News

Ogłoszenie zarządu Związku MOPS w Łodzi 

Z uwagi na chorobę organizatorów, blokada Al. Kościuszki w dniu 13 listopada br. nie odbędzie się. Prosimy o przesłanie na adres mailowy zoz.zzps.lodz@gmail.com list osób które wezmą udział w blokadzie Al. Kościuszki 20 listopada 2019 oraz w Sesji Rady Miasta Łodzi. Na sesję trzeba wziąć urlopy! 

Zarząd ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi  

Komunikat Związku

Z dniem dzisiejszym rusza obsługa prawna dla członków Związku. Ponownie przypominamy o konieczności przygotowania list członków Związku, sprawa jest dość pilna.

Jak na razie listy przekazali nam:

ZZPS w Starachowicach;
ZZPS w Ostrowie Wielkopolskim;
ZZPS w Jaworze;
ZZPS w Tomaszowie Mazowieckim;
MOZ ZZPS z siedzibą w Żychlinie.

Z Łodzi nadal tylko PPS Rybna, Sacharowa, Tramwajowa, Motylowa i WWPZ

 

Komunikat Zarządu ZZPS MOPS w Łodzi

Z uwagi na niepoważną postawę Dyrekcji MOPS, całkowity brak dialogu i reakcji na protest w Łodzi 11 października w Urzędzie Miasta, Związek postanawia zaostrzyć akcję protestacyjną.

30 października 2019 od godziny 17 planowaliśmy blokadę Al. Tadeusza Kościuszki 20 przy pasażu Artura Rubinsteina. W związku z Waszymi uwagami, że termin ten niefortunnie koliduje z przygotowaniami do święta Wszystkich Świętych, postanowiliśmy odwolać tą manifestację.

Blokada Al. T. Kościuszki odbędzie się 13 listopada 2019 roku (środa) od godziny 17

Liczymy na Wasz udział, nie wiąże się to z koniecznością wzięcia urlopów.

Jeśli macie kolejne uwagi co do miejsca i czasu protestu, prosimy o kontakt.

 

Pilny komunikat ZG ZZPS

 

Przygotowujemy się do objęcia wszystkich członków Związku nieodpłatną obsługą prawną.
Prosimy Przewodniczących Organizacji Zakładowych o przygotowanie list imiennych wszystkich członków związku z terenu ich zakładu, którzy będą objęci obsługą prawną. Lista powinna zawierać adres zakładu, nazwę Organizacji i listę zawierającą imię
i nazwisko członka związku.
Adres e-mail:
kontakt@socjalni.pl
Osoby zapisane do ZZPS, a nie przynależące do MOZ czy ZOZ ZZPS niech kontaktują się samodzielnie
na podany mail:
kontakt@socjalni.pl

 

Obsługa obejmuje porady telefoniczne i e-mail dla każdego członka Związku, wraz z przygotowaniem pism i pozwów, pism procesowych. Pełen zakres prawa, od prawa pracy po karne. Można omawiać sprawy prywatne, związkowe, zawodowe. Reprezentacja przed sądem jest odpłatna, z wyłączeniem spraw o odszkodowanie (tu 15%
od zsądzonego odszkodowania będzie całkowitym kosztem reprezentacji).
W przypadku spraw z zakresu sądu pracy, sprawy reprezentacji będą indywidualnie negocjowane
z kancelarią przez Zarząd Główny.
Zarządy Organizacji Zakładowych będą miały możliwość, za zgodą i po ustaleniu przez ZG ZZPS, skorzystać ze wsparcia prawnika na miejscu,
na terenie Waszego Ośrodka.

 

W razie pytań, prosimy kontaktować się telefonicznie z Zarządem Głównym ZZPS - telefony w zakładce Kontakt.

Ulotka informacyjna dotycząca obsługi prawnej - tutaj.

 

 

 

Dziękujemy Wam za wsparcie protestu w Łodzi! Jesteście super!

Dziękujemy Panu Karolowi Malarczykowi, I Wicewojewodzie Łódzkiemu, za ciepłe i otwarte przyjęcie przedstawicieli naszej grupy zawodowej oraz za merytoryczną dyskusję. Jakże odmienna jest taka postawa od tej zaprezentowanej dziś w Ratuszu.

Wzywamy Was do bojkotu wywiadów elektronicznych od poniedziałku 14 października, do czasu realizacji naszych postulatów.

Liczymy na Waszą solidarność!

Oto zdjęcia z manifestacji:

 

 

 

Ponownie zaprzeczamy informacji rozsiewanej przez niektórych kierowników Wydziałów, jakoby nasz Związek podpisał porozumienie zmuszające pracowników socjalnych do obowiązkowego wypełniania wywiadów na terminalach mobilnych z dniem 14 października 2019 roku. Żadnego porozumienia w tej sprawie nie ma.

Oficjalne stanowisko w sprawie wywiadów, ustalone z Wami podczas zebrań, przekażemy Dyrekcji w trakcie piątkowego protestu.

Zarząd ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z powtarzającymi się informacjami, jakoby Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPS w MOPS w Łodzi wyraziła zgodę na obowiązkowe wykonywanie wywiadów środowiskowych za pomocą terminali mobilnych, szczególnie rozpowszechnianymi
na terenie I WPŚ, dementujemy tą informację.

W dniach od 4 do 6 października br. (środa - piątek) planujemy odwiedzić Punkty Pracy Socjalnej we wszystkich trzech WPŚ.

Prosimy pracowników o udział w tych spotkaniach, chcemy omówić sytuację panującą w MOPS oraz zapytać Was o potrzeby, którymi powinniśmy się zająć w najbliższym czasie.

Harmonogram spotkań opublikujemy wkrótce.

Pracowników WWPZ odwiedzimy w środę 9 października, nie czujcie się pominięci, Waszymi sprawami zajmujemy się też na Komisjach Rady Miasta Łodzi ;-)

 

W związku z programem TVN Uwaga
z dnia 25 czerwca 2019 roku opisującym sytuację dwojga podopiecznych Ośrodka, osób de facto bezdomnych, którym pracownicy socjalni wielokrotnie i z poświęceniem własnych zasobów, próbowali jak najlepiej pomagać, doszło do niesprawiedliwego
i krzywdzącego przedstawienia sprawy.
W skutek działań dziennikarzy, nasza koleżanka, wieloletni pracownik socjalny,
a obecnie kierownik zespołu, została skrzywdzona zmanipulowanym montażem materiału i w sposób celowy pokazana jako osoba nie czuła na krzywdę człowieka.
Takie materiały są czytelną manipulacją dla osób znających realia pomagania bezdomnym, szczególnie uzależnionym, którzy odmawiają umieszczenia w DPS. Niestety przeciętny widz nie zna tych realiów, ani przepisów prawa
w sposób dostateczny, by ocenić ten materiał obiektywnie. Zaskutkowało to falą hejtu
i przemocy słownej, której doświadczyła nasza koleżanka za pośrednictwem mediów społecznościowych, komentarzy pod materiałem, a nawet anonimowych telefonów
z pogróżkami.

Brawo TVN UWAGA, "dobra robota".

Dla zainteresowanych link do materiału - tutaj.

Dziękujemy za wsparcie Koleżankom i Kolegom z Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej!
Stanowisko Federacji publikujemy tutaj.

 

Spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!

Znalezione obrazy dla zapytania star wars easter bunny

Wielkanocny zajączek ze specjalnymi życzeniami dla pracowników socjlanych
PPS Sacharowa w Łodzi ;-)

Popieramy Strajk Nauczycieli!

 

 

 

Dziękujemy wszystkim pracownikom zrzeszonym i nie zrzeszonym w naszym Związku za udziału w manifestacji 12 października 2018 roku pod Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Łodzi, Sosnowca, Czerska, Żychlina, Turku, Starachowic... i wielu, wielu innym.

 

Zapraszamy wszystkich pracowników zrzeszonych w Związku do udziału w manifestacji 12 października 2018 roku pod Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy również osoby  nie zrzeszone, które oczekują zmian w ustawie o pomocy społecznej, poprawy warunków wynagradzania w pomocy społecznej, poprawy ram prawnych w których się obracamy na co dzień.

Tutaj znajdziecie szczegóły naszej wspólnej akcji.

 

Dziś manifestacja pracowników socjalnych MOPS SOSNOWIEC pod Urzędem Miasta przy Al. Zwycięstwa 5 października 2018 o 13:15

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia do końca tygodnia tj. do 7 października 2018 list osób chętnych do wyjazdu
na manifestację w Warszawie!!!

szczegóły na Blogu związku

 

Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych

Dnia 22 sierpnia 2018 roku w Warszawie zawiązany został Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, który w obliczu impasu rozmów z Ministerstwem Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, pogarszającej się sytuacji reprezentowanych przez nas grup zawodowych, szkodliwych projektów quaziprywatyzacji pomocy społecznej pod dyktando organizacji pozarządowych, etc. Nie widząc woli rozmów i współpracy ze strony Rządowej, zmuszeni zostaliśmy do intensyfikacji działań protestacyjnych.

 Komunikat o powołaniu Komitetu.

Szczegółowe powody impasu rozmów
z MRPiPS.

Kontakt mailowy w sprawie przyłaczania się organizacji Związkowych do Komitetu.

kontakt@federacja-socjalnych.pl

Zapraszamy do współpracy, ZG ZZPS

 

 

Komunikat ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

W związku z działaniami podjętymi w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej przez Dyrekcję MOPS w Łodzi, zgłaszamy nasz sprzeciw wobec padających ze strony Dyrekcji stwierdzeń, że pracownicy MOPS nie reagują na zagrożenie wobec dzieci. Wypowiedź ta jest bardzo krzywdząca i mamy nadzieję, że tylko przypadkowo niefortunna. W opisywanej sprawie dziecko było zabezpieczone w rodzinnej zawodowej formie pieczy zastępczej, u osób niespokrewnionych z dzieckiem, a kontakt dziecka z potencjalnym sprawcą przemocy seksualnej powinien być przez zawodowych opiekunów dziecka uniemożliwiony. Jednakowoż podkreślamy, że MOPS w Łodzi zgodnie z postanowieniem Sądu powinien był umieścić dziecko w placówce, gdzie miałoby stały dostęp do fachowej pomocy psychologicznej. Działania podejmowane przez nowe Kierownictwo MOPS i Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej są w naszej opinii chaotyczne,  ostatnio zaistniała sytuacja jasno pokazuje, że wszelka odpowiedzialność zrzucana jest na pracowników, zaś przełożeni czują się recenzentami MOPS, a nie jego zarządem.

 

 

Komunikat ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi

Ponownie prosimy wszystkich pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zrzeszonych w naszym Związku, zatrudnionych w MOPS w Łodzi, o pilne przekazanie informacji dotyczących braku przeprowadzenia awansu zawodowego, który w ich opinii winien być przepowadzony. Nadal planujemy wystąpić do Dyrekora MOPS w tej sprawie. Jak dotychczas zgłosiło się 11 osób, niestety dane przekazane nam są niekompletne. Oczekujemy informacji o stażu pracy, wykształceniu, obecnym stopniu awansu i możliwym maksymalnym stopniu awansu, który moglibyście uzyskać.

Ponadto planujemy zająć się sprawą rozliczenia zastępstw. Jeśli uważacie, że nie rozliczono prawidłowo zastępstw od stycznia 2018, które zostały Wam zlecone, prosimy o kontakt mailowy. Dane których od Was potrzebujemy - kogo zastępowaliście, w jakim okresie, jaką płacę zasadniczą ma ta osoba i czy jest ona pracownikiem w wieku 50+ czy nie. No i czywiście wysokość otrzymanego przez Was dodatkowego wynagrodzenia w formie premii.

Dane prosimy przekazywać drogą mailową do dnia 14 kwietnia 2018 na adres: zoz.zzps.lodz@gmail.com

 

Zarząd ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi informuje, że w pierwszej kolejności zajmujemy się załatwianiem spraw pracowniczych osób zrzeszonych w Związku. Zapraszamy do składanie deklaracji członkowskich u przedstawicieli Zarządu.

Link do deklaracji tutaj.

 

Gratulujemy Pani Joannie Piecak wyboru na przewodniczącą ZOZ ZZPS przy MOPS w Sosnowcu!

Gratulujemy Pani Urszuli Wzorek wyboru na Przewodniczącą ZOZ ZZPS w MOPS Starachowicach, w związku z nową kadencją Zarządu. Gratuljemy również Paniom:

Bożenie Kamińskiej, Z-cy Przewodniczącej

Elżbiecie Krucińskiej - Skarbnik

Anicie Pawlak i Justynie Gawlik - Członkom Zarządu

 

W związku z awansem dotychczasowej Przewodniczącej ZOZ ZZPS w MOPS
w Jaworze, Pani Heleny Stefaniak, której serdecznie dziękujemy za pracę w zarządzie i życzymy powodzenia na nowym stanowisku. Jednocześnie informujemy,
że nową Przewodniczącą została wybrana Pani Magdalena Gwoździewicz. Gratulujemy Pani Magdalenie zaufania załgi i życzymy owocnej współpracy z Pracodawcą w celu poprawy warunków zatrudnienia pracowników socjalnych w Waszym Ośrodku!

Zarząd Główny ZZPS

 

Informacja dla pracowników MOPS w Łodzi:

 

Prosimy o przesyłanie na adres e-mail kontakt@socjalni.pl skanów druków PIT za rok 2015 i 2016 w celu weryfikacji czy w ramach podwyżek wzrosły wynagrodzenie wypłacone w 2016 r. Druki mogą mieć wymazane dane personalne pracownika. Przewodnicząca ZOZ ZZPS MOPS w Łodzi zarobiła 600 zł brutto więcej w całym 2016 roku w porównaniu do 2015 roku.

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi

 

Dla ciekawych świata publikujemy link do wywiadu w Radio Łódź, bohaterska Pani Wagner wyjaśnia kulisy swojego zwolnienia  z pracy. Redaktor nie zadaje zbyt niewygodnych pytań, Pani Wagner za to dobrze przygotowana. Czyżby dostała pytania wcześniej, a może sama je przygotowała?

https://www.radiolodz.pl/posts/32287-malgorzata-wagner-radio-lodz

 

Prosimy Koleżanki i Kolegów w MOPS
w Łodzi o wywiesznie transparentów
o pogotowiu strajkowym na punktach pracy socjalnej i siedzibach Wydziałów, gdzie transparenty te zostały przez Was zdjęte.
W związku z brakiem w projekcie budżetu Łodzi środków na podwyżki od stycznia 2017 roku, planujemy działani ostrzegawcze
tj. manifestacja, wyjście na sesję Rady Miasta etc.

Przypominamy, że strajk został zawieszony, a nie odwołany - transparenty powinny
o tym przypominać Dyrekcji Ośrodka
i Władzom Miasta.

Sczegółowych informacji udzielą Wam członkowie zarządu ZOZ ZZPS w MOPS
w Łodzi.

 

Walny Zjazd Delegatów ZZPS 18 listopada 2016 roku w Łodzi

dokonał wyboru nowego Zarządu Głównego

W Walnym Zjeździe Delegatów ZZPS wzięło udział 23 Delegatów
z czterech organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych naszego Związku, dokonano wyboru władz Związku na kadencję
2016 - 2020, oraz zatwierdzono niezbędne zmiany w Statucie
i Ordynacji Wyborczej Związku.

 

Zarząd Główny ZZPS

Dzień Pracownika Socjalnego, 21 listopada
z okazji naszego święta Zarząd Związku składa serdeczne życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych.

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym,
oraz dużych nagród z okazji naszego święta!

Zarząd Główny ZZPS

 

Na prośbę naszych trójmiejskich Koleżanek zapraszamy Was na konferencję,
która odbędzie się w Gdańsku
dnia 24 listopada 2016

 

"Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego - Solidarni wobec problemów"

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego - Solidarni wobec problemów”, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 24 listopada 2016 r. w godzinach 10.00 - 15.00
Miejsce konferencji:
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, audytorium S 205

Link do zgłoszenia jest - tutaj.

Pracownik socjalny - zawsze możesz liczyć na jego pomoc!

 

7 pażdniernika 2016 roku do pracownic socjalnych Pań Iwony Kaczmarek i Magdaleny Rojewskiej zgłosił się syn jednej z podopiecznych, którego mama dostała krwotoku. Koleżanki udały się do mieszkania podopiecznej, poinformowały pogotowie, że zaczął się poród. Akcja rozwinęła się błyskawicznie jak w amerykańskim filmie, jeszcze przed przyjazdem pogotowia na świat przyszedł nowy mieszkaniec Łodzi - chłopiec. Załączamy tutaj opowieść koleżanek o całym zdarzeniu:

 

W dniu 07.10.2016 przyszedł do ośrodka syn podopiecznej iż mama jego prosiła nas o pomoc gdyż dostała krwotoku i zaczął się poród. Udałyśmy się z koleżanką Iwona Kaczmarek i Magdalena Rojewska pod wskazany adres i zobaczyłyśmy rodzącą kobietę. Wezwałyśmy karetkę Pogotowia. Niestety akcja porodowa zaczęła się w trybie błyskawicznym, dziecko zaczęło się rodzić. Przygotowałyśmy ręczniki , prześcieradła i pomogłyśmy kobiecie urodzić dziecko. Po kilku minutach dziecko przyszło na świat. Zawinęłyśmy dziecko w prześcieradło i oczyściłyśmy drogi oddechowe, usłyszałyśmy cudowny płacz chłopca, który podziałał na nas jak balsam dla duszy.

W tym momencie weszła Pani doktor. Byłyśmy tak zdenerwowane że obie nie mogłyśmy zejść ze schodów i wypaliłyśmy pół paczki papierosów.

29 sierpnia 2016 r. Odwołano p.o. Dyrektor MOPS w Łodzi Panią Małgorzatę Wagner

Władze miasta w końcu odwołały Panią Wagner ze stanowiska z uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka, o których wielokrotnie informowaliśmy m.in. w zawiadomieniu do prokuratury już w październiku 2012 roku. Nie wiemy co przeważyło o podjęciu tej decyzji, czy były to nasze zastrzeżenia do funkcjonowania Ośrodka, wyniki audytu UMŁ czy może toczące się śledztwo pod nadzorem Prokuratury.

https://www.radiolodz.pl/posts/27892-malgorzata-wagner-nie-jest-juz-dyrektorem-mops

 

 

 

Dnia 13 kwietnia 2016 roku został powołany nowy Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi w 7 osobowym składzie. Z kandydowania zrezygnowały koleżanki Anna Bojanowska i Małgorzta Gogolewska. Pozostali członkowie Zarządu, którzy kandydowali, zostali wybrani ponownie. Dziękujemy za współpracę naszym koleżankom Annie i Małgorzacie. Ponadto w skład Zarządu weszli następujący pracownicy socjalni:

Karina Przyborowska i Anna Woźniak z III WPŚ

Karol Orczykowski i Krystyna Poradecka z I WPŚ

ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi na zebraniu 13 kwietnia dokonała również wyboru 20 Delegatów, w ramach wyborów uzupełniających, których wynik poznaliśmy 16 kwietnia 2016 roku i publikujemy na blogu Związku.

 

 


 

Strajk w MOPS w Łodzi

Strajk terenowych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w MOPS w Łodzi został zawieszony z dniem 11 lutego 2016 roku, zaś pracownicy wrócili do pracy o godzinie 8:00 12 lutego.

Komitet strajkowy w MOPS w Łodzi

 

Pracownicy socjalni i koordynatorzy wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

od 11 stycznia 2016 roku od godziny 8:00 strajkowali codziennie w godzinach pracy Ośrodka w siedzibie Dyrekcji przy ul. Kilińskiego 102/102A
w Łodzi do 11 lutego 2016 roku.

 

Apel do pracowników socjalnych, pracowników miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którym los pracowników i ich godne traktowanie nie są obce:

Prosimy o wysyłanie listów z poparciem dla strajkujących GOPS w Wierzbicy, powiat radomski, którzy zderzyli się z obojętnością, a czasem złą wolą lokalnego samorządu. Bezprawne groźby wobec pracowników maleńkiego GOPS w Wierzbicy, gdzie wszechwładni "samorządowcy" w jednym zdaniu łączą słowa o podwyżkach i podjęciu rozmów z obietnicą zwolnienia wszystkich pracowników tego Ośrodka.

Proponujemy taki wzór pisma - Wierzbica.

Listy popierające strajkujących prosimy kierować na adresy:

 

Zdzisław Cezary Dulias - Wójt

Urząd Gminy w Wierzbicy

ul. Kościuszki 73

 26-680 Wierzbica

opcjonalnie skan na e-mail:

wierzbica@wierzbica.pl

 

 

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc i wsparcie,

Komitet Strajkowy w MOPS w Łodzi

 

 

Ogłoszenie skierowane do pracowników socjalnych zainteresowanych przystąpieniem do Związku Zawodowego

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych zaprasza pracowników socjalnych miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej do zapisywania się w szeregi Związku. Dla pracowników zatrudnionych w Ośrodkach gdzie ilość członków związku lub ilość zatrudnionych pracowników socjalnych uniemożliwi powołanie zakładowej organizacji związkowej (minimum 10 członków związku zatrudnionych w OPS) stworzyliśmy Międzyzakładową Organizację Związkową. Osoby zainteresowane naszą inicjatywą prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z Zarządem Głównym Związku. tel. 537-108-444, e-mail kontakt@socjalni.pl

Czekamy na Was!

Witamy w szeregach Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych pracowników MGOPS w Żychlinie, dzięki Wam już wkrótce zainauguruje swoją działalność Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ZZPS. Na początek dzie ona zrzeszać naszych członków w pięciu różnych Ośrodkach na terenie Kraju. Trzymamy za Was kciuki!

Witamy w szeregach naszego Związku pracowników socjalnych zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża oraz Gminnym środku Pomocy Społecznej w Rzezawie. Życzymy Paniom satysfakcji w pracy zawodowej i działalności związkowej!

Zarząd Główny ZZPS

 


 

Informacja Związku Zawodowego w sprawie manifestacji w Warszawie

Ogólnopolska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej we współpracy, z którą planujemy zorganizować protest pracowników socjalnych, zaproponowała udział swojego przedstawiciela w zebraniu członków naszego związku, które odbędzie się pod koniec września. Federacja stoi na stanowisku konieczności konstruktywnego i zorganizowanego działania od początku nowej kadencji Sejmu, w celu wypracowania systemowych zmian m.in. ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe propozycje i strategia postępowania zostaną omówione na ww. zebraniu w Łodzi. W opinii Federacji, podpartej informacjami z pierwszej ręki w Sejmie, z uwagi na koniec kadencji (realnie dwa skuteczne posiedzenia Sejmu tej kadencji) oraz na strukturę finansowania pomocy społecznej, która jest zadaniem samorządu lokalnego, protest podobny do protestu pielęgniarek czy nauczycieli nie będzie skuteczny. Nie ma bowiem bezpośredniego przełożenia zwiększonych środków finansowych z budżetu centralnego na pomoc społeczną, na wzrost wynagrodzeń pracowników socjalnych. W opinii Federacji skutecznym działaniem mógłby być protest o skali lokalnej np. w Łodzi, gdzie władze samorządowe powiązane są ściśle z obecnie rządzącą partią polityczną. Ponadto Łódź jest jednym z nielicznych miast, gdzie dotacja Wojewody pokrywała nie tylko koszt dodatków terenowych, ale też w części koszt etatów pracowników socjalnych.

Zebranie odbyło się w Łodzi w dniu 30 września 2015 roku, zapraszamy na Blog związku, gdzie zamieściliśmy krótką relację.

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi

 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych ogłasza Wybory Delegatów Związku na lata 2015 - 2018

W każdej Zakładowej Organizacji Związkowej będą organizowane wybory, które wyłonią po 1 Delegacie na każdą rozpoczętą 10 pracowników zrzeszonych w Związku. Szczegóły dotyczące ordynacji wyborczej i terminu wyborów będą ustalane w ramach konsulatcji Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych z Zarządem Głównym Związku.

Zapraszamy do udziału w wyborach!

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom socjalnym MOPS w Łodzi, którzy  wsparli zbiórkę pieniędzy dla rodzin naszych tragicznie zmarłych koleżanek z Makowa. Zebraliśmy 950 zł.  i kwota ta została wpłacona w imieniu pracowników socjalnych z Łodzi na konto akcji. Wiemy też, że część z Was przekazała środki indywidualnie na konto akcji, za to wsparcie również dziękujemy!

Łącznie na dzień 19 lutego zebrano ponad 120.000 zł. Wpłat można nadal dokonywać do końca lutego! 

W Łodzi do 22 stycznia trwa oddolna akcja zbierania pieniędzy dla rodzin ofiar ataku w Makowie. Chcielibyśmy jedną kwotę przelać na konto akcji od pracowników socjalnych z Łodzi. Koordynacją łódzkiej zbiórki zająć zgodziła się nasza koleżanka, Urszula Siejka z PPS Wróblewskiego. Akcję zorganizowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar zamachu na GOPS w Makowie. 

Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta: 

70 8980 0009 2001 0058 5507 0002 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a 

z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi” 

Zbiórka trwa do końca stycznia 2015 r.

 

13 stycznia w MOPS w Jaworze, a 15 stycznia w MOPS w Lubaniu zostały zawiązane Zakładowe Organizacje Związkowe ZZPS. Życzymy Wam owocnej i skutecznej działalności związkowej!

 

Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych składa wyrazy współczucia rodzinie naszej tragicznie zmarłej Koleżanki, Pracownika Socjalnego GOPS w Makowie. Jesteśmy wstrąśnięci zdarzeniem, do którego doszło na terenie Ośrodka, postaramy się wkrótce podjąć działania o skali ogólnopolskiej mające na celu propagowanie pozytywnego wizerunku Pracownika Socjalnego, co może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Będziemy też monitować władze Ośrodków, gdzie funkcjonują struktury naszego Związku, o poprawę bezpieczeństwa pracowników tam zatrudnionych.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci drugiej ofiary ataku w GOPS w Makowie. Składamy kondolencje bliskim tragicznie zmarłej.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych

 

Nagród na "Dzień Pracownika Socjalnego" w 2014 roku w Łodzi nie będzie.Pani Wagner z funduszy przekazanych przez Wojewodę zapłaciła zaległe rachunki, świadczenia dla rodzin zastępczych... jako listek figowy - sfinansowała część kosztów dodatków za pracę w terenie, na które Wojewoda nie dał dotacji.

Z zaoszczędzonych przez cały rok pieniędzy na premiach pracowników socjalnych, mają być wyższe premie na koniec roku dla wszystkich.

 

Dziękujemy Urzędowi Wojewódzkiemu za ekspresowe tempo odpowiedzi na nasze pytanie w sprawie nagród na dzień pracownika socjalnego. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pani Agnieszka Łukomska - Dulaj odpowiedziała nam już tego samego dnia! Pismo z dnia 3 grudnia publikujemy tutaj.

Życzymy wszystkim Pracownikow Socjalnym spokojnej i satysfakcjonującej pracy przez cały rok, a nie tylko od święta. Uznania w oczach naszych podopiecznych, ale w końcu też uznania i wsparcia od przełożonych, którego czasami nam brakuje...

Zapraszamy na Blog Związku, gdzie będą pojawiały się aktualne informacje na temat działań przez nas podejmowanych. Wystarczy kliknąć zakładkę "blog" lub poniższy link:

Blog

Redakcji "Dziennika Łódzkiego" przypominamy, że do nas też można zadzwonić i wysłuchać racji drugiej strony.

 

Wielkie podziękowania dla Pracowników Socjalnych i Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej za Wasz liczny udział we wczorajszej manifestacji!

To bardzo ważne, że pokazali swoją jedność i siłę poprzez udział w tej manifestacji.

Ponadto dziękujemy za udział w naszej manifestacji i okazane poparcie przedstawicielom Komisji Łódź - Górna, Bałuty i Widzew "Solidarności" Pracowników Oświaty! Panu Wiesławowi Łukawskiemu i Panu Ryszardowi Zdrzalikowi oraz innym Pracownikom Oświaty w Łodzi.

Zdjęcia z manifestacji pod tym linkiem - Manifestacja! Zdjęcia z ostatniej sesji Rady Miasta - tutaj.

Aliocja Nowakowska i Sylwester Tonderys reprezentowali Pracowników Socjalnych w programie TV TOYA "Konfrontacje" w poniedziałek 3 listopada 2014 roku o godzinie 18:30

Przedstawiciele zarządu ZZPS w MOPS w Łodzi skonfrontowali się tam z Zastępcą Dyrektora MOPS w Łodzi Panią Elżbietą Jaszczak, Główną Księgową MOPS Panią Tamarą Sagan i Wiceprezydentem Piątkowskim w kwestiach dotyczących podwyżek i atmosfery panującej w łódzkim MOPS.

Strona internetowa programu.

 

W dniu 31 października 2014 roku z Zarządem Głównym ZZPS skontaktowali się związkowcy z łódzkiej oświaty. 

Jak wiemy oświata również jest dziedziną podlegającą menadżerskiemu zarządowi wiceprezydenta Piątkowskiego.

Pracownicy we wtorek 4 listopada o 15:30 organizują manifestację pod Urzędem Miasta na ulicy Piotrkowskiej 104. Organizują się pomimo braku zgody ze strony swoich władz regionalnych. Sytuacja wydaje się znajoma, tylko z tą różnicą że oni jednak idą.

Proszą nasz związek i pracowników MOPS o poparcie.

Czy damy radę we wtorek po pracy spotkać się na ulicy Piotrkowskiej?

Poniżej publikujemy wiadomość od Związkowców łódzkiej Oświaty:

  Łódź, 1 listopada 2014 r.


                              Sz. Pan Sylwester Tonderys                             
                                      Przewodniczący Związku Zawodowego 
                                      Pracowników Socjalnych 
                                       
         Szanowny Panie Przewodniczący,
   przesyłam Panu informację, którą wysłaliśmy wcześniej do placówek oświatowych.
Przepraszam, że dopiero teraz mogę to zrobić-wcześniej nie miałem dostępu do komputera.Dziękuję jednocześnie za umieszczenie wzmianki o naszej akcji w Państwa komunikacie. 
   Liczę na współpracę z Panem.
   Odezwę sie w poniedziałek, pozdrawiam, Wiesław Łukawski
                                                                                         
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 Łódź, dnia 31 października 2014 roku

                                 Osoby zainteresowane swoją pracą i płacą.
 
   
 
  Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty - osoby zainteresowane swoją pracą i płacą - do udziału w zgromadzeniu publicznym ( zgłoszonym w Urzędzie Miasta Łodzi, nr zgłoszenia DPr-ZK-V.5310.2.361.2014 ), które odbędzie się 4 listopada 2014 r. o godz. 15,30, przed Urzędem Miasta, ul. Piotrkowska 104.
 
   W trakcie zgromadzenia zostanie złożona Władzom Miasta petycja w sprawie postulatów wyrażonych przez pracowników oświaty, w których domagamy się:
 
  - zmiany zasad wynagradzania pracowników obsługi i administracji (likwidacja przelicznika 0,9 i 0,95),

  - zwiększenia dodatku motywacyjnego nauczycieli do kwoty 250 zł,
 
  - zwiększenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł,
 
  - zwiększenia dodatku dla opiekuna stażu do 100 zł,
 
  - zaprzestania nacisków na dyrektorów, w celu dalszych zwolnień z pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 
   Zbiórka we wtorek, 4 listopada 2014 r., o godz. 15,30, w Pasażu Leona Schillera koło Hortexu w Łodzi, ul. Piotrkowska .
 
   Prosimy Państwa Dyrektorów o umożliwienie pracownikom oświaty udziału w zgromadzeniu.
 
   Apelujemy o liczny udział pracowników oświaty. Tylko w ten sposób  zapewnimy poważne potraktowanie postulatów środowiska oświatowego.
                                                                                                                                    Z poważaniem 
 
                                          Ryszard Zdrzalik    Wiesław Łukawski
   
------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za udział w manifestacji na Alei Kościuszki w Łodzi! Razem mamy szansę zmienić MOPS na lepsze!

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi

Zapraszamy wszystkich pracowników socjalnych do udziału w manifestacji dnia 29 października 2014 roku od godziny 17 na Aleję Kościuszki 22 (w pobliżu pasażu)

Będziemy blokować jedno z przejść dla pieszych, być może tak okazane niezadowolenie naszej grupy zawodowej odniesie skutek.

Pomimo podpisanego porozumienia i zwiększeniu płac zasadniczych, nasze wynagrodzenia nie wzrosły o oczekiwane 380 zł. w stosunku do roku ubiegłego.

W I WPŚ na Bałutach płace nawet spadły.

Wszędzie spadły premie, zapraszamy do zapoznania się z różnicą jak p.o. Dyrektor MOPS premiuje pracowników Wydziałów, a jak pracowników w MOPS.

Premie

Nagrody na "Dzień Pracownika Socjalnego" w 2014 roku w MOPS w Łodzi 

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPS w MOPS w Łodzi wystąpił do Prezydent Miasta i Wojewody łódzkiego o środki na nagrody w 2014 roku. W związku z obawami terenowych pracowników socjalnych, których wynagrodzenia pokrywane są w części ze środków EFS w ramach Projektu NOPS, że ponownie w tym roku nie zostaną objęci nagrodami, wyjaśniamy co następuje:

w 2013 roku na wniosek pracodawcy reprezentowanego przez p.o. Dyrektora MOPS w Łodzi p. Małgorzatę Wagner, nagrody ze środków od wojewody wypłacone były tylko niektórym grupom zawodowym. Jedną z grup, którym nie wypłacono nagród byli terenowi pracownicy socjalni, których wynagrodzenia pokrywano ze środków EFS. Pracodawca upierał się nad takim podziałem nagród argumentując, że Wojewoda nie przewidziałw dotacji tych pracowników, zaś w ich funduszu płac są znaczne oszczędności, które miały być zgodnie ze słowną deklaracją p. Wagner wypłacone w formie zwiększonej premii zamiast nagród. Z danych, które otrzymaliśmy od pracodawcy zwiększonych premii nie było w tej grupie zawodowej do końca 2013 roku. Tak więc w tym roku nie dopuszczamy możliwości podpisania przez nasz Związek porozumienia ws. podziału nagród, w którym wykluczony byłby udział jakiegokolwiek terenowego pracownika socjalnego zatrudnionego w MOPS w Łodzi, niezależnie od źródła finansowania jego wynagrodzenia.

Zarząd ZOZ ZZPS w MOPS w Łodzi

Stanowisko Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych w sprawie Sylwka Tonderysa.

Politycy starają się odwrócić uwagę od meritum sprawy, chcieliby skupić uwagę wszystkich na nieeleganckiej kłótni dwóch panów.

Problemy naszego kolegi Sylwka Tonderysa nie zaczęły się 11 kwietnia 2014 roku, gdy jego przełożony stracił nad sobą panowanie, a wypowiedzenie umowy o pracę nie jest spowodowane tym wydarzeniem.

Sytuacja Sylwka przypomina dobrze rozegrany gambit. Najpierw awans do innej jednostki, potem przekazanie go wraz z tą jednostką pod zwierzchnictwo Igora Mertyna, który w tym czasie był prawą ręką Pani Dyrektor Wagner z negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami władz miasta. Następnie trwał okres szykanowania o różnym stopniu nasilenia: podważanie kompetencji, wydawanie poleceń w sposób napastliwy, podburzanie współpracowników, szukanie haków - od złośliwych komentarzy do zachowań wypełniających definicję mobbingu.

Gdy w lutym 2014 nastąpiło zakończenie sporu zbiorowego z pracodawcą, i groźba strajku została zażegnana, można było porządkować niepokorne związki. Zaczęły się represje. Następnego dnia po podpisaniu porozumienia Igor Mertyn wręcza Sylwkowi Tonderysowi pierwszą naganę – za udział w posiedzeniu Rady Miasta, na której ważyły się losy podwyżki. Kolejna nagana i kara finansowa były wymierzane Sylwkowi za prowadzenie zeszytu czy za działalność związkową. W opinii naszego prawnika: wszystkie trzy kary były oparte o wątpliwe podstawy, dwie wręczane były z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy. Zostały złożone odwołania do pracodawcy, które bez podania uzasadnienia zostały przez Dyrekcję odrzucone. Ostatecznie trafiły do Sądu Pracy.

Dyrekcja na próbę mediacji ze strony Zarządu reaguje zgodą na propozycję przejścia Sylwka na stanowisko terenowego pracownika socjalnego, ale bez cofnięcia nagan, co było warunkiem nie do przyjęcia. Dyrekcja stwierdziła że jest to jej ostateczna propozycja, i w przypadku jej odrzucenia jest gotowa zwolnić Sylwka nawet bez zgody związku zawodowego.

Na zwrócenie uwagi że takie działanie jest naruszeniem prawa, otrzymaliśmy odpowiedź że i tak to zrobi, najwyżej sąd go przywróci, a MOPS ma na etacie radców prawnych i to oni będą się tym zajmować.

Zwracamy na to uwagę: Dyrekcja publicznej instytucji, jaką jest MOPS, ustami swojej Pani Dyrektor deklaruje, że będzie łamać prawo i korzystać z przewlekłości postępowań sądowych.

Pan prezydent Piątkowski ubolewa w telewizji, że samorząd nie ma wpływu na ustawę o związkach zawodowych. Boleje też nad tym, że Urząd Miasta to nie prywatna korporacja, bo tam takie sytuacje nie miały by miejsca, wyrażając swoje poparcie dla działań Dyrekcji.

Uważamy to za żenujący przykład hipokryzji.

Zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że:

- Pani Dyrektor Małgorzata Wagner w 2010 roku była jako związkowiec w konflikcie z przełożonym i korzystała z ustawowej ochrony.

- Pan Krzysztof Piątkowski z zawodu jest nauczycielem, był objęty ochroną wynikającą z Karty Nauczyciela: przywileju gwarantującego niemalże niezwalnialność ze stanowiska pracy oraz coroczną waloryzację płac – wywalczonego przez ZNP. Ironiczne - pan Krzysztof Piątkowski jest nauczycielem historii, i akurat w 25-lecie przemian zainicjowanych przez związki zawodowe sankcjonuje swoimi wypowiedziami bezkarne zastraszanie związkowców przez pracodawców.

Deklarowanie przez przedstawicieli władzy samorządowej poparcia dla naruszania prawa, choćby tak niewygodnego jak Ustawa o związkach zawodowych, jest kuriozum: czy żyjemy i działamy w państwie prawa, czy w warunkach moralności Kalego?

  

Dziękujemy wszystkim z Was, którzy wyrazili swoje wsparcie Sylwkowi, za udział w środowej manifestacji.

Na dziedzińcu była nas ponad setka!

W poniedziałek o godzinie 18:30 w Telewizji TOYA w programie "Konfrontacje" wystąpi nasza koleżanka Alicja Nowakowska, zapraszamy do oglądania. Program będzie dotyczył problemów naszego Ośrodka.

Podziękowania za współpracę dla Pana Karola Orczykowskiego

Zarząd Główny oraz Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, dziękują za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy terenowych pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, Panu Karolowi Orczykowskiemu, Członkowi Zarządu Głównego i Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej w MOPS w Łodzi od 2012 roku.

Pan Karol złożył swoją rezygnację z udziału w Zarządach ZZPS z dniem 30 maja 2014 r.

Liczymy na wsparcie Pana Karola Orczykowskiego, który pozostaje członkiem naszego Związku, w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy naszych pracowbników socjalnych!

Jego wiedza i rozległe kontakty towarzyskie, zarówno w Dyrekcji Ośrodka jak i władzach naszego Miasta, mogą być nieocenioną pomocą i wsparciem dla działań Zarządów Związku.

 

Z wyrazami szacunku, 

Sylwester Tonderys   

/Przewodniczący ZZPS/

 

Alicja Nowakowska  

/Przewodnicząca ZOZ 

ZZPS w MOPS w Łodzi/