News

Wszystkich zaciekawionych co w dobie pandemii robi Zarząd Związku w MOPS w Łodzi zapraszamy na naszsego bloga.

Jest to subiektywny opis naszych działań, bo wbrew temu co uważają niektórzy, cały czas may coś do roboty. Nie tylko swoją pracę zawodową i życie prywatne, ale też interwencje w Waszym imieniu, odbieranie od Was telefonów z prośbami o wsparcie czy interwencję itd.

Niestety mamy wrażenie, że czeka nas kolejna dziwna reforma MOPS w Łodzi, robiona ukradkiem, za naszymi plecami, bez konsultacji. Kolejna katatrofa na życzenie Urzędu Miasta Łodzi, taka ze starego cyklu MOPS nie działa, zepsujmy go bardziej zapewniając publikę, że tylko naprawiamy... przypomina to naprawę zegarka młotkiem.

Zapyamy Was w ankiecie na facebooku - czy strajk to jedyna szansa na rozwiązanie palących problemów MOPS w Łodzi?

 

Pilny komunikat Zarządu ZZPS MOPS w Łodzi:

 

Dementujemy plotki rozsiewane na I WPŚ, jakoby nasz związek dogadał się z Dyrekcją w sprawie Wywiadów elektronicznych.

 

Żadnego porozumienia w tej kwestii nie ma.

 

Protest polegający na zaprzestaniu robienia wywiadów elektronicznych nadal trwa.

 

Informujemy w sprawie sporu zbiorowego, że ten trwa nadal, choć Dyrekcja unika spotkań z nami, argumentując to zagrożeniem COVID-19.

 

Tylko wytrwałość i jednomyślny sprzeciw daje nam szansę wywalczyć środki na podwyżki.

 

 

Przypominamy Wam o zrzutce na Pana Waldemara, który stracił dobytek w pożarze. Szczególy pod linkiem - kliknij tekst.

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

Ważne ogłoszenie do Członków Związku Zatrudnionych w MOPS w Łodzi!

 

NSZZ „Solidarność” działające w łódzkim MOPS podjęła próbę zawłaszczenia sobie funkcji Społecznego Inspektora Pracy. 8 lipca w środę planują przeprowadzić bezprawne wybory inspektorów pracy.

 

Wzywamy członków Związku o nie branie udziału w tej hucpie. Działania NSZZ „Solidarność” są prawnie nieskuteczne, czynione z naruszeniem Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, która w art. 1-3 określa społeczną inspekcję pracy jako służbę społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy zobowiązana jest reprezentować interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

 

NSZZ „Solidarność” zawłaszczając sobie społeczną inspekcję pracy, doprowadziła do absurdalnej sytuacji, gdzie przełożony będzie mógł być inspektorem i de facto nadzorować samego siebie. Projekt ten nie był konsultowany z pozostałymi związkami.

 

Wezwaliśmy NSZZ „Solidarność” i drugi Związek działający w MOPS do współpracy przy powołaniu Społecznej Inspekcji Pracy, niestety „Solidarność” brnie bezsensownie w kierunku bezprawia.

 

O nieskuteczności prawnej powołania inspekcji poinformujemy pracodawcę oraz Państwową Inspekcję Pracy.

 

Wkrótce ogłosimy do wglądu dla wszystkich pracowników projekt społecznej inspekcji pracy w MOPS w Łodzi wraz z ordynacją wyborczą i nowym, tym razem legalnym, terminem wyborów.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwA8nTZMAKGy-Q2a7_hvWxptHCD8DHuf4TRLPZPF6uPx1EFzzf&s

 

Aktualizacja sytuacji w Łodzi:

Pani Prezydent wydała zarządzenie o wstrzymaniu obsługi interesantów we wszystkich Urzędach w Łodzi. W MOPS będzie wystawiona urna do składania wniosków.

Będziemy naciskać na Dyrekcję MOPS o wprowadzenie pracy zdalnej dla pracowników socjalnych i koordynatorów.

Zwracamy się do Was z wielką prośbą, zostańcie w poniedziałek w domu. Kontaktujcie się telefonicznie z bezpośrednimi przełożonymi w sprawie organizacji pracy Ośrodka. W pierwszej kolejności osoby pracujące od 8 rano, w późniejszym czasie pozostali pracownicy.

W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kluczowe jest ograniczenie zbędnych kontaktów, poruszania się komunikacją miejską etc. Jeśli będzie konieczność udania się do punktu, ponieważ i tak nie będzie tam bezpośredniej obsługi interesantów, w naszej opinii gotowość pracy na telefon jest wystarczająca, a kwestia ewentualnego spóźnienia się do pracy jest drugorzędna. Nasi klienci mogą do nas zadzwonić i zgłosić swoją sytuację zdalnie. Informację o zgłoszeniu takim może przekazać nam koordynator lub inni pracownicy Ośrodka obecni w pracy od 8 rano.

Stosowną informację przekazaliśmy drogą mailową, treść wiadomości publikujemy tutaj.

 

Ważna informacja MOPS w Łodzi!

Prosimy pracowników Ośrodka o kontaktowanie się z przełożonymi w poniedziałek od rana w celu ustalenia sposobu pracy w Waszych punktach.

Problem usług opiekuńczych ma zostać rozwiązany bez wywiadów.

W piątek wieczorem Dyrektor MOPS wydał zarządzenie w sprawie pracy Ośrodka.

Link do strony MOPS tutaj.

Uwaga!

 

Ponieważ do końca dnia nie uzyskaliśmy informacji o podjęciu konkretnych działań przez Dyrekcję MOPS w Łodzi postanowiliśmy w dniu jutrzejszym udać się do pracodawcy w celu uzyskania jasnej deklaracji, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu ochrony załogi i podopiecznych Ośrodka.

Ponadto zwróciliśmy się do prawników Związku z prośbą o przygotowanie opinii prawnej ws. możliwości odstąpienia od wykonywania pracy z zachowaniem wynagrodzenia z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia. Szczególnie w sytuacji punktów znajdujących się na terenie Ośrodków Zdrowia takie rozwiązanie może być zasadne i konieczne.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, prosimy pracowników socjalnych
o wstrzymanie się z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. Dyrekcja MOPS w Łodzi jest w trakcie konsultowania zarządzenia kryzysowego w tej sprawie. Czekamy na opinię zespołu prawnego MOPS.

 

Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek, mamy 14 dni roboczych od dnia następnego od złożeniu wniosku
o pomoc przez klienta MOPS.

 

O rozwoju sytuacji będziemy Was informować tutaj
i na facebook’u.

 

Prosimy o pozostałe zakładowe i międzyzakładowe organizacje naszego Związku o monitorowanie sytuacji na terenie ich Ośrodków i postulowanie podjęcia analogicznych działań przez ich pracodawcę.