tonderysa, pomimo sprzeciwu Zarządu Związku, co jest w naszej opinii szykanowaniem działacza związkowego. Jednocześnie Zarząd wystąpił do pracodawcy z postulatami, co będzie skutkowało wejściem w spór zbiorowy z dniem 29 października 2014 roku. Poinformowaliśmy Panią Prezydent, że konfrontacyjna postawa dyrekcji zmusza nas do niezwłocznego rozpoczęcia akcji protestacyjnych i ponownego wejścia w spór zbiorowy.

21 października 2014 roku

W dniu dzisiejszym z przewodniczącą ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi skontaktował się pracownik Centrum Interwencji Kryzysowych UMŁ, który poinformował Panią Nowakowską, że otrzymał prośbę od p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi o skontrolowanie czy przygotowania do manifestacji 29 października spełniają wymagania formalne. Cieszy nas ta "troska" dyrekcji o naszą grupę zawodową, mamy nadzieję, że w przyszłości wyrazem prawdziwej troski o dobro pracowników socjalnych będzie rzetelne rozliczenie podwyżek za 2014 rok i sprawiedliwy, w końcu, podział należnych nam premii.

20 października 2014 roku

W związku z pismem p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi z dnia 9 października 2014 roku ws. rozwiązania umowy o pracę, bez wypowiedzenia, członkowi naszego zarządu, Panu Sylwestrowi Tonderysowi, przewodnicząca ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi Pani Alicja Nowakowska odbyła rozmową z p. Wagner. W trakcie rozmowy Pani Nowakowska ponownie wyjaśniła zaistniałą sytuację, tj. że z uwagi na błąd w piśmnie wysłanym do MOPS mogło dojść do nieporozumienia dotyczącego sposobu wykorzystania przysługującego Związkowi etatu. Taki wyjaśnienia na piśmie, wraz z kopią stosownej uchwały wysłano do MOPS 10 października 2014 roku. Odpowiedzi na zadawane prez Alicję pytania udzielał radca prawny MOPS, p. Wagner stwierdziła tylko na zakończenie rozmowy, że zdania nie zmieni, a w sądzie być może spotkamy się w tej sprawie z kimś innym, a nie z nią jako p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi. Link do korespondencji:

Korespondencja

8 października 2014 roku 

Podczas Komisji BHP, która odbyła się w dniu dzisiejszym w MOPS w Łodzi poruszono m.in. kwestię nowego lokalu, do którego mają się przenieść pracownicy socjalni z PPS Wysoka. komisja BHP uda się w najbliższym czasie na wizytację lokalu, aby zbadać panujące tam warunki.

Poruszano temat warunków lokalowych i zgłaszanych awarii oraz serwisu sprzątającego. który funkcjonuje w godzinach pracy punktów, co stanowić może nie tylko niedogodność dla pracowników, ale może być też zagrożeniem BHP - mokre w trakcie sprzątania podłogi i schody, z których korzystają zarówno pracownicy jak i klienci Ośrodka.

W PPS Paderewskiego w najbliższym czasie ma być naprawione oświetlenie w kuchni.

Sugerujemy aby zgłaszać wszelkie awarie na piśmie, lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru.

7 października 2014 roku 

Podczas spotkania przedstawicieli Związków Zawodowych działających w MOPS postanowiono wspólnie wystąpić do władz miasta i do Wojewody o środki na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego. Ponadto Związki wystąpią do pracodawcy o informację dotyczącą wykorzystania środków w budżecie MOPS na podwyżki.

Niestety "Solidarność" nie zorganizuje manifestacji 22 października 2014 roku, być może taka manifestacja zostanie zorganizowana w listopadzie.

1 października 2014 roku

1. W Sądzie Rejonowym w Łodzi X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła się rozprawa z powództwa p. Sylwestra Tonderysa, z udziałem  Zakładowej Organizacji Związkowej, przeciwko MOPS w Łodzi. W wyniku postępowania doszło do ugody pomiędzy stronami, która zakończyła spór w kwestii trzech kar porządkowch.

Nadal nie rozwiązana jest kwestia ewentualnego wypowiedzenia umowy o pracę, które jeszcze w lipcu bieżącego roku chciała wręczyć naszemu koledze p. Małgorzata Wagner, p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi.

2. W trakcie obrad Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Rady Miasta Łodzi, na której obecni byli przedstawiciele naszego Związku (Alicja Nowakowska, Agnieszka Głąbska i Sylwester Tonderys), Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski potwierdził, że nie wnioskował o podwyżki wynagrodzeń pracowników MOPS w Łodzi w 2014 roku. Piątkowski nie chciał ujawnić planów budżetowych na 2015 rok. Ponadto w toku dyskusji padła z jego strony obietnica, że podwyżki za 2014 rok zostaną wypłacone pracownikom do końca bieżącego roku. Szczególne znaczenie ma ta deklaracja w związku z danymi, które otrzymaliśmy z MOPS - Podwyżki 2014

22 września 2014 roku

Podczas okresowego spotkania Dyrekcji MOPS z Zarządem ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi na nasze pytanie o wysokość planowanych premii Pani Małgorzata Wagner stwierdziła, że premie terenowych pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pozostaną do końca roku na dotychczasowym poziomie.

Pani Wagner stwierdziła, że nie widzi konieczności dodatkowego wynagradzania pracowników socjalnych za obsługę zadań zleconych pracownikom socjalnym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ponadto Pani Wagner nie wyraziła zgody na rozszerzenie zadaniowego czasu pracy na pracowników socjalnych zatrudnionych w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej gdyż jej zdaniem miałoby to fatalny wpływ na dyscyplinę pracy.

Ponownie wystąpiliśmy z propozycją przygotowania przez MOPS pakietu zdrowotnego dla pracowników - luxmed, medicover itp. Dyrektor obiecała przygotować stosowne rozeznanie.

Poruszaliśmy też kwestię zapytania dyrekcji o możliwość rozwiązania umowy o pracę z jednym z terenowych pracowników socjalnych, przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sprzeciw takim praktykom nasz Związek wyraził też w skierowanym do pracodawcy piśmie.

W związku ze zgłoszeniami od pracowników socjalnych wystąpiliśmy z wnioskiem o ujednolicenie terminów na jakie przyznawana jest pomoc klientom wszystkich Wydziałów Pracy Środowiskowej.

Wskazaliśmy na problem pogarszającego się stanu infrastruktury i wyposażenia technicznego Punktów Pracy Socjalnej, na co skarżą się do nas pracownicy socjalni.

22 sierpnia 2014 roku

1. Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytanie dotyczące średnich płac terenowych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczek, którzy zostali objęci podwyżkami po 285 zł. brutto do placy zasadniczej od 1 stycznia 2014 roku. Zgodnie z odpowiedzią sygnowaną przez Panią Tamarę Sagan, Głównego Księgowego oraz Panią Jolantę Piotrowską, Zastępce Dyrektora MOPS, podwyżki w poszczególnych Wydziałach wynosiły od kilku do kilkunastu złotych. W I WPŚ pracownicy socjalni zarabiają mniej niż w 2013 roku. Prosimy zapoznać się z tym dokumentem: Podwyżki 2014