News

20.02.2024

 

W dniu 20 lutego 2024 r. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS w Łodzi podpisał z pracodawcą porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty w dniu 07 marca 2023 r.

Na mocy porozumienia strony ustaliły, że wraz z dniem 01 lutego 2024 r.
wszyscy terenowi pracownicy socjalni, kt
órym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługuje dodatek terenowy, otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 500 zł brutto. Wskazani pracownicy otrzymają również premię za miesiąc styczeń 2024 r. w kwocie 300 zł brutto na etat.

Ustalono, że w przypadku zastępowania przez pracownika socjalnego nieobsadzonego stanowiska pracy pracownika socjalnego (wakatu), zastępujący terenowy pracownik socjalny będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości uśrednionej kwoty stanowiącej sumę wynagrodzeń zasadniczych tych wakatów, aktualną na ostatni dzień każdego miesiąca, podzieloną przez
aktualn
ą liczbę wakatów.

Prace nad realizacją ujednoliceń dotyczących  kwestii formalnych (tj. pisania przez pracowników socjalnych uzasadnień do decyzji administracyjnych) są w toku, a strony są otwarte na dialog i współpracę w celu dalszego wypracowywania i wprowadzania w życie rozwiązań zadowalających na tym polu obydwie strony.

 

 

12.02.2024

W dniu 12 lutego Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych działająca w MOPS w Sosnowcu w porozumieniu z
Zakładow
ą Organizacją Związkową NSZZ Solidarność weszły w spór zbiorowy z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Spór dotyczy między innymi podwyżki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w MOPS oraz zachowania systemu premiowania.

 

 

 

23.11.2023

 

Koleżanki i koledzy,

Kilka słów podsumowania na temat ostatnich wydarzeń i sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy:

Dyrektor rozgłasza wśród kierowników Wydziałów nieprawdziwe informacje jakoby dogadał się ze Związkami Zawodowymi co do likwidacji 33 wakatów i podziału środków z tego tytułu. Jest to nieprawda. Na spotkaniu z organizacjami związkowymi w dniu 14.11.2023 ani słowem nie wspomniał o takim zamiarze. Nikogo nie poinformował o takim pomyśle i z nikim z nas tego nie konsultował.

Natomiast na spotkaniu z załogą w dniu 21.11.2023 w obecności mediów powiedział, ze był to jego pomysł i z nikim tego nie ustalał. Po co ta dezinformacja Panie Dyrektorze? Taka forma dialogu społecznego działa tylko na Pana niekorzyść.

Likwidacja 33 wakatów w praktyce powoduje, że:
- dostajemy więcej pracy (rejony z likwidowanych wakatów są dzielone i dorzucane nam wszystkim w postaci dołożenia średnio 8-9 środowisk na każdy etat)
- tracimy finansowo (tracimy możliwość dorobienia do pensji i dostajemy iluzoryczną obietnicę otrzymania z tego tytułu kwoty w nie wiadomo jakiej wysokości)

Tym samym dyrektor odbiera nam wszystkim możliwość dorobienia do pensji z tytułu zastępstw i naraża nas na straty, ponieważ mimo iż ta likwidacja jest już przesądzona, dyrektor nie był w stanie na spotkaniu z załogą podać kwoty o jaką wzrośnie nasze wynagrodzenie z tego tytułu (raz powiedział 350 zł, potem około 600 zł, ale nie wiedział czy netto czy brutto).

Ewentualna kwota podwyżki w wysokości 350 zł zostanie bardzo szybko wchłonięta przez wzrost najniższej krajowej oraz inflacje i nawet jej nie odczujemy, a brak pieniędzy z powodu braku płatnych zastępstw już tak i to na długo.

Związek Zawodowy negocjował podczas rokowań możliwość uzyskania podwyżek z tytułu oszczędności powstających w ramach wakatów, jednak kwota za którą byliśmy się w stanie zgodzić na likwidacje wakatów wynosiła 1227,83 zł brutto na każdy etat zatrudnionego pracownika socjalnego i została wyliczona w oparciu o 58 wolnych wakatów jakie były w mopsie w kwietniu b.r. Obecnie liczba wolnych wakatów jest większa, a co za tym idzie, kwota oszczędności do podziału również jest wyższa.  

Od 24 maja dyrektor nie podjął tematu pomimo wyrażenia ustnej zgody na takie warunki. Związek Zawodowy nie wyraziłby zgody na likwidacje wakatów (co stanowi możliwość dorobienia do pensji dla wielu z nas) za kwotę, która jest nieadekwatna do możliwych strat poniesionych przez naszą grupę zawodową z tego powodu w przyszłości.

Swoją postawą dyrektor udowodnił, że nie ma zamiaru prowadzić uczciwego i otwartego dialogu z naszą grupą zawodową (do czego został wezwany przez swojego przełożonego - P. Bliźniuka podczas zebrania w Urzędzie Miasta wszystkich organizacji związkowych działających w MOPS w czerwcu b.r.).

Na spotkaniu z załogą w dn. 21.11.2023 oświadczył, ze w jego opinii postulaty w obecnym sporze zbiorowym są takie same jak w poprzednim (co nie jest prawdą). Pomimo faktu, iż odbyły się dotychczas 3 spotkania ws. rokowań w tej sprawie - po pół roku milczenia i nie odpisywania na pisma, zmienił zdanie i stwierdził ze postulaty mu się jednak nie podobają i zdecydował się na ignorowanie nas bez słowa wyjaśnienia.

Dyrektor uważa ponadto, ze postulaty finansowe z naszych sporów zbiorowych zostały już spełnione (!). A stało się to za sprawą cyklicznego wzrostu najniższej krajowej oraz podwyżek wprowadzonych przez sejm rozporządzeniem dot. wynagradzania pracowników samorządowych w lipcu b.r. Wiec to „okoliczności przyrody” sprawiły, ze podwyżki o które walczyliśmy już się same zrealizowały.

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości z kim mamy do czynienia, jakie są intencje i stosunek do naszej grupy zawodowej Dyrektora P. Kowalskiego, może oczywiście dalej się oszukiwać, jednak musimy się sami szanować i nie możemy pozwolić na to żeby traktowano nas w ten sposób. Podjęte przez Dyrektora działania wszyscy szybko odczujemy w naszym portfelu oraz w postaci zwiększenia obłożenia pracą. Mówi się ze nadzieja umiera ostatnia. Nasza, co do możliwości utrzymania poprawnych, opartych na szacunku relacji z dyrektorem umarła w dniu naszego święta. Jednak jesteśmy wdzięczni Panu Dyrektorowi za pokazanie swojej prawdziwej twarzy.

Zarząd ZZPS przy MOPS w Łodzi.

 

21.11.2023

 

Drodzy Socjalni!

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom socjalnym satysfakcji z pracy oraz, żeby każdego dnia spotykali się z szacunkiem dla Naszego trudnego zawodu. Życzymy przychylności i zrozumienia ze strony władz samorządowych, które mają bezpośredni wpływ na warunki Naszej pracy. Aby realnym stało się, że osoby, które zarządzają Ośrodkami Pomocy Społecznej miały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia tej funkcji. Zaś ze strony władzy ustawodawczej oczekujemy ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

 

14.11.2023

 

W wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu Zakładowej Organizacji

 

Związkowej ZZPS nowymi członkami Zarządu zostali wybrani:

 

Ø  Adam Kośla

 

Ø  Zbigniew Brandt, który jednak zrezygnował z pełnienia tej funkcji.

 

 

 

Koledze Adamowi życzymy sukcesów w pracy i determinacji w walce
o prawa pracownika!

 

 

 

8.11.2023

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPS i Zarząd Główny ZZPS informuje, że w dniu 14.11.2023 o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie członków Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych MOPS w Łodzi. Spotkanie jest bardzo ważne z uwagi na problemy naszego związku we współpracy z dyrekcją MOPS  i władzami miasta, wprowadzane są zmiany, które są niekorzystne dla naszej grupy zawodowej. W trakcie zebrania odbędą się również wybory uzupełniające do Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej MOPS w Łodzi, w miejsce Sylwestra Tonderysa i Pauliny Grabskiej. Prosimy o obecność. Pamiętajmy, że członkowie Zarządu ZOZ działając w naszym imieniu i walcząc o nasze prawa poświęcają na co dzień swój wolny czas, również w weekendy.

 

Zebranie odbędzie się we wtorek 14.11.2023
o godzinie 17.00 w
auli G105
w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi przy
ul. Rewolucji 1905 r. Nr 52  - na 1 pi
ętrze

 

 

7.11.2023

 

Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r, Uchwała Rady Ministrów nr 135 z dnia 15.06.2022, opublikowana w MONITORZE POLSKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r. Poz. 767

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000767/O/M20220767.pdf

 

Dokument liczy 132 strony, Ośrodki Pomocy Społecznej strona 77

 

Warto przeczytać i zastanowić się co np. oznacza:

 

-podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń i liczby zapadalności

 

na zaburzenia psychiczne,

 

– zapobieganie przemocy i szkodliwemu działaniu nadużywania substancji

 

psychoaktywnych

 

???

 

 

 

6.11.2023

 

W Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja zorganizowana przez RCPS „Pracownik socjalny w województwie łódzkim”. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego dotyczących pracowników socjalnych i pracy socjalnej: potencjału kadrowego w perspektywie profesjonalizacji zawodowej, kształcenia do pracy socjalnej w perspektywie zmian w systemie pomocy społecznej, pracy socjalnej  w czasie wielokryzysu.

 

Gościem konferencji był  również prof. dr hab. Marek Rymsza z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dowiadujemy się ze strony prezydent.pl od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP, jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącym Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, która wspierała Prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie pierwszej kadencji. Pracuje w Uniwersyteckim Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych (UODI). Pan profesor twierdzi, że aktualnie istniejący format pomocy społecznej się wyczerpał i wymaga zmiany, która to pod hasłem deinstytucjonalizacji przybiera postać CUS. Zapytany przez uczestników konferencji na jakiej podstawie wysuwa taki wniosek, podaje zmniejszanie się liczby pracowników socjalnych! Gdyby członkowie wyżej wymienionych warszawskich instytucji chcieliby uzyskać informację od pracowników socjalnych jaka jest przyczyna odchodzenia z zawodu i braku chętnych do podjęcia pracy to jesteśmy do dyspozycji, bo my to wiemy. Chętnie pomożemy i bardzo chcielibyśmy uczestniczyć w dyskusji nad przyszłością pomocy społecznej w Polsce, tylko problem w tym, że nikt nas nie pyta. Jesteśmy praktykami, specjalistami z dużym doświadczeniem. Zapraszamy serdecznie na choćby jeden dzień do MOPS. W zaciszu uniwersyteckich i prezydenckich gabinetów tak łatwo snuje się wizje przyszłości…

 

 

 

 

 ***

Do Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w dniu 14.056.2023r. dołączyła Zakładowa Organizacja Związkowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, która liczy 11 członków. Przewodniczącą ZOZ jest Katarzyna Marciniak, zastępcą Karolina Grabarek, a skarbnikiem Monika Świgoniak. Witamy serdecznie w Naszych szeregach !

***

W dniu 23.05.2023 odbył się wybory do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Głównej Komisji Rewizyjnej

Zarząd Główny ZZPS:

Bożena Dembińska - Przewodnicząca

Katarzyna Nowicka - Skarbnik

Alicja Nowakowska - Zastępca Przewodniczącej

Ewelina Strzelczyk - Zastępca Przewodniczącej

Beata Tarnowska - Konka - Sekretarz

Główna Komisja Rewizyjna ZZPS:

Liwia Gałaj - Przewodnicząca

Maciej Małolepszy -Zastępca

Małgorzata Tadeusiak - Zastępca

Walne Zebranie Delegatów podjęło uchwałę o zmianie składki członkowskiej od 1.01.2024 roku do kwoty 25 zł. 

***

Dziś 7 grudnia 2022 roku wybrano nowy Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPS przy MOPS w Łodzi.

W skład zarządu weszli:

Pani Liwia Gałaj

Pani Agnieszka Głąbska

Pani Paulina Grabska

Pan Maciej Małolepszy

Pani Alicja Nowakowska

Pan Sylwester Tonderys

Mając na uwadze specyfikę łódzkiego samorządu oraz aktualnej i zapowiedzianej dyrekcji MOPS – życzymy Zarządowi wytrwałości, siły, cierpliwości i dużego wsparcia ze strony załogi!

 

 UWAGA - termin zebrania przełożono na prośbę członków związku z małymi dziećmi!

Widzimy się w środę 7 grudnia o 18:00

Zapraszamy Członków Związku z MOPS w Łodzi na wybory do Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, które odbędą się dnia 7 grudnia 2022 roku w auli H120 Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. Nr 52

Zebranie odbędzie się w godzinach 18:00 - 19:00

Zapraszamy!

 

21 listopada

Dzień Pracownika Socjalnego
to nasze święto!

W czasie szalejącej drożyzny i inflacji, doświadczeni strajkami i protestami, pozostańmy pełni pogody ducha, otwarci na drugiego człowieka i pełni pogody ducha.

Wspierajmy siebie nawzajem w naszej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Wsparcie strajku i naszej batalii sądowej jest nadal mozliwe i bedziemy za nie Wam bardzo wdzięczni!

https://zrzutka.pl/fundusz-strajkowy-pracownikow-socjalnych-w-lodzi

Zapraszamy Członków Związku na zbranie 27 września 2022 roku w auli H120 Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. Nr 52

Zebranie odbędzie się w godzinach 17:30 - 19:30

Zapraszamy!

 

Informujemy, że wbrew hurraoptymistycznym założeniom dyrektora MOPS w Łodzi - strajk trwa nadal, a dziś tj. 25 lipca 2022 roku pracownicy nie stawili się do pracy.

Postanowienie sądu jest nieprawomocne, a więc działania pracowników MOPS, w szczególności Pana Wojciecha Woźniaka, Kierownika WGT - są przedwczesne i nielegalne! Likwidowanie miejsc dla strajkujących w siedzibie MOPS to skandal. Zdejmowanie banerów Związku jest kolejnym nadużyciem, a w przypadku uszkodzenia ich - obciążymy Pana Woźniaka ich kosztem zakupu. Związek posiada faktury VAT na wszystkie transparenty, z przyjemnością na nowych zaznaczymy, że zakupione zostały ze środków uzyskanych z wynagrodzenia Pana Wojciecha, choćby wymagało to prawomocnego postanowienia sądu i egzekucji komorniczej!

Wzywamy pracowników administracji MOPS o zaniechanie łamania prawa - zostawcie sobie trochę godności, niech dyrekcja sama łamie prawo, a nie Waszymi rękoma!

 

STRAJK - najdłuzszy w historii Unii Europejskiej - my Wam nie odpuścimy!

 

Dziś mija 14 tydzień strajku pracowników socjalnych MOPS w Łodzi!

Niestety władze miasta zamiast rozmawiać - szantażują nas!

Strajk trwa i jerst legalny, wbrew bredniom opowiadanym w mediach przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego!

Spotamy się w sądzie, to jest pewne.

Dialog społeczny zamiast szantażu - zapraszamy Pani Hanna Zdanowska do rozmów, bo Pan Adam Wieczorek zupełnie sobie nie radzi!

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją, w budynku i tekst „pracować, strajkować! WC TOALT TERESANTE”

 

Nadal można wpłacić na platformie zrzutka.pl - każde wsparcie dla strajkujących się liczy!

 

Ósmy tydzień strajku, w skutek zerwania rozmów przez Pana Adama Wieczorka zmuszeni byliśmy protestować na ulicach Łodzi.

14 czerwca odbyła się manifestacja pracowników socjalnych na skrzyżowaniu Al. Józefa Piłsudskiego z Al. Rydza - Śmigłego, tak zwanym skrzyżowaniu Marszałków w Łodzi.

Nadal nie podjęto z nami rozmów, nie wykluczamy kolejnej akcji w Łodzi za tydzień - 21 czerwca 2022 roku.

Kierowców, pasażerów komunikacji publicznej, Łodzian i osoby które przyjechały do Łodzi załatwić swoje sprawy, przepraszamy za utrudnienia.
Państwa uwagi prosimy kierować na adres e-mail - lckm@uml.lodz.pl

Czwarty tydzień strajku zaczynamy zbierać na fundusz strajkowy - wydaje nam się, że to może potrwać jeszcze parę tygodni...

 

 

STRAJK - Pracowników Socjalnych MOPS w Łodzi - codziennie  na Kilińskiego 102/102A - w kupie siła!

Kto z nami nie strajkuje ten sam sobie od ust odejmuje!

Odwagi i przyzwoitości - życzymy sobie wszyscy...

Zapraszamy na profil Związku - https://www.facebook.com/socjalni

 

 

 

 

Zapraszamy do weryfikacji plotek na temat strajku na naszej stronie i profilu związku na facebooku. Pracowników socjalnych zapraszamy do prywatnej grupy - "mopsiki klopsiki" - najświeższe info z rozmów z dyrekcją w miarę na żywo :-)

STRAJK - 26 kwietnia 2022 roku we wtorek na Kilińskiego 102/102A - od godziny 9 rano!

Nie dajcie się zmanipulować - nic nie przekładamy - dopóki prawdziwych podwyżek nie otrzymamy!

Pilny komunikat Zarządu ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi!

Dziś, tj. 19 kwietnia 2022 roku zakończyliśmy zliczanie głosów w referendum strajkowym - 95 % głosujących było za strajkiem!

Osoby, które nie popierają strajku - najczęściej odmawiały udziału w głosowaniu. Mimo kilku nieprzyjemnych sytuacji - zagłosowało ponad 50 % wszystkich pracowników MOPS w Łodzi!

Dziś poinformujemy praodawcę o strajku, który planowo rozpocznie się 26 kwietnia 2022 roku - w siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102A.

W jedności siła, teraz wszystkie ręce na pokład - żebyśmy szybko zakończyli strajk, godnymi podwyżkami!

UWAGA!!!
Zebranie przełozone na wtorek 12 kwietnia - pozostałe dane bez zmian!

Pilne ogłoszenie Zarządu ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

Zapraszamy wszystkich pracowników socjalnych na zebranie w związku z toczącym się sporem zbiorowym i ogłoszeniem pogotowia strajkowego.

Zebranie odbedzie się w Auli AHE w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 roku Nr 52

aula H020 na parterze dosępna będzie od 18.30, zebranie formalnie rozpoczynamy o godzinie 19

Główny temat zebrania - Strajk czy inna forma protestu.

 

 

 

https://regiony.tvp.pl/58137088/25012022?fbclid=IwAR24XEj5f4GZ6JRKoFrDAL2eGfRZ9cOAinzSellqI2Ny4r6f_oxZTx9OUt8

UWAGA!

Zapraszamy od 17 pod DPS Krzemieniecka pracowników socjalnych, aby opowiedzieli o swoich problemach, niskich zarobkach, braku chętnych do pracy w terenie, ogólnym maraźmie i braku perspektyw dla MOPS.

Głos regionów

 

 

Głos regionów, Polska 2021

 

W programie prezentowane są materiały dotyczące spraw i problemów z różnych regionów kraju. Prowadzący poszukają odpowiedzi na nurtujące mieszkańców pytania i będą tam, gdzie dzieje się coś ważnego.

.

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt!

Niech nowy rok będzie lepszy i przyniesie nam wymarzone podwyżki!

 

Siły, wytrwałości, pomysłowości, lepszego jutra i czego tylko możecie sobie zażyczyć z okazji Dnia Pracownika Socjalnego - niech się wkrótce spełni!

Serdecznie Was pozdrawiamy!

Świętując Dzień Niepodległości pamiętajmy, że już 21 listopada jest nasze święto – Dzień Pracownika Socjalnego!