News

 

Komunikat przewodniczącej ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

 

Witajcie w związku wydanym nam nieoficjalnie i w różnych formach, poleceniem intensywnego monitorowania środowisk z małoletnimi dziećmi i osób starszych, nawet gdy nie korzystają i wręcz nie chcą korzystać z pomocy, a także  w ustaleniu z naszym prawnikiem, przesyłam Wam druk do wykorzystania przez wszystkich pracowników socjalnych. Chciałam też poinformować, że do czasu otrzymania takiego polecenia na piśmie wraz z instrukcją jego wykonania nie mamy obowiązku tego robienia. Obecnie staramy się "skłonić" dyrekcję MOPS w Łodzi do podjęcia współpracy w zakresie procedowania absurdalnego polecenia. Dyrekcja zabarykadowała się w siedzibie MOPS, nie przyjmuje interesantów, z nami też prowadzi rozmowy online, a z nas chce uczynić mięso armatnie. Musimy się przed tym bronić, tym bardziej że skala zwiększenia ilości środowisk może znacznie przekroczyć wyobraźnię naszego kierownictwa i  spowodować łamanie ustawy w zakresie ilości obsługiwanych środowisk (50).

 

Alicja Nowakowska

 

Wzór wniosku do kierownika publikujemy tutaj.

 

 

 

Apelujemy do Was abyście do czasu ustalenia zasadności takich działań odmawiali wypełniania tak zwanych raportów z co dwutygodniowych wizyt w tak zwanych środowiskach trudnych w tym osób nie korzystających z pomocy i odmawiających współpracy. Nie zgadzamy się ze stwarzaniem zagrożenia dla Waszego życia i zdrowia oraz Waszych klientów, której ewidentnym celem jest przerzucenie odpowiedzialności za funkcjonowanie środowisk patologicznych na Was. Jest to klasyczny "dupochron" dyrekcji MOPS.

Prosimy Was o  nie wykorzystywanie swoich prywatnych telefonów ze służbowymi kartami sim.

Składajcie wnioski o zapewnienie sprawnego sprzętu, co jest obowiązkiem pracodawcy!

Wszystkich zaciekawionych co w dobie pandemii robi Zarząd Związku w MOPS w Łodzi zapraszamy na naszsego bloga.

Jest to subiektywny opis naszych działań, bo wbrew temu co uważają niektórzy, cały czas may coś do roboty. Wykonujemy nie tylko swoją pracę zawodową i role społeczne w życiu prywatnym, ale też interweniujemy w Waszym imieniu, odbieramy od Was telefony, gdzie zgłaszacie Wasze problemy i potrzeby związane z pracą zawodową.

Niestety mamy wrażenie, że czeka nas kolejna dziwna reforma MOPS w Łodzi, robiona ukradkiem, za naszymi plecami, bez niezbędnych konsultacji. Kolejna katatrofa na życzenie Urzędu Miasta Łodzi, taka ze znanego już nam cyklu - zły MOPS nie działa, to zepsujmy go bardziej zapewniając przy tym publikę, że my tylko naprawiamy... przypomina to naprawę zegarka młotkiem.

Zapyamy Was w ankiecie na facebooku - czy strajk to jedyna szansa na rozwiązanie palącego problemu wynagrodzeń w MOPS w Łodzi?

 

Pilny komunikat Zarządu ZZPS MOPS w Łodzi:

 

Dementujemy plotki rozsiewane na I WPŚ, jakoby nasz związek dogadał się z Dyrekcją w sprawie Wywiadów elektronicznych.

 

Żadnego porozumienia w tej kwestii nie ma.

 

Protest polegający na zaprzestaniu robienia wywiadów elektronicznych nadal trwa.

 

Informujemy w sprawie sporu zbiorowego, że ten trwa nadal, choć Dyrekcja unika spotkań z nami, argumentując to zagrożeniem COVID-19.

 

Tylko wytrwałość i jednomyślny sprzeciw daje nam szansę wywalczyć środki na podwyżki.

 

 

Przypominamy Wam o zrzutce na Pana Waldemara, który stracił dobytek w pożarze. Szczególy pod linkiem - kliknij tekst.

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

Ważne ogłoszenie do Członków Związku Zatrudnionych w MOPS w Łodzi!

 

NSZZ „Solidarność” działające w łódzkim MOPS podjęła próbę zawłaszczenia sobie funkcji Społecznego Inspektora Pracy. 8 lipca w środę planują przeprowadzić bezprawne wybory inspektorów pracy.

 

Wzywamy członków Związku o nie branie udziału w tej hucpie. Działania NSZZ „Solidarność” są prawnie nieskuteczne, czynione z naruszeniem Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, która w art. 1-3 określa społeczną inspekcję pracy jako służbę społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy zobowiązana jest reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

 

NSZZ „Solidarność” zawłaszczając sobie społeczną inspekcję pracy, doprowadziła do absurdalnej sytuacji, gdzie przełożony będzie mógł być inspektorem i de facto nadzorować samego siebie. Projekt ten nie był konsultowany z pozostałymi związkami.

 

Wezwaliśmy NSZZ „Solidarność” i drugi Związek działający w MOPS do współpracy przy powołaniu Społecznej Inspekcji Pracy, niestety „Solidarność” brnie bezsensownie w kierunku bezprawia.

 

O nieskuteczności prawnej powołania inspekcji poinformujemy pracodawcę oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 

Wkrótce ogłosimy do wglądu dla wszystkich pracowników projekt społecznej inspekcji pracy w MOPS w Łodzi wraz z ordynacją wyborczą i nowym, tym razem legalnym, terminem wyborów.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

 

Aktualizacja sytuacji w Łodzi:

Pani Prezydent wydała zarządzenie o wstrzymaniu obsługi interesantów we wszystkich Urzędach w Łodzi. W MOPS będzie wystawiona urna do składania wniosków.

Będziemy naciskać na Dyrekcję MOPS o wprowadzenie pracy zdalnej dla pracowników socjalnych i koordynatorów.

Zwracamy się do Was z wielką prośbą, zostańcie w poniedziałek w domu. Kontaktujcie się telefonicznie z bezpośrednimi przełożonymi w sprawie organizacji pracy Ośrodka. W pierwszej kolejności osoby pracujące od 8 rano, w późniejszym czasie pozostali pracownicy.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kluczowe jest ograniczenie zbędnych kontaktów, poruszania się komunikacją miejską etc. Jeśli będzie konieczność udania się do punktu, ponieważ i tak nie będzie tam bezpośredniej obsługi interesantów, w naszej opinii gotowość pracy na telefon jest wystarczająca, a kwestia ewentualnego spóźnienia się do pracy jest drugorzędna. Nasi klienci mogą do nas zadzwonić i zgłosić swoją sytuację zdalnie. Informację o zgłoszeniu takim może przekazać nam koordynator lub inni pracownicy Ośrodka obecni w pracy od 8 rano.

Stosowną informację przekazaliśmy drogą mailową, treść wiadomości publikujemy tutaj.

 

Ważna informacja MOPS w Łodzi!

Prosimy pracowników Ośrodka o kontaktowanie się z przełożonymi w poniedziałek od rana w celu ustalenia sposobu pracy w Waszych punktach.

Problem usług opiekuńczych ma zostać rozwiązany bez wywiadów.

W piątek wieczorem Dyrektor MOPS wydał zarządzenie w sprawie pracy Ośrodka.

Link do strony MOPS tutaj.

Uwaga!

 

Ponieważ do końca dnia nie uzyskaliśmy informacji o podjęciu konkretnych działań przez Dyrekcję MOPS w Łodzi postanowiliśmy w dniu jutrzejszym udać się do pracodawcy w celu uzyskania jasnej deklaracji, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu ochrony załogi i podopiecznych Ośrodka.