News

UWAGA!
Zapraszamy pracowników socjalnych - członków ZZPS MOPS w Łodzi na zebranie, które odbedzie się 20 października 2021 roku od godziny 17:30 w Auli H 020 Akadamii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. Nr 52 - parking od ulicy Pomorskiej 51

Komunikat przewodniczącej ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

 

Witajcie w związku wydanym nam nieoficjalnie i w różnych formach, poleceniem intensywnego monitorowania środowisk z małoletnimi dziećmi i osób starszych, nawet gdy nie korzystają i wręcz nie chcą korzystać z pomocy, a także  w ustaleniu z naszym prawnikiem, przesyłam Wam druk do wykorzystania przez wszystkich pracowników socjalnych. Chciałam też poinformować, że do czasu otrzymania takiego polecenia na piśmie wraz z instrukcją jego wykonania nie mamy obowiązku tego robienia. Obecnie staramy się "skłonić" dyrekcję MOPS w Łodzi do podjęcia współpracy w zakresie procedowania absurdalnego polecenia. Dyrekcja zabarykadowała się w siedzibie MOPS, nie przyjmuje interesantów, z nami też prowadzi rozmowy online, a z nas chce uczynić mięso armatnie. Musimy się przed tym bronić, tym bardziej że skala zwiększenia ilości środowisk może znacznie przekroczyć wyobraźnię naszego kierownictwa i  spowodować łamanie ustawy w zakresie ilości obsługiwanych środowisk (50).

 

Alicja Nowakowska

 

Wzór wniosku do kierownika publikujemy tutaj.

 

 

 

Apelujemy do Was abyście do czasu ustalenia zasadności takich działań odmawiali wypełniania tak zwanych raportów z co dwutygodniowych wizyt w tak zwanych środowiskach trudnych w tym osób nie korzystających z pomocy i odmawiających współpracy. Nie zgadzamy się ze stwarzaniem zagrożenia dla Waszego życia i zdrowia oraz Waszych klientów, której ewidentnym celem jest przerzucenie odpowiedzialności za funkcjonowanie środowisk patologicznych na Was. Jest to klasyczny "dupochron" dyrekcji MOPS.

Prosimy Was o  nie wykorzystywanie swoich prywatnych telefonów ze służbowymi kartami sim.

Składajcie wnioski o zapewnienie sprawnego sprzętu, co jest obowiązkiem pracodawcy!

Wszystkich zaciekawionych co w dobie pandemii robi Zarząd Związku w MOPS w Łodzi zapraszamy na naszsego bloga.

Jest to subiektywny opis naszych działań, bo wbrew temu co uważają niektórzy, cały czas may coś do roboty. Wykonujemy nie tylko swoją pracę zawodową i role społeczne w życiu prywatnym, ale też interweniujemy w Waszym imieniu, odbieramy od Was telefony, gdzie zgłaszacie Wasze problemy i potrzeby związane z pracą zawodową.

Niestety mamy wrażenie, że czeka nas kolejna dziwna reforma MOPS w Łodzi, robiona ukradkiem, za naszymi plecami, bez niezbędnych konsultacji. Kolejna katatrofa na życzenie Urzędu Miasta Łodzi, taka ze znanego już nam cyklu - zły MOPS nie działa, to zepsujmy go bardziej zapewniając przy tym publikę, że my tylko naprawiamy... przypomina to naprawę zegarka młotkiem.

Zapyamy Was w ankiecie na facebooku - czy strajk to jedyna szansa na rozwiązanie palącego problemu wynagrodzeń w MOPS w Łodzi?

 

Pilny komunikat Zarządu ZZPS MOPS w Łodzi:

 

Dementujemy plotki rozsiewane na I WPŚ, jakoby nasz związek dogadał się z Dyrekcją w sprawie Wywiadów elektronicznych.

 

Żadnego porozumienia w tej kwestii nie ma.

 

Protest polegający na zaprzestaniu robienia wywiadów elektronicznych nadal trwa.

 

Informujemy w sprawie sporu zbiorowego, że ten trwa nadal, choć Dyrekcja unika spotkań z nami, argumentując to zagrożeniem COVID-19.

 

Tylko wytrwałość i jednomyślny sprzeciw daje nam szansę wywalczyć środki na podwyżki.