News

Pilny komunikat Zarządu ZZPS MOPS w Łodzi:

 

Dementujemy plotki rozsiewane na I WPŚ, jakoby nasz związek dogadał się z Dyrekcją w sprawie Wywiadów elektronicznych.

 

Żadnego porozumienia w tej kwestii nie ma.

 

Protest polegający na zaprzestaniu robienia wywiadów elektronicznych nadal trwa.

 

Informujemy w sprawie sporu zbiorowego, że ten trwa nadal, choć Dyrekcja unika spotkań z nami, argumentując to zagrożeniem COVID-19.

 

Tylko wytrwałość i jednomyślny sprzeciw daje nam szansę wywalczyć środki na podwyżki.

 

 

Przypominamy Wam o zrzutce na Pana Waldemara, który stracił dobytek w pożarze. Szczególy pod linkiem - kliknij tekst.

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

Ważne ogłoszenie do Członków Związku Zatrudnionych w MOPS w Łodzi!

 

NSZZ „Solidarność” działające w łódzkim MOPS podjęła próbę zawłaszczenia sobie funkcji Społecznego Inspektora Pracy. 8 lipca w środę planują przeprowadzić bezprawne wybory inspektorów pracy.

 

Wzywamy członków Związku o nie branie udziału w tej hucpie. Działania NSZZ „Solidarność” są prawnie nieskuteczne, czynione z naruszeniem Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, która w art. 1-3 określa społeczną inspekcję pracy jako służbę społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy zobowiązana jest reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

 

NSZZ „Solidarność” zawłaszczając sobie społeczną inspekcję pracy, doprowadziła do absurdalnej sytuacji, gdzie przełożony będzie mógł być inspektorem i de facto nadzorować samego siebie. Projekt ten nie był konsultowany z pozostałymi związkami.

 

Wezwaliśmy NSZZ „Solidarność” i drugi Związek działający w MOPS do współpracy przy powołaniu Społecznej Inspekcji Pracy, niestety „Solidarność” brnie bezsensownie w kierunku bezprawia.

 

O nieskuteczności prawnej powołania inspekcji poinformujemy pracodawcę oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 

Wkrótce ogłosimy do wglądu dla wszystkich pracowników projekt społecznej inspekcji pracy w MOPS w Łodzi wraz z ordynacją wyborczą i nowym, tym razem legalnym, terminem wyborów.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

 

Aktualizacja sytuacji w Łodzi:

Pani Prezydent wydała zarządzenie o wstrzymaniu obsługi interesantów we wszystkich Urzędach w Łodzi. W MOPS będzie wystawiona urna do składania wniosków.

Będziemy naciskać na Dyrekcję MOPS o wprowadzenie pracy zdalnej dla pracowników socjalnych i koordynatorów.

Zwracamy się do Was z wielką prośbą, zostańcie w poniedziałek w domu. Kontaktujcie się telefonicznie z bezpośrednimi przełożonymi w sprawie organizacji pracy Ośrodka. W pierwszej kolejności osoby pracujące od 8 rano, w późniejszym czasie pozostali pracownicy.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kluczowe jest ograniczenie zbędnych kontaktów, poruszania się komunikacją miejską etc. Jeśli będzie konieczność udania się do punktu, ponieważ i tak nie będzie tam bezpośredniej obsługi interesantów, w naszej opinii gotowość pracy na telefon jest wystarczająca, a kwestia ewentualnego spóźnienia się do pracy jest drugorzędna. Nasi klienci mogą do nas zadzwonić i zgłosić swoją sytuację zdalnie. Informację o zgłoszeniu takim może przekazać nam koordynator lub inni pracownicy Ośrodka obecni w pracy od 8 rano.

Stosowną informację przekazaliśmy drogą mailową, treść wiadomości publikujemy tutaj.

 

Ważna informacja MOPS w Łodzi!

Prosimy pracowników Ośrodka o kontaktowanie się z przełożonymi w poniedziałek od rana w celu ustalenia sposobu pracy w Waszych punktach.

Problem usług opiekuńczych ma zostać rozwiązany bez wywiadów.

W piątek wieczorem Dyrektor MOPS wydał zarządzenie w sprawie pracy Ośrodka.

Link do strony MOPS tutaj.

Uwaga!

 

Ponieważ do końca dnia nie uzyskaliśmy informacji o podjęciu konkretnych działań przez Dyrekcję MOPS w Łodzi postanowiliśmy w dniu jutrzejszym udać się do pracodawcy w celu uzyskania jasnej deklaracji, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu ochrony załogi i podopiecznych Ośrodka.

Ponadto zwróciliśmy się do prawników Związku z prośbą o przygotowanie opinii prawnej ws. możliwości odstąpienia od wykonywania pracy z zachowaniem wynagrodzenia z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Szczególnie w sytuacji punktów znajdujących się na terenie Ośrodków Zdrowia takie rozwiązanie może być zasadne i konieczne.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, prosimy pracowników socjalnych
o wstrzymanie się z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. Dyrekcja MOPS w Łodzi jest w trakcie konsultowania zarządzenia kryzysowego w tej sprawie. Czekamy na opinię zespołu prawnego MOPS.

 

Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek, mamy 14 dni roboczych od dnia następnego od złożeniu wniosku
o pomoc przez klienta MOPS.

 

O rozwoju sytuacji będziemy Was informować tutaj
i na facebook’u.

 

Prosimy o pozostałe zakładowe i międzyzakładowe organizacje naszego Związku o monitorowanie sytuacji na terenie ich Ośrodków i postulowanie podjęcia analogicznych działań przez ich pracodawcę.

 

Zarząd Główny ZZPS

 

Ogłoszenie do pracowników MOPS w Łodzi zrzeszonych w naszym Związku:

powstała propozycja zorganizowania wyjazdu integracyjnego. Pracujemy w kilku wydziałach, coraz mniej mamy kontaktu ze sobą, czas to zmienić. Mamy możliwość zorganizowania wyjazdu integracyjnego w drugi weekend maja tj. 15-17 maja 2020 r. Wyjazd z Łodzi autokarem, 3 dni w okolicach Podlasia, w tym wycieczka statkiem po dolinie Rospudy, Augustów, Białystok i Wilno. Ognisko integracyjne. Wszystkie atrakcje (muzea, rejs statkiem, przejazdy i posiłki) wliczone w koszt wyjazdu. Maksymalnie może pojechać 100 osób (2 autokary) z naszego Związku. Koszt od osoby to 200 zł, które musimy zebrać do końca marca.